Protokół z powtórnej Oceny Ryzyka zawodowego Dla

Transkrypt

Protokół z powtórnej Oceny Ryzyka zawodowego Dla
BHP24 SP. Z O.O.
Biuro Poznań:
Biuro Warszawa:
Biuro Wrocław:
Biuro Szczecin:
Biuro Gdańsk:
Biuro Bydgoszcz:
Biuro Toruń:
Biuro Włocławek:
Biuro Łódź:
e-mail: [email protected]
tel. 061 642 71 80
tel. 022 349 27 01
tel. 071 723 22 94
tel. 091 880 82 61
tel. 058 739 71 85
tel. 052 569 39 00
tel. 056 475 90 62
tel. 054 429 50 80
tel. 042 278 21 34
fax: 061 642 71 83
fax: 022 349 27 21
fax: 071 723 21 94
fax: 091 880 81 22
fax: 058 739 71 83
fax: 052 569 30 30
fax: 056 475 90 98
fax: 054 429 50 81
fax: 042 278 21 85
Numer Wpisu 4/2006 w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
Protokół z powtórnej
Oceny Ryzyka zawodowego
Dla następujących stanowisk:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Podstawą do powtórnej oceny była ocena wykonana w dniu ……………
Stwierdzamy:
1. Stan oraz rodzaj stanowisk pracy od dnia poprzedniej oceny się nie
zmienił.
2. Zagrożenia wskazane w poprzedniej ocenie oraz ich poziom
pozostały na niezmienionym poziomie.
3. W zakładzie nie stwierdzono chorób zawodowych.
4. W zakładzie nie stwierdzono wypadków.
Wniosek: Podtrzymujemy ocenę wykonaną poprzednio oraz ustalenia
w niej zawarte. Wyznaczamy następny termin oceny na dzień……………
Zespół
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Dyrektor/Właściciel
.................................................................
.................................................................
KRS: 0000236881
NIP: 7781427813
www.bhp24.pl
REGON: 300079908
BHP24 SP. Z O.O.
Biuro Poznań:
Biuro Warszawa:
Biuro Wrocław:
Biuro Szczecin:
Biuro Gdańsk:
Biuro Bydgoszcz:
Biuro Toruń:
Biuro Włocławek:
Biuro Łódź:
e-mail: [email protected]
tel. 061 642 71 80
tel. 022 349 27 01
tel. 071 723 22 94
tel. 091 880 82 61
tel. 058 739 71 85
tel. 052 569 39 00
tel. 056 475 90 62
tel. 054 429 50 80
tel. 042 278 21 34
fax: 061 642 71 83
fax: 022 349 27 21
fax: 071 723 21 94
fax: 091 880 81 22
fax: 058 739 71 83
fax: 052 569 30 30
fax: 056 475 90 98
fax: 054 429 50 81
fax: 042 278 21 85
Numer Wpisu 4/2006 w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych
DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA: ………………………. Miejscowość:……………………..
KRS: 0000236881
NIP: 7781427813
www.bhp24.pl
REGON: 300079908

Podobne dokumenty