spotkanie tych, którzy naprawdę chcą działać z akuną

Transkrypt

spotkanie tych, którzy naprawdę chcą działać z akuną
SPOTKANIE TYCH, KTÓRZY NAPRAWDĘ
CHCĄ DZIAŁAĆ Z AKUNĄ
31 stycznia w sobotę, w Radomsku, w mieszkaniu naszego wspaniałego Dyrektora Sieci
Regionalnej, Tomasza Szwedzika odbyło się spotkanie tych Liderów, którzy naprawdę
działają i chcą działać.
Z odległości ponad 380 km w jedną stronę przyjechali Liderzy z Legnicy i z drugiej strony
z Warszawy, aby razem porozmawiać – w jaki najlepszy sposób dotrzeć do tych, którzy już
kiedyś byli w Akunie, a już ich nie ma i do tych, którzy jeszcze AKUNY nie znają.
Napisaliśmy specjalną mowę na rozmowę przez telefon z tymi, którzy kiedyś zaopatrywali się
w Alveo, a także specjalnego maila do tych, którzy kiedyś spożywali ten produkt.
Spotkanie było tym znakomitsze, że nasz operowany niedawno Tomasz Szwedzik, który po
raz kolejny w życiu dosłownie walczył o życie, rozdawał wszystkim wielki entuzjazm życia
i przedsiębiorczości.
Od Tomasza Szwedzika możemy uczyć się – jak bardzo warto działać w i z Akuną.
Materiały: Paweł Borecki
Opracowanie: Zespół Akuna