Zbiornik w miejscowości Rudnik nad Sanem wyposażony w

Transkrypt

Zbiornik w miejscowości Rudnik nad Sanem wyposażony w
43/2013
2013-10-07
Zbiornik w miejscowości Rudnik nad Sanem wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię
mikrostacje.pl
Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA informuje, iż w siedzibie przedsiębiorcy w Rudniku nad Sanem
zgodnie z założeniami strategii rozwoju sprzedał zbiornik na olej napędowy wraz z urządzeniami
dystrybucyjnymi zarządzanymi technologią mikrostacje.pl . Technologia mikrostacje.pl na podstawie umowy
zawartej na czas nieokreślony została podłączona do serwerów zarządczych Ekopolu Górnośląskiego Holding
SA .
Skonfigurowany układ dystrybucyjny będzie generował comiesięczną opłatę abonamentową.
Podstawa prawna: załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3
ust. 2. pkt. 2.
Osoby reprezentujące spółkę:
Andzej S Piecuch - Prezes Zarządu
Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu
Ekopol Górnośląski Holding S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Graniczna 7, wpisany do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000262988,
Regon 270052016, Kapitał, Akcyjny: 3 917 743,32 PLN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)