EDGE - InsektWarszawa

Komentarze

Transkrypt

EDGE - InsektWarszawa
24
EDGE®
Edge® jest najbardziej efektywną lampą klejowa na rynku dzięki swej
budowie, która jest oparta na patentowanej* technologii wkładów klejowych
zapewniającej zwiększoną powierzchnię chwytającą owady.
Wkład klejowy w lampie Edge® składa się samoistnie w momencie wsunięcia
wkładu do lampy tworząc nietypowy kształt piramidy wokół świetlówek
UV Synergetic®. Nietypowy kształt wkładu zwiększa do 30% powierzchnię
chwytającą insekty w porównaniu z tradycyjnymi lampami owadobójczymi co
jednocześnie zapewnia 31,5% większą skuteczność
Nietypowy wkład w lampie Edge to trzy zalety:
1.
Wkład klejowy formuje piramidy, kóre samym kształtem wabią muchy
2.
30% większa powierzchnia porówniując z tradycyjnym wkładem klejowym
3.
Piramidy otaczają świetlówki UV dzięki czemu cały wkład klejowy jest
wykorzytany
* Oczekujemy na patent
25
CHWYTA O 31,5% WIĘCEJ OWADÓW
ZALETY
Niepowtarzalna, patentowana* technologia wkładu klejowego
Chwyta o 31,5% więcej insektów niż tradycyjne wkłady klejowe
Przednia klapa opuszczana do dołu zapewnia prosty i szybki serwis
Najwyższej efektywności dwufalowa patentowana technlogia wykorzystana w
świetlówkach Synergetic®
Akcesoria lampy sprawiają, że lampa jest prosta i przyjazna w serwisie
Zawieszana na ścianie, podwieszana od sufitu bądź do postawienia na stole
Niezależnie testowana; spełnia wymogi RoHS oraz inne standardy europejskie
l i c zba s c h w y t an y c h o w adó w
Nowoczesny brytyjski wygląd
KOD PRODUKTU
NIEZALEŻNE TESTY EFEKTWNOŚCI
ZF105
OPIS PRODUKTU
140
120
E d g e W kł a d y kle jowe
Edge®, 30 watt, Nierdzewna
P ła s ki wk ła d kle jowy
WYMIAR LAMPY (MM)
100
380 x 570 x 110
80
P O W I ER Z CH N I A CH R O N I O N A ( M ² )
60
120
40
ŚWIETLÓWKI
20
2 x TGX15–18
0
30
60
90
Czas liczony w minutach
120
WKŁADY KLEJOWE
1 x INF198
WAGA (KG)
5.5
W I EL K O Ś Ć P O M I E S Z C Z E N I A
O S ŁA N I A N E G O
120 m ²
R O D Z A J P O M I ES Z CZ E NI A
Kuchnia komercyjna +
Industrialne pomieszczenia w
których przygotowywana jest
żywność
+ P o m i e s zc ze n i e pu b l i c z n e