Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Biuro Zarządu

Transkrypt

Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Biuro Zarządu
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki
Dyrektor ds.
Medycznych –
Naczelny Lekarz
Szpitala
Dyrektor ds.
Pielęgniarstwa
Dyrektor ds.
Administracyjno Eksploatacyjnych
Dyrektor ds.
Ekonomiczno –
Finansowych –
Główny Księgowy
Sekcja
Administracyjno –
Gospodarcza
Dział Finansowo –
Księgowy
Biuro Zarządu
Przedsiębiorstwo
Szpital Dziecięcy
Polanki
Przedsiębiorstwo Zakład
Opiekuńczo Leczniczy
Abrahama
Oddziały Szpitalne
Oddziały ZOL
Sekcja Techniczno –
Eksploatacyjna
Dział Zamówień
Publicznych i
Zaopatrzenia
Dział Służb
Pracowniczych
Izba Przyjęć Szpitala
Pielęgniarka Specjalista ds.
Epidemiologii
Magazyn Obrotu
Bielizną
Dział Statystyki
Rozliczeń i
Kontraktowania
Dział Zarządzania
Marketingu i Promocji
Pracownie
Dietetyk Szpitala
Sekcja ds. Planowania i
Analiz Ekonomicznych
Rzecznik Prasowy
Gabinet Psychologa
Dział Higieny
Radca Prawny
Apteka Szpitalna
Pełnomocnik ds.
Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością i
Kontroli Zarządczej
Przedsiębiorstwo
Przyszpitalna
Przychodnia
Specjalistyczna
Pełnomocnik ds. Systemu
Jakości
Poradnie
Epidemiolog
Pracownie
Stanowisko ds.
Informatyzacji i
Administratora
Bezpieczeństwa
Informacji
Zespół
Długoterminowej
Opieki Domowej dla
Dzieci
Wentylowanych
Mechanicznie
Specjalista ds. Obronnych
Gabinety
Diagnostyczno –
Zabiegowe
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. p/poż
Inspektor ds. Ochrony
Radiologicznej