W związku z wejściem w życie przepisów

Transkrypt

W związku z wejściem w życie przepisów
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat notarialnych za wpisy dokonywane przez
Sąd w Rejestrze Spadkowym, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze informuje, że opłaty za wpisy winny być
dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Rachunek nr: 83 1010 1674 0019 6413 9800 0000

Podobne dokumenty