Zadania 1.I-L: Zamieszczam rysunek śliczny rysunek pogl adowy

Transkrypt

Zadania 1.I-L: Zamieszczam rysunek śliczny rysunek pogl adowy
Zadania 1.I-L: Zamieszczam rysunek śliczny rysunek pogladowy:
,
Wzorki:
F~w = ~am
T = fN
F~w = F~ + T~
Fw = F − T
F~w - siła wypadkowa
N - nacisk na podłoże
Jeśli poza grawitacja, nic nie działa na klocek w pionie to N = mg.
Przykładowe zadanie (1.J).
Fw = F − T
T = F − Fw
Fw = am
T = F − am
Czyli T można z danych policzyć.
T = f N = f mg
f mg = F − am
F
a
f=
−
mg g
Obliczenia sa, proste.
Zadania 1.M,N. W przypadku pokonywania sił tarcia:
W = Ts
s-droga T = f N nie zależy od drogi, po którek przesuwamy klocka.
W1
T s1
s1
=
=
W2
T s2
s2
1
(1)
(2)
(3)
(4)
Zadania 1.O-T. Rysunek pogladowy
,
Pierwszym klockiem jest oczywiście lokomotywa.
Ponieważ wagony sa, połaczone
wszystkie poruszaja, sie, z tym samym
,
przyspieszeniem a.
a=
F
F − N1
N1 − N2
N2
=
=
=
m + 2m + m
m
2m
m
To daje trzy równania a niewiadome sa, tylko dwie. Trzeba wybrać dwa.
 F

 4m
=
F −N1
m

 F
=
N2
m
4m
Jeśli mamy trzy wagoniki:
a=
F − N1
N1 − N2
N2 − N3
N3
F
=
=
=
=
m + 2m + m + m
m
2m
m
m
i mamy cztery równania i trzy niewiadome. Przykładowo dla N2
 F

 5m
=
N2 −N3
m

 F
=
N3
m
5m
dodajemy stronami
N2
2F
=
5m
m
⇒
2
2
N2 = F
5
Rysunek pogladowy
dla równi
,
Q1 = Q sin θ
Q = mg
Dla lokomotywy i dwóch wagonów mamy:
a=
F − (m + 2m + m)g sin θ
F − N1 − mg sin θ
N1 − N2 − 2mg sin θ
N2 − mg sin θ
=
=
=
m + 2m + m
m
2m
m
Mamy policzyć na przykład N1 :
F
F
N1
− g sin θ =
−
− g sin θ
4m
m
m
F
F
3F
3
N1
=
−
=
⇒
N1 = F
m
m 4m
4m
4
Jak widać napreżenie
nie
zależy
od
tego
czy
poci
ag
jedzie
poziomo czy pio,
,
nowo i tak powinno wyjść.
3