Michałowice Wschód - Gmina Michałowice

Transkrypt

Michałowice Wschód - Gmina Michałowice
Serv ice f o r t he Fu t u re
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 801 501 511
www.asa-pl.pl
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY: MICHAŁOWICE
MIEJSCOWOŚCI: Michałowice
Kwiecień
Maj
Czerwiec
1
15
6
20
3
17
1
6
3
2015
7
21
4
18
2015
7
4
4
Rok
Luty
4
18
Styczeń
Marzec
Ulice: Akacjowa, Dąbrowskich, Hugona Kołłątaja, Koźlica, Krakowska, Kwiatowa, Ks. Mariana Pałęgi, Marglowa, Miodowa, Na Leśnym
Stoku, Nad Dłubnią, Na Gródek, Ogrodowa, Parkowa, Podedworze, Sąsiedzka, Spokojna, Sportowa, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Zanidzie
Odpady Komunalne
Worek:
- Żółty
-Niebieski
- Zielony
- Brązowy
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny w każdą 3 sobotę miesiąca w Młodziejowicach na dz. nr 172
przy granicy z Książniczkami obok tzw Lasu Młodziejowickiego w okresie od kwietnia do czerwca, w godzinach 9.00-13.00.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą miesiącu kwietniu przy pierwszym
odbiorze odpadów komunalnych.
Odpady prosimy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30.
Wykonawca : A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
tel. 801 501 511,
www.asa-pl.pl
Zlecający : Gmina Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel. (012) 388-57-40 w. 34

Podobne dokumenty