Grzegorz Domagała, Dyrektor, Departament Rynków

Transkrypt

Grzegorz Domagała, Dyrektor, Departament Rynków
Zarząd ATM S.A. przedstawia informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej. Propozycja została zgłoszona przez inwestorów instytucjonalnych — akcjonariuszy ATM S.A. i będzie rozpatrywana przez
Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2010 r.
Grzegorz Domagała, Dyrektor, Departament Rynków Kapitałowych
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Wykształcenie:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział
Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie Finansami
Doświadczenie:
2008—obecnie
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Dyrektor Departamentu Rynków
Kapitałowych
2000—2007
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Z-ca Dyrektora Departamentu
Sprzedaży Instytucjonalnej
1999
Biuro Maklerskie BRE Brokers: Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów
Aktywnych
1994—1998
Biuro Maklerskie BRE Brokers: Kierownik Punktu Obsługi Klienta
w Warszawie, makler
Główne kwalifikacje:
Grzegorz Domagała jest obecny na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Posiada licencję
maklera papierów wartościowych. Kilkanaście lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy BRE Banku
pozwoliło mu na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Dzięki niemu z powodzeniem
brał udział m.in. w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach
kierowanych do inwestorów instytucjonalnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych
transakcji uczestniczył w cyklach spotkań z inwestorami (road show), jak i organizacji budowania
ksiąg popytu.
Kompetencje Grzegorza Domagały odnoszą się również do pozyskiwania nowych transakcji oraz
klientów dla Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., a także do budowania oraz utrzymywania relacji
z emitentami oraz akcjonariuszami spółek ubiegających się bądź już obecnych na rynku regulowanym.

Podobne dokumenty