str. 1

Transkrypt

str. 1
lekcja
1
3
lekcja
2
lekcja
4
lekcja
5
lekcja
1
2
3
4
5
lekcja
1
2
3
4
lekcja
1
5
lekcja
1
2
3
lekcja
5
lekcja
0
1
2
3
str. 1
PLAN ZASTĘPSTW na dzień 12.05.2014 / poniedziałek
nauczyciel nieobecny: K. Kowalik - Leśniewska(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
3b I gr.
zwolnieni – przychodzą na 2 lekcję
1b I gr.
B. Klein
j. ang.
nauczyciel nieobecny: K. Andrzejak(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IIC
zwolnieni – przychodzą na 2 lekcję
nauczyciel nieobecny: A. Wnuk - Elbadry(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
1aI gr.
B. Klein
j.ang.
nauczyciel nieobecny: M. Grynienko(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IC
A.Świgoń
j.ang.
nauczyciel nieobecny: A. Lica - Zawodzińska(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
ID II gr.
zwolnieni – przychodzą na 2 lekcję
ID I gr.
B. Klein
j. ang.
IA II gr.
zwolnieni – przychodzą na 5 lekcję
IA I gr.
zwolnieni – przychodzą na 5 lekcję
2a II gr
B. Klein
j.ang.
nauczyciel nieobecny: O. Rogoziński(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IID II gr.
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
IID II gr.
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
IID II gr.
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
2a I gr
A.Świgoń
j. ang.
nauczyciel nieobecny: D. Nowak(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
1a
zwolnieni – przychodzą na 2 lekcję
3a
T.Szałkowski
historia za piątek 16.05.14
nauczyciel nieobecny: P.Zalewski(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IC
zwolnieni – przychodzą na 2 lekcję
ID
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
IB
zwolnieni zaj. św.
nauczyciel nieobecny: J. Obrębski(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2b
G. Kicińska
technika
nauczyciel nieobecny: M. Ciża(EGZ. MAT.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2b/basen
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
2b/ basen
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
1c
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
1c
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
nauczyciel nieobecny: A.Achler Wesołowska(EGZ. MAT)
lekcja
0
1
4
5
lekcja
4
5
lekcja
2
3
4
5
lekcja
1
2
3
4
lekcja
4
6
lekcja
3
lekcja
1
2
3
lekcja
1
2
3
5
lekcja
7
8
str. 2
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2b/basen
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
2b/ basen
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
3b
B. Wróblewska
cała klasa j. polski s. 108
3b
M. Czarnota
cała klasa j. angielski s. ST
nauczyciel nieobecny: P.Zarosa(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
3b
B. Wróblewska
cała klasa j. polski s. 108
3b
M. Czarnota
cała klasa j. angielski s. ST
nauczyciel nieobecny: A.Dolińska(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
3c I gr.
A.Świgoń
j. ang.
3cI gr.
A.Świgoń
j. ang
IIC II gr.
zwolnieni – zaj. św.
IIC I gr.
zwolnieni – zaj. św.
nauczyciel nieobecny: M. Czarnota(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IIA
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
IIA
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
IA I gr.
zwolnieni – przychodzą na 5 lekcję
IA II gr.
zwolnieni – przychodzą na 5 lekcję
nauczyciel nieobecny: M. Erdman(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IIA
zwolnieni - zaj. św.
IA
M. Małkiewicz
wos
nauczyciel nieobecny: Ł. Myszka(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
1a
M. Małkiewicz
Historia
nauczyciel nieobecny: A. Bąkowska(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
ID
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
2b
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
IIA
zwolnieni - zaj. św.
nauczyciel nieobecny: G. Cichocka - Dadzibóg(EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2c
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
2c
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
2c
zwolnieni – przychodzą na 4 lekcję
1a
K. Siecińska
cała klasa g. wych. za 6 godzinę
lekcyjną; na 6 lekcji j. ang. I gr.
nauczyciel nieobecny: A. Szulc (EGZ. MAT)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IIA
zwolnieni do domu;
gr. czeka na j. francuski
IIA
zwolnieni do domu;
gr. czeka na j. francuski
lekcja
1
2
3
4
lekcja
4
lekcja
2
3
lekcja
5
lekcja
2
3
4
lekcja
2
3
5
6
lekcja
7
8
lekcja
6
lekcja
5
6
7
lekcja
6
str. 3
nauczyciel nieobecny: M. Stelmasiak
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2a
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
2a
zwolnieni – przychodzą na 3 lekcję
IIA
zwolnieni – zaj. św.
IIA
zwolnieni – zaj. św.
PLAN ZASTĘPSTW na dzień 13.05.2014 / wtorek
nauczyciel nieobecny: A.Bąkowska (egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2b
M. Erdman
matematyka
nauczyciel nieobecny: M. Grynienko(egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IA
A.Lica Zawodzińska
1b
A.Lica Zawodzińska
nauczyciel nieobecny: A. Stegienka (egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IIA
zwolnieni – zaj. świetlicowe
nauczyciel nieobecny: G. Kicińska(egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
3a
E. Żukowska j. polski za ostatnią godzinę
Ciecierska
lekcyjną
IA I gr.
zwolnieni – zaj. św.
IA II gr.
zwolnieni – zaj. św.
nauczyciel nieobecny: A. Achler - Wesołowska(egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
2c
K. Andrzejak
2c
K. Andrzejak
2b
zwolnieni do domu
2b
zwolnieni do domu
nauczyciel nieobecny: A. Szulc (egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IA
zwolnieni do domu
IB
zwolnieni do domu
nauczyciel nieobecny: A. Lauda - Michalska (egz. mat.)
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
1b
R. Kujawa
j. polski
nauczyciel nieobecny: M. Stelmasiak
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
3a
G. Kicińska
IIA
zwolnieni – zaj. świetlicowe
1b
zwolnieni do domu
nauczyciel nieobecny: A. Buchholz
Opis/ klasa
Zastępca
Uwagi
IC
M. Zielińska
geografia za ostatnią lekcję
str. 4