Pierwsze logowanie rodzica – ustawianie hasła - Helpdesk

Transkrypt

Pierwsze logowanie rodzica – ustawianie hasła - Helpdesk
Pierwsze logowanie rodzica – ustawianie hasła
UWAGA! Warunkiem dostępu do dziennika elektronicznego jest podanie wychowawcy adresu e-mail, który
jednocześnie jest loginem do dziennika.
Aby pierwszy raz zalogować się do dziennika internetowego i ustawić hasło logowania proszę wpisać w pasku
adresu:
http://dziennik.zsme.pl/ lub https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik/
oraz nacisnąć przycisk „Zaloguj się” (Rys. 1).
Rys. 1
Następnie proszę kliknąć „Przywracanie dostępu >” (Rys. 2).
Rys. 2
W kolejnym oknie należy przepisać kod z obrazka oraz wpisać swój adres e-mail, który wcześniej został podany
wychowawcy, po czym należy nacisnąć przycisk „Wyślij wiadomość” (Rys. 3).
Rys. 3
Wiadomość z linkiem do ustawienia hasła zostanie wysłana na podany wcześniej adres e-mail. Przykładowa
wiadomość poniżej (Rys. 4).
Rys. 4
Po odczytaniu wiadomości należy kliknąć w zawarty w niej link, który przeniesie do formularza ustawiania hasła,
gdzie należy przepisać kod z obrazka oraz dwukrotnie podać nowe hasło. Jeżeli wszystkie pola zostaną uzupełnione
prawidłowo, proszę kliknąć przycisk „Ustaw nowe hasło” (Rys. 5).
UWAGA! Hasło musi spełniać następujące wymagania:



długość hasła: co najmniej 8,
liczba wielkich liter: co najmniej 1,
liczba cyfr: co najmniej 1.
Rys. 5
Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo pojawi się okno z informacją (Rys. 6). Teraz można już przejść na stronę
główną i zalogować się do dziennika. W razie jakichkolwiek problemów, proszę zapoznać się z poradnikiem „Jak się
logować ? – Rodzic”
Rys. 6