Interpelacja Nr 35/12 zgłoszona przez Radnego Marka Trzcińskiego

Transkrypt

Interpelacja Nr 35/12 zgłoszona przez Radnego Marka Trzcińskiego
Powiat Tczewski
Interpelacja Nr 35/12 zgłoszona przez Radnego Marka
Trzcińskiego podczas XXX Sesji Rady Powiatu Tczewskiego w
dniu 28 grudnia 2012 roku.
W sprawie:
opracowania procedury powiadamiania władz nadrzędnych, współpracy z Sanepidem oraz szpitalem
w razie zagrożenia i rozprzestrzeniania się poważnej choroby oraz wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za kontakt i przekazywanie informacji ww. sytuacji mediom, celem zapobiegania
niepotrzebnych niedomówień, obaw oraz paniki wśród mieszkańców.
Data zgłoszenia interpelacji: 2012-12-28
Data uzyskania odpowiedzi: 2013-01-25
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty