pobierz plik z odpowiedziami - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Transkrypt

pobierz plik z odpowiedziami - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań
Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.05.2015
Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r.
Wykonawcy
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytanie z dnia 31.05.2015 r. w sprawie postępowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na malowaniu wnętrz (korytarze parter) w
budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły
zapytania.
PYTANIE 1
W związku z przetargiem na malowanie wnętrz proszę o informację jaki rodzaj farb należy
wycenić.
ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę farb akrylowych (sufity),
lateksowych, emulsyjnych (ściany), olejnych matowych (ściany). Zaoferowane przez Wykonawcę
farby winny spełniać wymogi zawarte w punkcie 2 zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem iż
proponowane materiały budowlane będą odpowiadały standardom dobrych farb, typu Dulux,
Decoral lub równoważne. Zamawiający zwraca uwagę, iż każdorazowo kolor zostanie
uzgodniony z Zamawiającym na podstawie palety przedstawionej przez Wykonawcę, zakładamy
farby mieszane, kolory z próbnika uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.
Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie rodzaju
stosowanych farb. Zamawiający informuje, iż udzielone w przedmiotowym piśmie odpowiedzi,
jak również w ich wyniku wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia są wiążące dla Wykonawców.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907
z p.zm.)

Podobne dokumenty