wniosek o dopuszczenie

Transkrypt

wniosek o dopuszczenie
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
i
PODRĘCZNIKÓW POMOCNICZYCH (KARTY PRACY, ZESZYTY ĆWICZEŃ)
OBOWIĄZUJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 w POZNANIU
OD 1 WRZEŚNIA 2013 ROKU
KLASA II
RELIGIA
PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
KOCHAMY PANA JEZUSA
Autor/autorzy podręcznika
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo
WYDAWNICTWO ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ
Rok wydania
2012
Numer ewidencyjny w wykazie
AZ-12-01/10-PO-1/12
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
NOWE JUŻ W SZKOLE 2. SZKOŁA NA MIARĘ
Podręcznik cz.1.
Ćwiczenia cz.1.
Ćwiczenia cz.2.
Matematyka cz.1.
Matematyka cz.2.
Wycinanka cz.1.
Autor/autorzy podręcznika
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Ewa Hryszkiewicz, Magdalena
Jasny, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Ewa
Piotrowska, Elżbieta Sidorowicz-Adamska, Barbara Stępień,
Maria Szreder, Maria Alicja Szymańska
Wydawnictwo
NOWA ERA
Rok wydania
2010
Numer ewidencyjny w wykazie MEN
56/3/2010
PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
NOWE JUŻ W SZKOLE 2. SZKOŁA NA MIARĘ
Podręcznik cz.2.
Ćwiczenia cz.3.
Ćwiczenia cz.4.
Matematyka cz.3.
Matematyka cz.4.
Wycinanka cz.2.
Autor/autorzy podręcznika
Krystyna Bielenica, Maria Bura, Ewa Hryszkiewicz, Magdalena
Jasny, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Waldemar Lib,
Małgorzata Ewa Piotrowska, Elzbieta Sidorowicz-Adamska, Barbara Stępień, Maria Szreder, Maria Alicja Szymańska, Wojciech
Walat
Wydawnictwo
NOWA ERA
Rok wydania
2010
Numer ewidencyjny w wykazie MEN
56/4/2010
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. SZKOŁA NA MIARĘ
Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2
Autor/autorzy podręcznika
Michał Kęska
Wydawnictwo
NOWA ERA
Rok wydania
2010
Numer ewidencyjny w wykazie MEN
228/2/2010
JĘZYK ANGIELSKI
PODRĘCZNIK
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
OUR DISCOVERY ISLAND 2
Autor/autorzy podręcznika
Linnette Ansel Erocak
Wydawnictwo
PERSON CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
Rok wydania
2011
Numer ewidencyjny w wykazie MEN
393/2/2011
PODRĘCZNIK POMOCNICZY
Tytuł podręcznika (pełna nazwa)
OUR DISCOVERY ISLAND 2
Autor/autorzy podręcznika
Linnette Ansel Erocak, Regina Raczyńska
Wydawnictwo
PERSON CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
Rok wydania
2011
Numer ewidencyjny w wykazie MEN
---------------------------------------------------------------------------------------
Zeszyt ćwiczeń
Poznań, 3 czerwca 2013r.