"Znasz-li ten kraj? - Klub Młodego Reportera."

Komentarze

Transkrypt

"Znasz-li ten kraj? - Klub Młodego Reportera."
"Znasz-li ten kraj? - Klub Młodego Reportera."- inauguracja projektu
Nadesłał Administrator - Ostatnia aktualizacja (wtorek, 13 marzec 2012)
10 marca 2012 w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu odbyło się oficjalne rozpoczęcie zajęć w ramach
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „Znasz-li ten kraj?
– Klub Młodego Reportera.” (POKL.09.05.00-28-016/11)
Projekt skierowany jest do młodzieży z terenu gminy Pasym, szczególnie zainteresowanej naukami
humanistycznymi. Zakłada rozwijanie zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w zakresie literatury,
historii i sztuki, zwiększenie dostępu do bezpłatnego korzystania z dóbr kultury, oraz bliższe poznanie
swojej małej ojczyzny – Warmii i Mazur.
Zajęcia - warsztaty dziennikarskie połączone z wyjazdami edukacyjnymi do wybranych miejsc w Polsce,
potrwają do 30 czerwca 2012r. Pomysłodawcą jest firma Effect Centrum Edukacyjne z Olsztyna, a projekt
realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pasym/Publicznym Gimnazjum.
Galeria zdjęć
Uczniowie biorący udział w Projekcie: Baek Kacper, Baek Kamil, Drząszcz Dawid, Dyrda Aleksandra, Hinz
Arkadiusz, Kalkowska Daria, Kobus Karol, Lach Karol, Licka Julia, Nakielska Daria, Tańska Karolina, Zyśk
Katarzyna.
Koordynator Projektu - Joanna Rajkowska, Asystent Koordynatora - Danuta Gumińska, trenerzy
warsztatów dziennikarskich- Małgorzata Chojnowska, Tomasz Niedźwiecki.
Szkolny Asystent projektu jest Beata Dobrzyńska, trener informatyk – Agata Lewalska-Konstanty.
http://www.gimpasym.easyisp.pl - Publiczne Gimnazjum w Pasymiu
Powered by Mambo
Generated: 8 March, 2017, 04:47