MG.1.9 - 2015. - Krajowy Punkt Kontaktowy

Transkrypt

MG.1.9 - 2015. - Krajowy Punkt Kontaktowy
Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and
integrated transport w programie Horyzont 2020
Transport lotniczy
Transport lotniczy w programie
Horyzont 2020
Konkursy 2015
Prelegent: Zbigniew Turek
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
1
O KPK
2
15 lat KPK
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN
istnieje od 15 lat.

W grudniu 2014 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
powierzył nam zadanie związane ze wspieraniem uczestnictwa
polskich jednostek w kolejnym programie badawczym Unii
Europejskiej HORYZONT 2020

KPK PB UE pełni rolę Koordynatora Sieci KPK, która skupia 11 RPK

Będąc inicjatorem i twórcą Polskich Platform Technologicznych ,
na stałe współpracuje i koordynuje Sieć BPK

zatrudnia ponad 30 doświadczonych ekspertów

Do tej pory zrealizował ponad 100 projektów,

był koordynatorem 18 z nich
3
Sieć KPK
Mapka
4
Zadania KPK PB UE
Głównym zadaniem KPK PB UE jest :
•
•
wspieranie uczestnictwa naukowców, przedsiębiorców, instytucje naukowe,
organizacje pozarządowe, administrację różnego szczebla w staraniach o
finansowanie badań w :

Kolejnym programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020

programie EURATOM
Zwiększenie polskiego uczestnictwa we Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz
Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków
Innowacyjnych

oraz reprezentowanie strony polskiej w przedmiotowym partnerstwie
publiczno-prywatnym.
•
Wspieranie międzynarodowej mobilność naukowców EURAXESS
•
Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację programów
współfinansowanych ze środków europejskich w celu zapewnienia
skoordynowanego wsparcia dla polskich uczestników HORYZONT 2020
5
Realizowane działania
Szkolenia i konsultacje

dni informacyjne, konferencje, szkolenia, warsztaty

działania mentoringowe

konsultacje przygotowywanych i realizowanych projektów

poszukiwanie partnerów, doradztwo finansowo-prawne
Działania eksperckie

udział w Komitetach Programowych  współpraca z KE

analizy, wkłady do „stanowisk rządu”  polityka europejska

współpraca z MNiSW, MG, MRR
 polityka krajowa
Informacja i promocja

krajowy portal programu HORYZONT 2020: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59

strona główna KPK: http://www.kpk.gov.pl/

strona EURAXESS: http://www.euraxess.pl/index.php/strona-glowna?Itemid=3

wydawnictwa, media, udział w targach, konferencjach

Nagroda Kryształowej Brukselki
6
Krajowy portal programu
HORYZONT 2020
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
7
Współpraca
Współpraca krajowa

nawiązanie bliższej współpracy i podpisanie umów z PAN, RGIB, NCBR, EEN w
zakresie działań mających zwiększyć udział polskich uczestników w programie
HORYZONT 2020

współpraca z przedstawicielstwem KE w Polsce

współpraca z KRAB, PARP
Współpraca międzynarodowa

wspólne działania z NCPami innych krajów

współpraca z KE, PE, agendami innych krajów

wspólne działania z Biurem PolSCA w Brukseli
8
Program Horyzont 2020
9
Programy ramowe WE/UE
Horizon 2020
Programy ramowe:
 narzędzie wzmacniania
konkurencyjności UE na świecie
 instrument finansowy wspierania
badań i innowacji na poziomie
unijnym
 instrument wdrażania strategii
rozwoju UE (H2020 - strategii
Europa 2020, w tym inicjatywy
flagowej Unia Innowacji)
10
Horizon 2020
Horyzont 2020
nowy program, nowe podejście
Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy
innowacyjność
budżet
11
konkurencyjność
Struktura programu Horyzont 2020
12
Program Horyzont 2020
Wyzwanie „Inteligentny, ekologiczny i
zintegrowany transport”
13
Transport
14
Transport – Program Prac i
możliwości udziału
Strategiczne
Agendy Badawcze,
Vision documents
H2020
Programy Prac
Projekty:
Badawcze
Badawczo-innowacyjne
Koordynujące i wspierające
15
Budżet wyzwania Transport
6339 mld € na czas trwania H2020, w tym dodatkowe możliwości pozyskiwania
środków w ramach konkursów JTI:
- Clean Sky
- SESAR
- Fuel Cells & Hydrogen (wkład finansowy Transportu)
- [Shift2Rail]
- Green Vehicles Initiative
867 mln € przeznaczono na realizację projektów Programu Prac 2014-15
•Konkursy: coroczne,
dwuletnie, otwarte
•Jedno lub dwuetapowa
procedura składania
wniosków
* Program Prac
zaktualizowany do wersji
finalnej
16
Konkursy Transport 2015
Konkurs
Budżet
Mobility for
Growth
Zamknięcie
Otwarcie
Tematy
10/12/2014
MG.1.8(RIA part), MG.1.9, MG.1.10, MG.9.1, MG.9.5,
MG.1.2, MG.3.6(RIA part), MG.4.3, MG.5.4, MG.5.5(IA
part), MG.6.3, MG.8.4(RIA or IA part)
184 mln €
Mobility for
Growth
24/06/2015
MG.3.6(CSA part), MG.5.5(CSA part), MG.8.3,
MG.8.4(CSA part)
Konkurs Mobility for Growth
Budżet na konkurs 2015 (mln €)
Aviation
36
Rail
-
Road
23
Waterborne
18
Urban Mobility
66,5
Logistics
18
ITS
-
Infrastructure
17,5
Socio-economic and behavioral
5
TOTAL
184
17
Zależne od
wybranego tematu
Konkurs Mobility for Growth 2015
Wyzwanie „Inteligentny, ekologiczny i
zintegrowany transport”
18
Call „Mobility for Growth”
AVIATION
MG.1.1-2014. Competitiveness of European aviation through cost efficiency and
innovation
MG.1.2-2015 Enhancing resource efficiency of aviation
MG.1.3-2014 Seamless and customer oriented air mobility
MG.1.4-2014. Coordinated research and innovation actions targeting the highest
levels of safety for European aviation
MG.1.5-2014 Breakthrough innovation for European aviation
MG.1.6-2014. Improving skills and knowledge base in European aviation
MG.1.7-2014. Support to European aviation research and innovation policy
MG.1.8-2014-2015. International cooperation in aeronautics with Japan
MG.1.9-2015. International cooperation in aeronautics with Canada
MG.1.10-2015. International cooperation in aeronautics with China
19
MG.1.2-2015 Enhancing resource
efficiency of aviation
Challenge: the impact of aviation on our environment in Europe would significantly grow due
to the expected increase of air transport traffic by 5% every year there is a need to work on
significant improvements for aircraft that will enter into service after 2025
Scope:
• reduction of emissions and noise at the source (green technologies for aircraft and
engines)
• new approaches to an environmentally friendly overall aircraft lifecycle
• greener ground operations, technologies and procedures (sustainable biofuels, better use
of power from the terminal)
Impact: 75% CO2, 90% NOx (PAX / km) and 65% noise reduction by 2050 (baseline from
2000); reduction of air transport impact on environment; produce by 2050 competitive air
vehicles designed and manufactured in a resource efficient way and recyclable.
TRL: 1-6
Call budget for topic: 20mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 5-8 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation Actions
Deadline: 23.04.2015 (1st stage), 15.10.2015 (2nd stage)
20
Mobility for Growth 2015
Coordinated Calls (three WP topics)
• MG.1.8 - 2015. International cooperation in aeronautics with
Japan
• MG.1.9 - 2015. International cooperation in aeronautics with
Canada
• MG.1.10 - 2015. International cooperation in aeronautics with
China
16 M€: Total EU contribution for EU partners for the three topics
( MG 1.8+MG 1.9+MG 1.10 ).
Scheme: Research and Innovation Actions (RIA).
At least 3 projects per third country expected to be retained.
Indicative expected EU grant per project: 1.3–1.8 M€.
21
Mobility for Growth M.G. 1.8 (2015)
Japan – EU Aviation
Four specific areas of common interest identified for 2015
• Future passenger-friendly cabin architecture & systems
• Lighter integrated heat exchanger systems for engines
• Efficient composite structure manufacturing & monitoring
• Smarter flight control technologies for enhanced safety
EU Funding + equivalent amount from Japan for at least 3 coordinated
projects to be retained in 2015.
Call budget for INCO topics: 16mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 1,3-1,8 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation Actions
Deadline: 23.04.2015 (single stage)
22
Mobility for Growth M.G. 1.9 (2015)
Canada – EU Aviation
Four areas of common interest identified for 2015
•
Reducing environmental impact through advanced design of novel aircraft
configurations
•
Reducing noise through novel materials design & application on engines
and/or airframes
•
Resource-efficient high-performance advanced-materials product
development & manufacturing
•
Reducing energy consumption through more electrical aircraft & systems
integration
EU Funding + equivalent amount from Canada for at least 3 coordinated projects to
be retained in 2015.
Call budget for INCO topics: 16mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 1,3-1,8 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation Actions
Deadline: 23.04.2015 (single stage)
23
23
Mobility for Growth M.G. 1.9 (2015)
Canada – EU Aviation
Propozycje projektów przedstawione na spotkaniach brokerskich: www.caric.ca
24
Mobility for Growth M.G. 1.10 (2015)
China – EU Aviation
•
Four specific areas of common interest identified for 2015
Innovative methods and numerical technologies for airframe and engine
noise reduction
•
Development of bio-sourced composite materials and environment-friendly
multifunctional composites and structures for aeronautics applications.
•
Flow control and advanced numerical tools for physical modelling of
unsteady flows of aircraft and its components.
•
Enhanced additive manufacturing of metal components and resources
efficient manufacturing processes for aerospace applications
EU Funding + equivalent amount from China for at least 3 coordinated projects
to be retained in 2015.
Call budget for INCO topics: 16mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 1,3-1,8 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation Actions
Deadline: 23.04.2015 (single stage)
25
25
How?
Preparation
H2020 Aviation
Coordinated Call
• European* and 3rd Country participants prepare a common
Description of Work, addressing one of the topic-areas,
showing:
- A comprehensive research plan properly involving
coordinated research activities between Europe and 3rd
Country, ensuring genuine cooperation and added
value to activities.
- Balanced effort between Europe and Canada.
•
European* And 3rd Country participants prepare a draft
Coordination Agreement on their working modalities.
(Indicative checklist available at the call opening).
•
Each side submits the forms in accordance with each
side's financing sources procedures.
*European understood as from EU Member State or State associated to H2020.
26
How? Eligibility
on EU side
H2020 Aviation
Coordinated Call
In addition to the General Horizon 2020 Eligibility and
admissibility conditions:
• Proposals that do not include coordination with
corresponding third-country activities will be considered
ineligible.
• Proposals will only be selected on the condition that their
corresponding coordinated third-country activities will
be funded.
• Participants in the EU actions are required to conclude a
coordination agreement with the participants in the
corresponding coordinated third-country activities. A final
draft of these agreements has to be provided with the
proposal.
27
H2020 Aviation
Coordinated Call
Whom to contact?
Japan:
Support Action: New SUNJET-II coordinator (Airbus G.I.)
Japan: Ministry of Econ. Industry and Trade (METI) Division Aerospace & Def.
Industry www.meti.go.jp
Canada:
Support Action
CANNAPE network in FP7: https://connect.innovateuk.org/web/cannape
Canada: Gov. "Industry Canada" / CARIC www.caric.ca
China:
Support Action: GRAIN 2 www.cimne.com/grain2
China: Ministry of Industry and IT (MIIT) Department of Equipment Manufacturing
Industries www.miit.gov.cn
28
Call „Mobility for Growth”
LOGISTICS
MG6.1 – 2014 Fostering synergies alongside the supply chain (including ecommerce)
MG6.2 – 2014 De-stressing the supply chain
MG6.3 – 2015 Common communication and navigation platforms for panEuropean logistics applications
29
MG.6.3-2015. Common communication and
navigation platforms for pan-European logistics
applications
Challenge: to develop architectures and open systems for information sharing and valorisation, connecting key
stakeholders with information and expertise enabling exploitation on the basis of trusted business agreements and
with the relevant authorities (transport authorities and customs being the most eloquent player, but there are also
other authorities in relation to health, safety, etc.)
Scope:
The work should focus on solutions to enable actors to take fast and well-informed decisions inside and crosscompanies. Proposals should cover the development and integration of several or all of the following issues:
• Mobile communications for secured information exchange among actors
• Secure, resilient and trusted communications and information storage and processing
• Provision of position and spatial information regarding goods on the move through GNSS, RFID and 3G/4G
• Web-based open platforms to enable information exchange
• Technical and organisational guidelines for data and information system governance
• Deployment roadmaps for the application of collaborative systems and services
• Operational and business models that include the participation of SMEs in the voluntary sharing of data and
participation in collaborative business services
Impact:
• Cloud-based data and services infrastructure, underpinned by common information models, will give all logistic
stakeholders opportunities to collaborate on both an operational and strategic level. The creation of an
architecture for logistics information sharing and valorisation will speed up the formation of a single logistics
information space in Europe, that is accessible for the transport sector, its users and, in addition, public
authorities.
Call budget for topic: 18mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 16-18 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation Actions
Deadline: 23.04.2015 (1st stage), 15.10.2015 (2nd stage)
30
Call „Mobility for Growth”
Intelligent Transport Systems
BRAK TEMATÓW W KONKURSIE 2015
31
Call „Mobility for Growth”
INFRASTRUCTURE
MG8.1 – 2014 Smarter design, construction and maintenance
MG8.2 – 2014 Next generation transport infrastructure: resource efficient, smarter
and safer
MG8.3 – 2015 Facilitating
infrastructure solutions
market
take-up
of
innovative
transport
MG8.4 – 2015 Smart governance, network resilience and streamlined
delivery of infrastructure innovation
32
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure solutions
Challenge:
Overcome highly fragmented demand and deploy available innovative solutions for transport
infrastructure.
Scope:
Capacity building in the field of public purchasing of innovative solutions in transport
infrastructure leading to implementation of available RTD projects results.
Impact:
Better coordinated dialogue between procurers and suppliers; competence building in public
sector; coherent basis for progressive step changes to regulation, standardization and public
procurement practice.
Call budget for topic: 13 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 1 – 5 M€ per proposal
Type of action: Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cofund
Deadline: 15.10.2015 (single stage)
33
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure
solutions
PPI – Public Procurement of Innovative Solutions
•
•
•
When
– Challenge requires solution which is almost on the market or already on
the market in small quantity but not meeting public sector requirements
for large scale deployment yet. No R&D involved (R&D already done, or
no R&D needed to solve problem)
What
– Public sector acts as launching customer / early adopter / first buyer for
innovative products and services that are newly arriving on the market
(not widely commercially available yet)
How
– Public sector acts as facilitator establishing a buyers group with critical
mass that triggers industry to scale up its production chain to bring
products on the market with desired quality / price ratio within a specific
time. After testing / certification / labelling (optional), the buyers
group buys a significant volume of solutions.
34
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure
solutions
PCP – PPI Complementarity
•
•
PCP to steer the development of solutions towards concrete public sector needs, whilst comparing/validating
alternative solution approaches from various vendors
PPI to act as launching customer / early adopter / first buyer of innovative commercial end-solutions newly arriving on
the market
Applied R&D / Pre-commercial Procurement (PCP)
Phase 0
Curiosity
Driven
Research
Phase 1
Solution design
Phase 3
Original development
of limited volume
of first test products /
services
Phase 2
Prototype
development
Supplier A
Supplier B
Supplier B
Supplier B
Supplier C
Supplier C
Supplier D
Supplier D
Supplier D
Phase 4
Deployment of commercial
volumes of end-products
Wide diffusion of newly
developed solutions
Supplier(s)
A,B,C,D
and/or X
Also normally multiple sourcing
here to keep competition going
Objectives:
–
–
–
Public Procurement of
Innovative Solutions (PPI)
Price/quality products that better fit public sector needs
Earlier customer feedback for companies developing solutions
Better take-up/Wider commercialisation of R&D results
35
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure
solutions
Conditions for participation:
 Minimum of 2 independent legal entities which are public procurers from 2 different Member
States or associated countries
•
•
Public procurers are contracting authorities or contracting entities as defined in the EU public
procurement directives
Sole participant possible, if minimum participation requirements met
 They can be complemented by other types of procurers that are providing services of public
interest and share the same need to procure R&D or innovative solutions
•
E.g. NGOs or private procurers
 Other entities may participate as direct beneficiaries on condition that they add value to the
action, are not potential suppliers of solutions sought for by the PCP/PPI and have no other
type of conflict of interest
•
Assisting the procurers in the preparation, implementation and follow-up
36
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure
solutions
 Example: 5 €M PPI co-fund grant
EU contribution: e.g. 0,2 €M for coordination + 4,8 €M for PPI (procurement of 24 €M)
EU contribution: Max 2,5 €M for coordination + 2,5 €M for PPI (procurement of 12,5 €M)


 Example: 2,5 €M PPI co-fund grant
EU contribution: e.g. 0,2 €M for coordination + 2,3 €M for PPI (procurement of 11,5 €M)
EU contribution: Max 1,25 €M for coordination+ 1,25 €M for PPI (procurement of 6,25 €M)


One Joint PPI call for
tender + joint evaluation
offers (based on
common tender specs)
P1
P10
…
Preparation
Joint PPI
P4
P2
P3
Buyers group of
procurers
e.g. P1->P10 (min 2)
Lot 1
Lot 2
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Deployment of commercial end-products
Early adoption of new to the market products / services
Procurer 1 buying e.g. €2 Mio solutions from supplier A
Procurer 2 buying e.g. €1,5 Mio solutions from supplier B
Lot 3
Procurer 3 buying e.g. €5 Mio solutions from supplier D + A
Lot 4
Procurer 4 buying e.g. €2 Mio solutions from supplier B
…
Lot 10
Procurer 10 buying e.g. €2 Mio solutions from supplier X
37
MG.8.3-2015. Facilitating market take up of
innovative transport infrastructure
solutions
Role of different actors:
 Beneficiaries and third parties
•
•
Action involves beneficiaries that undertake together the PCP or PPI procurement, i.e. the buyers
group & the lead procurer
Action can include third parties that can make in-kind contributions (make available
resources/equipment to the beneficiaries to carry out the PCP or PPI)
 Buyers group
•
•
Procurers in the action that provide the financial commitments to undertake the PCP or PPI
procurement
Min 2 public procurers from 2 different Member States or associated countries
 Lead procurer
•
Procurer appointed by buyers group to lead and coordinate the PCP or PPI procurement
 Subcontractors
•
Successful tenderers, selected by the buyers group & lead procurer as result of the PCP or PPI call
for tender, to provide the R&D services (PCP) or innovative solutions (PPI). They do 'NOT' enter the
grant agreement with the EC.
38
MG.8.4-2015. Smart governance, network resilience
and streamlined delivery of infrastructure innovation
Challenge: The main challenge is to overcome the lack of a common framework for
governance, management and finance of transport infrastructure projects (including
methodologies and modelling) with the aim to enable transparent, risk-based optimisation of
investments within and across the modes.
Scope (proposals should address one or several of the following aspects):
• Development of whole system planning environments (based e.g. on virtual design
concepts such as BIM - Building Information Modelling) to support the streamlined delivery
of infrastructure projects from concept to deployment. In this respect, the rail sector
deserves particular attention.
• Innovative, harmonised and lean procurement processes, accompanied by adequate
monitoring systems, contracting and tendering methods; management tools to provide help
in innovation delivery.
• Solutions for advanced infrastructure capacity planning and modelling for all transport
modes.
• Solutions for optimal cost-effectiveness, including network resilience, mapping of climate
risk hot-spots, reducing environmental impacts, including under climate change, together
with appropriate adaptation measures and cross-modal implementation strategies.
• Solutions for advanced asset management, investment strategies and innovation
governance, including smart monitoring systems (such as Structural Health Monitoring) and
adequate indicators for cost and quality.
39
MG.8.4-2015. Smart governance, network resilience
and streamlined delivery of infrastructure innovation
Impact:
Accelerated delivery of transport infrastructure through improved, transparent and
harmonised investment decision making at a European level.
Improved predictive capacity and maintenance planning of the European transport
infrastructure network.
Improved assessment of risks related to impacts of climate change and evaluation of possible
measures of adaption.
Faster adoption of innovation as a result of reinforced coordinated public-private partnerships.
Competence building in the area of transport infrastructure management.
SME active participation is strongly encouraged.
Call budget for topic: 3 mln € (RIA / IA), 1,5 mln € (CSA)
EC contribution requested (EC suggestion): N/A
Type of action: Research and Innovation Actions; Innovation Actions; Coordination and
Support Actions.
Deadline:
RIA or IA 23.04.2015 (1st stage), 15.10.2015 (2nd stage)
CSA 15.10.2015 (single stage)
40
Call „Mobility for Growth”
SOCIO-ECONOMIC AND BEHAVIOURAL RESEARCH
LOOKING ACTIVITIES FOR POLICY MAKING
AND
FORWARD
MG9.1 – 2015 Transport societal drivers
MG9.2 – 2014 User behaviour and mobility patterns in the context of major societal trends
MG9.3 – 2014 Analysis of funding schemes for transport and infrastructure
MG9.4 – 2014 Research, technology development and market prospects for the European
transport industries
MG9.6 – 2014 Strengthening the R&I strategies of the transport industries in Europe
MG9.7 – 2014 Innovation awards for students and researchers in the context of the TRA
2016 Conference
41
MG.9.1-2015. Transport societal drivers
Challenge: A sound understanding of behavioural and societal factors –including economic, social, demographic, cultural and
gender issues where relevant- that influence transport demand and supply is needed to ensure that, in shaping transport
policies and research and innovation activities, the values, needs and expectations of the society are met.
Scope:
• A forum for communication, collaboration, relationship-building should develop multi-stakeholder interactions and produce
an action plan for innovative solution/options for transport and mobility to advance the agenda of the transport sector and
society at large. The work should be inclusive of the state of the art of ideas, trials and business endeavours on new
mobility concepts.
The action plan should focus on:
• Understanding user needs, mobility choices, aspirations and behaviours.
• Assessing how new mobility concepts would contribute to the overall transport efficiency.
• Exploring implications for policies, regulations, standards, forms of governance.
• Analysing societal resistance to acceptance of emerging transport technologies and services.
• Exploring market opportunities alongside the innovation chain, including services.
• Foster consensus-building and public-engagement, thus facilitating the dissemination of good practices and the
deployment of innovative transport and mobility solutions.
Impact:
• Ensure an inclusive approach in providing a comprehensive overview of new forms of mobility and transport, and their
implications for users, the environment, society as a whole and policy makers.
• Enhance and better target transport policies and research and innovation priority setting.
• Address the mobility needs of specific groups and communities (accessibility; affordability, inclusiveness, safety, ageing
population, etc.).
• Promote innovative/alternative business models and social innovation.
• Enhance corporate social and environmental responsibility.
Call budget for topic: 3 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): not exceeding 3 mln € per project
Type of action: Coordination and Support Actions
Deadline: 23.04.2015 (single stage)
42
Transport
Inne obszary H2020
43
ICT
ICT 30 – 2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
This topic cuts across several LEIT-ICT challenges (smart systems integration, cyber-physical systems,
smart networks, big data) and brings together different generic ICT technologies (nano-electronics, wireless
networks, low-power computing, adaptive and cognitive systems) and their stakeholder constituencies.
Their applicability across multiple application domains (e.g. ehealth, energy, food chain, intelligent
transport and systems, environmental monitoring and logistics) bridges the gap to applications-specific
developments under the H2020 Societal Challenges.
ICT 24 – 2015: Robotics
a. Research & Innovation Actions to advance key technologies relevant for industrial and service robotics
In terms of market domains, the priorities are: healthcare, consumer, transport
b. Innovation Actions: Technology transfer - Industry-academia cross-fertilisation
Proposals are expected to demonstrate technology transfer in professional or service robotics,
in application areas such as manufacturing, commercial, civil, agriculture, healthcare, consumer or
transport.
Konkurs na współpracę z Brazylią
EUB 2 – 2015: High Performance Computing (HPC)
Scope: Specific focus will be on application work of HPC on societal challenges and in areas such as
transport, energy, environment, climate, health and bio-sciences, prediction and simulation of natural
disasters, disaster prevention and crisis management, urban development etc.
44
DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration
activity on tools for adapting building and infrastructure standards and
design methodologies in vulnerable locations in case of natural or manoriginated catastrophes
CHALLENGE:
The expected increase of frequency and severity of climate-related natural catastrophes and the current
risks of disasters of geological origin pose a serious threat to buildings and physical assets located in
vulnerable locations, including critical infrastructures (i.e. […], transport stations, terminals [..]) along their
life cycle.
SCOPE:
• approach to take into account the security issue from the conceptual design of any building to its
operation (in the case of a critical infrastructure)
• develop methods and tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies
in vulnerable locations to climate-related impacts and/or other natural hazards
IMPACT:
More effective building standards and design methodologies for infrastructures
Enhanced security of citizens and assets
Action is expected to proactively target the needs and requirements of public bodies
TLR7 is expected
Call: : H2020-DRS-2015
Call budget for topic group (9 topics): 61,73 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 3-5 mln € per project
Type of action: Research and Innovation Actions
Call opening: 25.03.2015
Deadline: 27.08.2015
Konkurs ogłoszony w wyzwaniu BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA
45
NMP 2 – 2015: Integration of novel nanomaterials into
existing production lines
Challenge:
Nanomaterials are intended to improve the performance of existing production technologies, and to give new
functionalities to products, such as lightweight solutions for transportation […]
Scope:
Development and demonstration in operational environments; integration of technologies and processing for
using novel nanomaterials in production; improve the control and monitoring of the conditions required for
the use of nanomaterials; increase the level of robustness and repeatability; optimize and evaluate the
increased performances of the production lines in terms of productivity and cost-effectiveness; assess the
functionality and performance of the produced component/product.
Proposals should include an outline of the initial exploitation and business plans, which will be developed
further in the proposed project.
The implementation of this proposal is intended to start at TRL 5-6, target TRL 7, Implemented as cross-KET
activities.
Impact:
Accelerated market uptake of nanomaterials and products
Improvement in existing manufacturing processes and equipment through integration of nano materials
Improvement in technical knowledge on the integrated manufacturing processes for nanomaterials
Contribution to development of business plans
Call: H2020-NMP 2014/2015
Call budget for topic group (4 topics): 64,43 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 5-8 mln € per proposal
Type of action: Innovation Actions
Call opening / deadline: 22.10.2014 / 26.03.2015 (single stage)
Konkurs ogłoszony w ramach NANOTECHNOLOGIE
46
NMP 19 – 2015: Materials for severe operating
conditions, including added-value functionalities
CHALLENGE:
The need to develop materials which can perform well in severe operating environments (ie. transport)
The general aim is to develop new products or components with a step change in efficiency or performance
compared to existing ones, for operation in e.g. high radiation environments, highly corrosive environments,
low temperature environments, deep sea or space environments, or other extreme climate conditions.
SCOPE:
• develop bulk materials that can function within an aggressive environment without property degradation
• Projects should include appropriate numerical tools (e.g. molecular dynamics) to capture the multi-scale
evolution of damage; and predictive modelling tools for materials operating in extreme environments.
• Proof of concept in terms of product and/or process must be delivered within the project, excluding
commercially usable prototypes, but convincingly demonstrating scalability towards industrial needs.
IMPACT:
Increase in competitiveness and sustainability of European industry through high value products and
manufacturing processes in the application sector.
Employment and training through engagement in cutting-edge technologies
Activities expected to focus on Technology Readiness Level 5
Call: H2020-NMP 2014/2015
Call budget for topic group (10 topics): 148,37 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 6-8 mln € per proposal
Type of action: Research and Innovation actions
Call opening: 22.10.2014
Deadline: 26.03.2015 (1st stage), 8.09.2015 (2nd stage)
47
NMP 22 – 2015: Fibre-based materials for non-clothing
applications
Challenge:
Fibre-based materials for technical, high -value, high -performance products at reasonable prices, with
improved safety and functionality, represent a challenge for materials science and engineering.
Scope:
Develop engineered fibre-based materials for novel, smart, high-value and high-performance non-clothing
parts and products for technical and industrial use. New approaches and production technologies for broader
spectrum of industrial applications (sustainability, recycling, safety, energy, and self-cleaning, other). Portable
final products may also be considered.
Cost effectiveness and commercial potential vs state-of-the-art solutions should be quantitatively monitored.
Market estimate should be outlined and developed, with recommendations for future industrial uptake.
Proof of concept of product/process must be delivered, excluding commercially usable prototypes, but
convincingly demonstrating scalability towards industrial needs. Dedicated multiscale modelling and
characterisation, and standardisation or the production of (certified) reference materials may also be
addressed.
Proposals should include an outline of the initial exploitation and business plans.
Activities expected to focus on Technology Readiness Level 5-6
Impact:
Increase in competitiveness and sustainability of European multiple sectors industry through innovative high
value products and manufacturing processes;
Employment and training through engagement in cutting edge technologies in various sectors, e.g.
transport, construction, sport and leisure etc.
Call: H2020-NMP 2014/2015
Call budget for topic group (10 topics): 148,37 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 6-8 mln € per proposal
Type of action: Innovation Actions
Call opening / deadline: 22.10.2014 / 26.03.2015 (1st stage), 8.09.2015 (2nd stage)
48
LCE 12 – 2014/2015: Demonstrating advanced
biofuel technologies
CHALLENGE:
Biofuels are expected to be increasing contributors to the de-carbonisation of the transport
sector.
New and advanced biofuels using sustainable feedstock need to reach the market (to achieve
the EU targets regarding renewable energy in transport and CO2 abatement)
SCOPE:
• medium-term challenges for market penetration of advanced biofuels
• Proposals shall aim at moving technoligies that reached already TRL 5-6 to TRL 6-7
through industrial demonstration projects
IMPACT:
Advanced biofuel technologies tested at large industrial scale.
Significant social and economic impact (job creation, economic growth, safe and affordable
energy supply in Europe and beyond)
Call: H2020-LCE-2015-2
Call budget for topic group (2 topics): 80 mln €
EC contribution requested (EC suggestion): 5 – 20 mln € per proposal
Type of action: Innovation actions
Call opening / deadline: 10.12.2014 / 05.05.2015 (single stage)
Konkurs ogłoszony w wyzwaniu ENERGIA 49
Dziękuję za uwagę
Pytania?
Osoby do kontaktu:
Zbigniew Turek
e-mail: [email protected]
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
tel:
+4822 828 74 83
fax:
+4822 828 53 70
e-mail: [email protected]
50

Podobne dokumenty