www.pandm.prv.pl 1 PHYSICAL THERAPIST to work with pracować

Transkrypt

www.pandm.prv.pl 1 PHYSICAL THERAPIST to work with pracować
www.pandm.prv.pl
PHYSICAL THERAPIST
to work with
restore functions
reach
prevent disability
phisical ability
assume
to evaluate
treatment
to involve
ultrasound
strengthening
to fracture
stair climbing
paralysis
stroke
coordination
cerebral palsy
artificial leg
straight- leg braces
progress
cooperation
good understanding
nursing home
shortage
occupation
employment
national average salary
motor vehicle accidents
willingness
insurance
to cover
contribute
opportunieties
remain
entry rates
provide
bachelor’s degree
admission
attain
grant
to require
prior to
approved,
credentials
pracować z
przywrócic funkcje
osiągnąć
zapobiegać ograniczeniom
sprawnośc fizyczna
przyjąć
diagnozowac , oceniać
leczenie
obejmować,
ultradzwięki
wzmacniające
złamać
wspinanie się po schodach
paraliż
zawał
koordynacja
porażenie mózgowe
proteza nogi
???
postęp
współpraca
dobre zrozumienie
dom opieki
niedobór
zawód
zatrudnienie
średnia krajowa płac
wypadki samochodowe
ochota
ubezpieczenie zdrowotne
pokryc
wkład
szanse
pozostać
wstępne stawki
dostarczać
stopien magistra
dopuszcanie
osiągnąc , zdobyc
nadawać
wymagać
ważniejszy od
uznane
listy uwierzytelniajace
1

Podobne dokumenty