Załącznik 11

Transkrypt

Załącznik 11
KOSZTORYS ŚLEPY NA WYKONANIE ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH
- WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W PRAWYM SKRZYDLE I W BUDYNKU GŁÓWNYM
ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE ul. Świętego Kazimierza 55
Wartość robót netto
Podatek VAT – 23%
Wartość robót brutto
-
Słownie:
WYKONAWCA:
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Podst.
Wyceny
2
OPIS ROBÓT
3
Ostrożne wykucie ościeżnic okiennych i
KNR-W
drzwiowych ze ścian murowanych z
4-01
odniesieniem i złożeniem na wskazane
t. 0353-03
miejsce. – pow. do 1,00 m2
Ostrożne wykucie ościeżnic okiennych i
KNR-W
drzwiowych ze ścian murowanych z
4-01
odniesieniem i złożeniem na wskazane
t. 0353-04
miejsce. – pow. p/d 1,00 m2 do 2,00 m2
Ostrożne wykucie ościeżnic okiennych i
KNR-W
drzwiowych ze ścian murowanych z
4-01
odniesieniem i złożeniem na wskazane
t. 0353-05
miejsce. – pow. p/d 2,00 m2
wg cen Wywiezienie
i
utylizacja
rynkowych okiennych i drzwiowych z PCV
KNR-W
t. 0109
11+12
otworów
Wywiezienie gruzu na odległość do 20 km
Dostawa nowych otworów okiennych PCV
i ich obsadzenie przy pomocy kotew
KNR-W
montażowych z uszczelnieniem pianką
6.
2-02
poliuretanową i sylikonem, zawieszenie
t. 1018-02
skrzydeł z regulacją – pow. do 1,00 m2 –
zawiasy bez bolców
Dostawa nowych otworów okiennych PCV
i ich obsadzenie przy pomocy kotew
KNR-W
montażowych z uszczelnieniem pianką
7.
2-02
poliuretanową i sylikonem, zawieszenie
t. 1018-04
skrzydeł z regulacją – pow. p/d 1,50 m2 –
zawiasy bez bolców
Dostawa nowych otworów drzwiowych
aluminiowych
zewnętrznych
i
ich
KNR-W obsadzenie przy pomocy kotew. Montaż
8.
2-02
oszklonych drzwi. Uszczelnienie pianką z
t. 1040-02 sylikonem – Drzwi 2-skrzydłowe z
przegrodą termiczną – szkło bezpieczne,
zawiasy bez bolców.
KNR-W
Jak poz. 8 drzwi wewnętrzne bez
9.
2-02
przegrody termicznej
t. 1040-02
KNR-W
Jak poz. 8 drzwi zewnętrzne jedno
10.
2-02
skrzydłowe z przegrodą termiczną
t. 1040-02
Ostrożne
wykucie
podokienników
KNR-W
lastrykowych ze ścian murowanych z
11.
4-01
odniesieniem i złożeniem na wskazane
t. 0353-12
miejsce.
Jedn.
Miary
4
Ilość
5
szt.
11
szt.
7
m2
294,17
ton
8,30
m3
6,30
m2
8,58
m2
269,37
m2
14,62
m2
10,98
m2
2,44
mb
11,50
Cena
jedn.
6
Wartość
7
12.
13.
14.
15.
KNR-W
4-01
t. 0713-01
+ wsp.
KNR-W
4-01
t. 0323-04
KNR-W
4-01
t. 1204-02
Wsp. 2
KNR-W
4-01
t. 0304-02
Naprawa tynków ościeży wewnętrznych o
szerokości 25cm poprzez przecieranie
tynków z nałożeniem warstwy gładzi i
zatarciem
Obsadzenie podokienników lastrykowych z
reperacją uszkodzonych tynków – dług.
p/d 1,50 m
m2
106,85
szt.
5
Wykonanie dwukrotnego malowania farbą
emulsyjną
wewnętrznych
ościeży
okiennych i drzwiowych
m2
113,15
Zamurowanie otworów w ścianach
bloczkami z betonu komórkowego
zaprawa cem. – wap.
m3
2,40
m2
6,30
szt.
2
KNR-W Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III
4-01
na ścianach murowanych, zaprawa cem. –
t. 0711-02 wap. – pow. do 2,00 m2
Obsadzenie nowych otworów okiennych
PCV przy pomocy kotew montażowych z
uszczelnieniem pianką poliuretanową i
poz. 7
17.
sylikonem, zawieszenie skrzydeł z
+ 15%
regulacją – pow. okna 4,05 m2
Z przystosowaniem jednego skrzydła do
zamontowania wentylatora.
WARTOŚC ROBÓT NETTO:
16.
PODATEK VAT – 23%
WARTOŚC ROBÓT BRUTTO:
Słownie:
Wykonawca: