Oś Priorytetowa 8. Bezpieczeństwo transportu i

Transkrypt

Oś Priorytetowa 8. Bezpieczeństwo transportu i
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, 2007-2013
Oś priorytetowa 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Typy projektów
poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
poprawą stanu dróg krajowych znajdujących się poza
siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych
tą siecią, Podniesienie standardu dróg krajowych
zapewni
rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych,
szczególnie systemów zarządzania ruchem,
zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa
w transporcie lotniczym zgodnie z przepisami
międzynarodowymi i krajowym,
przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji
Beneficjenci
podmioty zarządzające drogami
krajowymi oraz lotniskami,
podmioty odpowiedzialne za
bezpieczeństwo ruchu
drogowego i lotniczego,
jednostki samorządu
terytorialnego,
podmioty związane z obsługą
podrosłych i zarządzaniem
transportem publicznym
Poziom
dofinansowania