wystawę zagranicznych ksiąŜek naukowych

Transkrypt

wystawę zagranicznych ksiąŜek naukowych
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2010
Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
oraz
International Publishing Service Sp. z o.o.
se r de c zn i e za pr a sza j ą n a
w y sta w ę za g r a n i c zn y c h ksi ą Ŝe k n a u ko w y c h
z zakresu ekonomii, towaroznawstwa i nauk pokrewnych
Wystawa
Wystawa odbędzie się w Gmachu Collegium Altum UEP, ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
w holu na parterze, w dniach 10 – 11 maja 2010 r., w godz. 10.00 – 15.00
Podczas
Podczas wystawy istnieje moŜliwość kupna ksiąŜek
z 10% rabatem.

Podobne dokumenty