Nowy sprzet w OSP Zabrodzie z dotacją z WFOŚiGW

Transkrypt

Nowy sprzet w OSP Zabrodzie z dotacją z WFOŚiGW
Urząd Gminy w Zabrodziu
Nowy sprzet w OSP Zabrodzie z dotacją z WFOŚiGW
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodzie po raz kolejny dzięki uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowali zakupy nowoczesnego sprzętu oraz
ubrań specjalistycznych, które wpłyną na zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki oraz poprawę komfortu i
bezpieczeństwa pracy ratowników.
Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zabrodziu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000,00 zł
Łączny koszt zadania pod nazwa - Zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego oraz ubrań specjalistycznych dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu wyniósł 30 480,16 zł brutto.
W związku z realizacja zadania zakupiono:
Komplet uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych
●
●
●
●
Wyważacz do drzwi HDO 100
Przecinak do pedałów HMC 8U
Pompa ręczna PA 04H 2S
Wąż hydrauliczny B 3 SOU 3m
Kombinezony do pracy w wodzie szt.2
Ubrania specjalne typu NOMEX szt. 7
Dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW wyniosło 49,21 % kosztów kwalifikowanych zadania.
1