pobierz

Transkrypt

pobierz
Janów Lubelski, 2009-04-20
L.II.3421-3/2009
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „Dostawę sprzętu
komputerowego,
oprogramowania,
urządzeń
peryferyjnych
i
materiałów
eksploatacyjnych do komputerów”
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim informuje, że jeden z Wykonawców
skierował następujące zapytanie dot. w/w postępowania:
„ Zadanie Nr 6 – Ploter wielkoformatowy .
Czy zamawiającemu chodziło o to, aby ploter posiadał automatyczny dwurolkowy
podajnik papieru z roli, który automatycznie się przełącza w zależności od wybranej roli
w ploterze? Czy o dostarczenie dodatkowej osi do podajnika jednorolkowego i zmianę
ręczną przez użytkownika roli w zależności od potrzeb?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby ploter posiadał automatyczny dwurolkowy podajnik
papieru z roli, który automatycznie się przełącza w zależności od wybranej roli.