biuletyn rajd Łódź

Transkrypt

biuletyn rajd Łódź
AR TEAM CUP’17
ETAP I – RAJD PRZYGODOWY ŁÓDŹ
04-05 MARCA 2017
1. ORGANIZOTOR
Stowarzyszenie Rajdów Przygodowych “Napieraj”
96-300 Żyrardów, ul. Piękna 10a/12
we współpracy z
Uczniowski Klub Sportowy ORIENTUŚ Łódź
92-108 Łódź, ul Janosika 136
Koordynator cyklu – Maciej Mierzwa
Sędzia Główny – Maciej Marcjanek
Budowniczy tras - Piotr Paszyński / Maciej Marcjanek
2. PARTNERZY ZAWODÓW
3. CENTRUM ZAWODÓW
Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym, Łódź, ul. Wycieczkowa 86,
W tym miejscu zlokalizowane będą także: Start i Meta zawodów.
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 700
Na terenie Centrum dostępny jest niestrzeżony/ogrodzony parking – możliwość pozostawienia samochodu
na czas zawodów.
Bezpośrednio przed i po zawodach zawodnicy będą mieli do dyspozycji toalety oraz pomieszczenie szatni.
W biurze zawodów będzie możliwość zdeponowania na czas rajdu dokumentów/kluczyków itd. (na własną
odpowiedzialność)
Organizator nie zapewnia noclegu, nawet w przypadku rezygnacji w trakcie zawodów.
Możliwe dostępne miejsca noclegowe (przykładowe):
1.
2.
3.
4.
Flamingo Hostel Łódź, ul. Sienkiewicza 67 / e-mail: [email protected]
http://www.pl.lodz.flamingo-hostel.com/
Hotel Agat, ul. Strykowska 94 / e-mail: [email protected] www.agathotel.pl
Hotelowy Kompleks Leśny „ ARTURÓWEK” e-mail: [email protected]
http://www.arturowek.eu/
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ ul. Rogowska 26 / e-mail: [email protected]
http://csk.uni.lodz.pl/
4. PROGRAM
Sobota, 11 marca 2017
7:00 – 9:00 – odbieranie pakietów startowych,
9:30 – odprawa techniczna,
10:00 – START RAJDU,
Niedziela, 12 marca 2017
10:00 - ZAMKNIĘCIE METY (limit czasu 24h)
11:00 - dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów
5. TEREN / FORMA RAJDU
Krótki rajd przygodowy dla zespołów 2 osobowych w formule NON-STOP, na dystansie około
150km.
Klasyfikacja zespołów w 2 kategoriach: MM oraz Mix,
Przewidywany czas zwycięzców 15 - 18h – zależnie od warunków pogodowych.
Potwierdzanie punktów kontrolnych za pomocą perforatorów na kartach startowych.
(ze względu na znaczną ilość PK niemożliwe jest wykorzystanie systemu SI)
Rajd charakteryzować będą częste zmiany dyscyplin, z dominującą rolą BnO.
Schemat trasy opublikowany będzie około 15.02
Trasa przeprowadzona głównie w terenie leśnym i podmiejskim, o gęstej sieci dróg zarówno
asfaltowych jak i gruntowych.
Część trasy przebiegać będzie w terenie miejskim – apelujemy o rozwagę i uwagę na
drodze!
Zawodnicy rywalizować będą w otwartym ruchu ulicznym, zobowiązani są do przestrzegania
przepisów Kodeksu Drogowego.
Część dróg będzie oznaczona na mapach jako drogi zabronione i poruszanie się po nich
bądź przekraczanie w miejscach niedozwolonych będzie karane dyskwalifikacją!
Wszelkie zasady rywalizacji określa Regulamin zawodów dostępny na stronie zawodów.
6. MAPA
Mapa główna - mapa turystyczna wyd. Compass, skala 1:50000 – 2 komplety na zespół,
Mapy nie będą wodoodporne, zawodnicy w pakiecie otrzymają folie
Dodatkowe mapy: mapy do BnO w różnych skalach (1:4000 do 1:15000) – 1 kpl na zespół,
zafoliowane, z naniesionymi na mapę opisami PK (sugerujemy zapoznanie się z opisami punktów
kontrolnych w biegu na orientację).
7. ZGŁOSZENIA / OPŁATY STARTOWE
Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie zawodów do dnia 26.02.17
Opłaty startowe:
- 200 zł / zespół w terminie do 17.02.17 płatne na konto:
STOWARZYSZENIE RAJDÓW PRZYGODOWYCH NAPIERAJ
62 2030 0045 1110 0000 0251 3520
96-300 Żyrardów, ul. Piękna 10A/12
- 250 zł / zespół płatne w biurze zawodów
8. LISTA STARTOWA
Lista startowa będzie publikowana i uaktualniana od 06.02
9. WYNIKI / NAGRODY
Oficjalne ogłoszenie wyników zawodów oraz wręczenie nagród dla 3 najlepszych zespołów w
kategoriach nastąpi godzinę po zamknięciu Mety zawodów około godziny 1100 5 marca.
Szczegółowe i bieżące informacje umieszczane będą na
stronie zawodów www.arteamcup.pl
oraz profilu
www.facebook.com/arteampolska