2. Czy jest obowiązek składania do urzędu skarbowego

Transkrypt

2. Czy jest obowiązek składania do urzędu skarbowego
Czy
jest
obowiązek
składania
do
urzędu
skarbowego
sprawozdania
finansowego
skonsolidowanego, sporządzanego dla grupy kapitałowej?
Nie. Obowiązek taki nie wynika ani z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ani z przepisów odrębnych. Do urzędu skarbowego powinny być złożone wyłącznie roczne
sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek (spółek) wchodzących w skład grupy kapitałowej.
Spółki są zobowiązane sprawozdania te przesłać do urzędu wraz z opinią i raportem podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeżeli wystąpił obowiązek badania), w terminie
10 dni od daty ich zatwierdzenia (art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podobne dokumenty