Chór Kameralny Bel Canto

Transkrypt

Chór Kameralny Bel Canto
Miejsca koncertów Festiwalu PROBALTICA 2016:
Ratusz Staromiejski
Dwór Artusa
Katedra śś. Janów
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Festiwal pod patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotra Glińskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego
Prezydenta Miasta Torunia
Michała Zaleskiego
PROBALTICA
2016
JAKOBSTAD
HELSINKI
MORZE
BAŁTYCKIE
TALLINN
VISBY
NIŻNY
NOWOGRÓD
RYGA
KOPENHAGA
MOSKWA
WILNO
GDAŃSK
MIŃSK
TORUŃ
ŁÓDŹ
KIJÓW
6
By dojść do źródła,
trzeba płynąć pod prąd
In order to get to the source
you have to go against the current
Stanisław Jerzy Lec
Stanisław Jerzy Lec
Tak jak dawni poszukiwacze przygód z północy,
pożądający nowych dóbr, tak my chcemy sięgnąć
dalej poza kresy naszego Bałtyckiego Morza.
Chcemy usłyszeć jak daleko sięgają wpływy muzyki
zrodzonej wśród narodów osiadłych nad jego
brzegiem.
Kiedy w ubiegłym roku „podążyliśmy” na Ukrainę, usłyszeliśmy, jak w odróżnieniu od twórców
politycznych podziałów - kompozytorzy i muzycy
chętnie te podziały przekraczali. Przykłady tego
nadal można usłyszeć w dziełach powstałych w niemalże jednym obszarze kulturowym, który teraz
dzielą granice Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Jest nam niezmiernie miło, iż po raz pierwszy
na PROBALTICE będziemy mieli okazję powitać
Białoruś! TegorocznyFestiwal zainauguruje najlepsza jej orkiestra, Państwowa Orkiestra Symfoniczna Republiki Białorusi z Mińska. Jak kilkaset lat
temu - do Torunia, dawnego portu morskiego,przy-
Similarly to ancient adventure seekers from
the North who desired new goods, we want to go
beyond the borders of our Baltic Sea. We want to
see how the music born among the nations settled
on the sea coast has inf luenced areas further
inland.
When we visited Ukraine last year we saw how,
unlike politicians creating divisions, composers
and musicians were eager to cross barriers. The
boundary-crossing can be heard in the works
created in essentially one cultural region, which is
now divided by the borders of Poland, Lithuania,
Belarus and Ukraine.
This is why for the first time at the PROBALTICA we welcome Belarus, whose best orchestra,
the Belarusian State Symphony Orchestra from
Minsk, inaugurates the festival. Similarly to people
who centuries ago visited Toruń, an old sea port,
artists from nine countries present music of va-
PROBALTICA 2016
7
będą artyści z dziewięciu krajów, komunikujący
się z swoją publicznością odmiennymi językami
muzycznymi, którzy przybliżą nam kompozycje
różnych epok. Grająca na kokle łotewska Karta sięgnie po barokowy Kanon, aby następnie przedstawić dopiero co powstały Wschód słońca nad morzem.
Litewskie trio wirtuozów przybliży nam czysty
romantyzm, a rosyjski Style Quartet i łotewska
DaGamba dwa różne oblicza gatunku określanego
jako crossover. Naszą tegoroczną podróż zakończy
Narodowa Symfoniczna Orkiestra Ukrainy z Kijowa, który kulturowo jest nam o wiele bliższy, niż
nam to się wcześniej wydawało. Z ogromną radością zapraszam wszystkich Państwa na tegoroczne
koncerty, które z pewnością dostarczą nam wielu
wzruszeń. Wyruszmy więc ku kresom morza!
Henryk Giza
pomysłodawca, twórca i dyrektor artystyczny
Festiwalu Probaltica
rious eras and communicate with the audience in
diverse musical styles.
The Latvian Karta, performing with the kokle,
will present the baroque „Canon” and later the
recently completed Sunrise at Sea, the Lithuanian
trio of virtuosi will show pure romanticism and
the Russian Style Quartet and Latvian DaGamba
will demonstrate two kinds of the genre known as
crossover. Our journey this year will be concluded
by the Ukrainian National Symphony Orchestra
from Kiev, which turned out to be culturally much
closer to Toruń than it had previously seemed.
I cordially welcome you to all the concerts.
Henryk Giza
not a violinist but a double bass player
creator and artistic
director of the PROBALTICA Festival
na zdjęciu toruński flisak Adam Siebers
8
TORUŃ
1.05
18:00
Koncert Marszałkowski, inauguracja festiwalu
PAŃSTWOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA REPUBLIKI BIAŁORUSI Z MIŃSKA
dyrygent YRIY KARAVAEV,
solistka IRINA MIKHAILOVA cymbały
Sala Wielka Dworu Artusa
3.05
17:00
koncert z okazji obchodów 225 rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja
pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego
GOTLANDS BLASARKVINTETT (Szwecja) MULTICAMERATA (Polska)
solista WOJCIECH WALECZEK fortepian
Sala Wielka Dworu Artusa
4.05
19:00
KOKĻU SEXTET „KĀRTA” (Ryga, Łotwa)
Ratusz Staromiejski
5.05
19:00
CHÓR KAMERALNY BEL CANTO (Finlandia) MULTICAMERATA (Polska)
dyrygent DAN LÖNNQVIST,
solistka MARGUERITHE SANDSTEDT-GRANVIK – sopran
pod patronatem Konsula Honorowego Finlandii Tadeusza Pająka
Katedra św. Janów
6.05
19:00
LIETUVOS TRIO (Wilno, Litwa)
PETRAS GENIUSAS fortepian, VILHELMAS CEPINSKIS skrzypce,
VYTAUTAS SONDECKIS wiolonczela
Ratusz Staromiejski
7.05
18:00
CHÓR KAMERALNY BEL CANTO (Jakobstad, Finlandia)
pod patronatem Konsula Honorowego Finlandii Tadeusza Pająka
dyrygent DAN LÖNNQVIST, soliści: MARGUERITHE SANDSTEDT-GRANVIK –
sopran, BILL RAVALL – tenor, KAROLIN WARGH - fortepian
Ratusz Staromiejski
8.05
18:00
Koncert Kompozytorów Toruńskich realizowany przy współpracy z Pomorskim
Towarzystwem Muzycznym
CHÓR I ORKIESTRA CAPPELLA GEDANENSIS, dyrygent RAFAŁ KŁOCZKO
Ratusz Staromiejski
10.05
19:00
Style Quartet (Niznyj Nowgorod, Rosja)
Program: Pokój dla świata. Muzyka Rosji i Narodów Świata we współczesnych
aranżacjach Style Quartet.
Ratusz Staromiejski
11.05
19:00
Style Quartet (Niznyj Nowgorod, Rosja)
Program: Muzyka filmowa i Tango
Ratusz Staromiejski
12.05
19:00
DAGAMBA (Ryga, Łotwa)
Ratusz Staromiejski
14.05
18:00
TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK dyrygent, IGNACY LISIECKI fortepian
Sala Koncertowa CKK Jordanki
15.05
18:00
Koncert Prezydencki
NARODOWA SYMFONICZNA ORKIESTRA UKRAINY Z KIJOWA
dyrygent VOLODYMYR SIRENKO,
solista GENNADY DEMYANCHUK fortepian
Sala Koncertowa CKK Jordanki
ND.
WT.
ŚR.
CZW.
PT.
SOB.
ND.
WT.
ŚR.
CZW.
CZW.
ND.
PROBALTICA 2016
9
Koncert Marszałkowski
Państwowa Symfoniczna
Orkiestra Republiki Białorusi
z Mińska
(Białoruś)
dyrygent Yriy Karavaev
solistka: Irina Mikhailova cymbały
w programie:
Mikołaj Kleofas Ogiński (1765 – 1833) – Polonez,
Vladimir Kuryan (1954 - ) – Koncert na cymbały i orkiestrę smyczkową,
Evegeny Glebov (1929 – 2000) – Tryptyk symfoniczny, Mały Książe
Vasilij Kalinikov (1866 – 1901) – Symfonia nr 1.
I. Allegro moderato
II. Andante commodamente
III. Scherzo. Allegro non troppo
IV. Finale. Allegro moderato
10
01.05
Państwowa Białoruska Orkiestra
Symfoniczna jest jedną z najstarszych instytucji w byłym Związku Radzieckim. Została założona w kwietniu 1927 roku. Pierwszym koncertem Orkiestry dyrygował wielki
rosyjski kompozytor R. Gluier, a jako solista
wystąpił wówczas słynny austriacki pianista
R. Gottlieb. W 1937 roku młody i utalentowany, a teraz znany na całym świecie I. Mussin
objął kierownictwo Orkiestry.
Orkiestra zawsze liczyła się wśród
zespołów z innych części byłego Związku
Radzieckiego, ponieważ wielu wyśmienitych mistrzów z wielkim upodobaniem
przyjeżdżało dyrygować do Mińska, między
innymi takie sławy jak K. Sanderling,
K. Kondraszyn, J. Temirkanow, D. Kitajenko,
K. Tsekki, M. Ferrero, G. Rożdiestwiensky
czy C. Swietłanow, a także kompozytor
Aram Chaczaturian.
Z Orkiestrą występowali również
najsławniejsi soliści dwudziestego wieku,
w szczególności D. Ojstrach, S. Richter,
M. Rostropowicz, L. Kogan, N. Gutman,
M. Maisky, G. Kremer, Y. Menuhin, W. Aszkenazi oraz I. Stern.
Wyjątkowa Orkiestra była zapraszana
na tournee do Rosji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Libanu, Francji, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Japonii i wielu innych
krajów. Przez trzy lata zespół był członkiem
słynnego Festiwalu Operowego w Wexford
w Irlandii. Repertuar Orkiestry obejmuje
zarówno opery jak i utwory symfoniczne.
Dobrą tradycją stały się wyjazdy do Hiszpanii i Niemiec na bożonarodzeniowe tournee,
gdzie już od wielu lat hiszpańscy i niemieccy melomani doceniają profesjonalizm
zespołu.
We wrześniu 2001 roku słynny dyrygent i Artysta Zasłużony dla Białorusi Alaksandr Anisimow został głównym dyrygentem Orkiestry, rozpoczynając nowy rozdział
w jej działalności artystycznej.
W sezonie 2007-2008 nowy cykl koncertów „Powrót klasyki” tak bardzo spodobał się publiczności. Białoruska telewizja
stworzyła program muzyczny o takiej samej
nazwie, którego wyemitowała już ponad 40
odcinków.
Poczynając od sezonu 2008-2009, Orkiestra brała udział w kilku projektach międzynarodowych – przy wystawianiu oper:
„Tosca”, „Madame Butterf ly”, „Aida”, „Porgy
i Bess”. Orkiestra regularnie występuje na
renomowanych festiwalach muzycznych,
np. Festiwalu Jurija Baszmieta i Władimira
Spiwakowa, Białoruskiej Jesieni Muzycznej,
Mińskiej Wiośnie czy Bratysławskiej Jesieni.
Orkiestra nieustannie poszukuje nowych bodźców artystycznych, więc regularnie poszerza i zmienia swój repertuar. Jej
koncerty stały się ważnymi wydarzeniami
kulturalnymi w białoruskiej stolicy.
The Belarusian State Symphony
Orchestra is one of the oldest institutions
in the former Soviet Union. It was founded
in April of 1927. The first performance given
by the Orchestra was conducted by great
Russian composer R. Gluier and famous Austrian pianist R. Gottlieb was the soloist. In
1937 young, talented and now world famous
I. Mussin took charge of the Orchestra.
The Orchestra has always been renowned among the former Soviet orchestras
because a number of very distinguished
maestros took great pleasure in coming to
Minsk in order to conduct, among them
K. Sanderling, K. Kondrashin, Y. Temirkanov, D. Kitayenko, K. Tsekki, M. Ferrero,
G. Rozhdestvensky, C. Svetlanov, and composer Aram Khachaturian.
Furthermore, some of the leading
soloists of the 20th century have performed
with the Orchestra, among others
D. Oistrakh, S. Richter, M. Rostropovich,
L. Kogan, N. Gutman, M. Maisky, G. Kremer,
Y. Menuhin, V. Ashkenazy and I. Stern.
Thanks to its outstanding qualities,
the Orchestra has been invited to Russia,
Germany, Italy, Spain, the Netherlands,
Lebanon, France, Switzerland, Great Britain, Japan and many other countries on
extensive concert tours. For three years the
Orchestra was a member of the famous
Opera Festival in Wexford (Ireland). The
Orchestra’s repertoire comprises both opera
and symphony compositions. It has become
a good tradition to go to Spain and Germa-
PROBALTICA 2016
11
ny on Christmas tours and for many years
the Spanish and German audiences have
appreciated the orchestra’s professionalism.
In September of 2001, the famous
conductor, People’s Artist of Belarus Alexander Anissimov took the position of the chief
conductor of the Orchestra, initiating a new
level of its creative activities.
During the concert season 2007-2008
a new cycle of concerts „Revival of Classics”
has gained enormous success among the
public. The Belarusian TV created a popular
music program with the same title, which
has already been broadcast more than 40
times.
Starting from the season 2008-2009,
the Orchestra has participated in several
international projects – semi-staging of
operas „Tosca”, „Madame Butterf ly”, „Aida”
and „Porgy and Bess”. The Orchestra regularly performs at prestigious international
music festivals, such as: the Yuri Bashmet
and Vladimir Spivakov Festival, the Belarusian Music Autumn, the Minsk Spring, the
Bratislava Autumn and other.
The Orchestra is constantly in the process of creative pursuit, regularly enriching
and changing its repertoire. The Orchestra’s
concerts have grown to be great events in
the cultural landscape of the Belarusian
capital.
Jurij Karawajew w 2010 roku ukończył
Białoruską Państwową Akademię Muzyczną, gdzie studiował w klasie skrzypiec
profesora W. Czernysza i tego samego roku
rozpoczął naukę na Wydziale opery i dyrygentury symfonicznej (w klasie profesora
P. Wandilowskiego). Od 2011 roku Jurij
Karawajew jest dyrygentem pomocniczym
w Orkiestrze Symfonicznej Narodowego Radia i Telewizji Republiki Białorusi. Pracując
z Orkiestrą jako dyrygent, brał udział w wielu programach telewizyjnych, oto niektóre
z nich: „Młode białoruskie talenty” (2011),
Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków
2012 oraz „Miejsce spotkań” (2012). Dla J.
Karawajewa jednym z najważniejszych
12
występów z Orkiestrą Symfoniczną Narodowego Radia i Telewizji Republiki Białorusi
był koncert w Białoruskim Państwowym
Stowarzyszeniu Filharmonicznym z okazji
120 rocznicy urodzin Maksyma Bogdanowicza, gdzie zespół wykonał oratorium „Startsim-lebedz”, a także z okazji setnej rocznicy
śmierci Maksima Tanka, oratorium Olega
Zaliotnewa oparte na „Kartkach z kalendarza” Maksima Tanka na orkiestrę symfoniczną, chór, solistów i lektora. J. Karawajew
wielokrotnie występował z Orkiestrą i solistami w audycjach białoruskiej stacji radiowej „Kultura”. Dokonał także wielu nagrań
dla Białoruskiego Radia publicznego.
W 2013 roku jako najlepszy uczestnik
warsztatów dla młodych dyrygentów w Moskwie został zaproszony do wystąpienia na
koncercie galowym, który odbył się 17 lipca
2013 roku w Sali Koncertowej imienia P.
Czajkowskiego w Moskiewskim Towarzystwie Filharmonicznym. Wtedy również
zaproponowano mu pracę skrzypka w Akademickiej Orkiestrze Symfonicznej Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego.
Od końca 2013 roku Jurij wielokrotnie
dyrygował gościnnie Państwową Orkiestrą
Kameralną Republiki Białorusi w Sali Wielkiej Białoruskiego Państwowego Stowarzyszenia Filharmonicznego. W 2014 roku
z wyróżnieniem ukończył Wydział Opery
i Dyrygentury Symfonicznej na Białoruskiej
Państwowej Akademii Muzycznej i odbył
staż w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym imienia P.I. Czajkowskiego. Latem
roku 2014 podjął pracę jako drugi dyrygent
w Orkiestrze Symfonicznej Narodowego Radia i Telewizji Republiki Białorusi. Pracuje
również jako pomocnik głównego dyrygenta Białoruskiej Państwowej Akademickiej
Orkiestry Symfonicznej, mistrza Aleksandra
Anisimowa. Jest kierownikiem Orkiestry
Symfonicznej Białoruskiej Akademii Muzycznej, gdzie pracuje jako nauczyciel.
In 2010 Yuri Karavaev graduated from
the Belarusian State Academy of Music,
where he had studied in Professor V. Chernysh’s class of violin and the same year
he entered the Department of Opera and
symphonic conducting (class of associate
professor P. Vandilovsky). Since 2011 Yuri
Karavaev has been an assistant conductor
at the Symphony Orchestra of the National Radio and Television of the Republic
of Belarus. Working with the Orchestra as
a conductor he has taken part in various TV
projects: the contest “Young Talents of Belarus” (2011), Young Musicians Competition
“Eurovision – 2012” and the “Meeting Place”
(2012). One of the most important events for
Y. Karavaev and the Symphony Orchestra
of the National Radio and Television of the
Republic of Belarus have been the concerts at the Belarusian State Philharmonic
Society dedicated to the 120th anniversary
of Maksim Bogdanovich’s birth, where they
performed oratorio “Stratsim-lebedz”, as
well as the night dedicated to the 100th
anniversary of Maxim Tank’s death, with
the performance of Oleg Zaliotnev’s dramatic oratorio based on Maxim Tank’s “Sheets of Calendar” for symphony orchestra,
chorus, soloists and reader. Y. Karavaev has
regularly given concerts with the Orchestra
and soloists in a studio of the Radio House
for the Belarusian radio channel “Culture”.
He has also recorded various pieces for the
Belarusian Radio.
In 2013, as the best participant of the
master classes for young conductors in
Moscow, he was selected for the final Gala
concert, which took place on July 17, 2013 at
the Tchaikovsky Hall of the Moscow Philharmonic Society. At the same time he was also
offered a job as a violinist at the Academic
Symphony Orchestra of the Moscow State
Conservatory.
Since the end of 2013 Yuri has been
regularly performing at the Great Hall of
the Belarusian State Philharmonic Society
as a guest conductor with the State Chamber Orchestra of the Republic of Belarus. In
2014 he graduated with distinction from the
Department of Opera and Symphonic Conducting at the Belarusian State Academy of
Music and he completed an internship at the
Tchaikovsky Moscow State Conservatory. In
the summer of the 2014 he took up the post
of the second conductor at the Symphony
PROBALTICA 2016
13
Orchestra of the National Radio and Television of the Republic of Belarus. He also
works as assistant to chief conductor of the
Belarusian State Academic Symphony Or-
chestra Maestro Aleksander Anissimov. He
is the manager at the Symphony Orchestra
of the Belarusian Academy of Music and
works as a teacher at the Academy.
Irina Mikhailova ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną im. Iwana Sollertińskiego w Witebsku
w zakresie gry na cymbałach. W 2013 roku
rozpoczęła studia na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Począwszy od 2015
roku regularnie współpracuje z Państwową
Orkiestrą Symfoniczną Republiki Białorusi
z Mińska. Pomimo młodego wieku od ponad
dziesięciu lat koncertuje zarówno z zespołami grającymi na cymbałach, jak folklorystycznymi w Mińsku i rodzinnym Witebsku.
Irina Mikhailova was graduated from
Vitebsk State music college named after
I. Sollertinski, where she got Diploma with
Honors in cimbalon. In 2013 entered the
Belarusian State Academy of Music. Since
the beginning of 2015 has been working in
the Belarusian State Philharmonic Society as
a musician of the Belarusian State academic
symphony orchestra. Has experience of solo
performing and also took part in concerts
of ensemble of dulcimerists and folk orchestra on various concert venues in Mińsk and
Vitebsk.
14
03.05
koncert z okazji obchodów 225 rocznicy
Święta Konstytucji 3 Maja pod patranatem
przewodniczącego Rady Miasta Torunia
Marcina Czyżniewskiego
Gotlands Blasarkvintett
(Szwecja)
MULTICAMERATA (Polska)
solista: Wojciech Waleczek fortepian
skład zespołu
Gotlands Blasarkvintett:
Lars Linna - flet,
David Nisbel - obój,
Magnus Dungner - klarnet,
Zbigniew Jakubowski - fagot,
Tomas Danielsson - waltornia
skład zespołu
MULITICAMERATA:
Izabela Bogusz - skrzypce
Grzegorz Bogusz - skrzypce
Marta Wroniszewska - altówka
Karol Wroniszewski - wiolonczela
Henryk Giza - kontrabas
w programie:
Franciszek Bohomolec (1720 – 1784) Pochwała wesołości
Jan Stefani (1746-1829) – Uwertura i Polonez z opery „Krakowiacy i Górale” z 1794r.
Fryderyk Chopin (1810-1849) – Grand Polonez Es-dur
Lars Erik Larsson (1908-1986) – Uwertura, Romance, Scherzo
Mieczysław Karłowicz (1876-1909) – Serenada: Marsz, Romans, Walc, Finał
Fryderyk Chopin (1810-1849) – Wariacje B-dur op. 2 na temat „La ci da rem la mano”
z opery Don Giovanni W.A. Mozarta
Visby 2009
PROBALTICA 2016
15
Gotlands Blasarkvintett powstał w 1971
roku. W jego skład wchodzą: f let, obój, klar­
net, waltornia i fagot. W jego repertuarze
znajdują się głównie utwory XIX i XX wiecznych kompozytorów pisane na małe zespoły
instrumentów dętych (ostatnio koncentruje
się na kompozycjach pochodzących z krajów
nadbałtyckich). Szczególną pozycję zajmują
wśród nich utwory uznanych kompozytorów
skandynawskich dedykowane kwintetowi
z Gotlandii. Zespół koncertował jak dotąd
w niemalże wszystkich krajach europejskich,
regularnie odwiedzając m.in. Danię, Norwegię, Niemcy, Wlk. Brytanię czy Francję. Brał
udział w większości znaczących festiwali
odbywających się na Półwyspie Skandynawskim. Dokonał również licznych nagrań
radiowych. W swojej kolekcji ma siedem płyt
poświęconych głównie muzyce bałtyckiej
XX wieku.
Od dwudziestu lat zespół współpracuje
z toruńskim kwintetem smyczkowym Multicamerata. We wrześniu 2009 roku z okazji
70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Gotlands Blasarkvintett wraz z Multica-
meratą zorganizował tournee koncertowe
pt. Szlakiem ORP Orzeł z koncertami w Polsce, Holandii, Szkocji, Estonii i Szwecji.
Zespół Kameralny MULTICAMERATA
zainaugurował swoją działalność w 1991 roku
cyklem Niedzielne Koncerty Pałacowe w nowo-odrestaurowanym Pałacu Dąmbskich
w Toruniu. Od tego czasu zespół wykonał
ponad 800 koncertów w kraju i za granicą.
W Polsce koncertował m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, Filharmonii Narodowej, w Auli Adama Mickiewicza i Teatrze
Wielkim w Poznaniu, Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie etc. Koncerty zespołu
objęły również szereg miast w Niemczech,
Francji, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Szwecji, Finlandii, Wielkiej
Brytanii, Austrii, Słowenii oraz Watykan.
Dla uczczenia pamięci najznakomitszego
toruńczyka Mikołaja Kopernika w związku
z przypadającą w 1993 r. 520 rocznicą urodzin
i 450 rocznicą I wydania „De Revolutionibus”
oraz 450 rocznicy śmierci, MULTICAMERATA
zorganizowała wielkie tournee koncertowe
w miejscach jego pobytu w Polsce i we Włoszech pt. „Hommage à Kopernik”.
W 1999 roku dla uczczenia obchodów 150
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina MULTICAMERATA zorganizowała europejskie
tournee z koncertami we Francji, Hiszpanii,
Szwecji, Litwie i Łotwie. Ideą koncertów było
wykonywanie muzyki wielkiego kompozytora
wraz z pianistami mieszkającymi w krajach,
w których odbywały się koncerty.
MULTICAMERATA jest pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Muzyki
i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA.
Ideą przewodnią Festiwalu jest inicjowanie
współpracy szczególnie w dziedzinie muzyki
i sztuk pięknych oraz prezentowanie dorobku kulturalnego państw morza bałtyckiego.
W dotychczasowych 22 edycjach festiwalu
wzięło udział ponad 8000 artystów. W ramach
promocji Festiwalu PROBALTICA pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP na przełomie października i listopada
2001 odbyło się również tournee koncertowe
zespołu kameralnego Multicamerata w 9 krajach bałtyckich. Tournee, po jego inauguracji
16
Gotlands Blasarkvintett was established in 1971. The artists play the following
instruments: the f lute, oboe, clarinet, French
horn and bassoon. The quintet’s repertoire
comprises mainly the works by 19th-century composers written specifically for small
groups performing on woodwind instruments. Recently the band has concentrated
on compositions created in the Baltic Countries with the special emphasis on music
pieces by renowned Scandinavian composers
dedicated to the quintet from Gotland, that
is Gotlands Blasarkvintett. The group has
performed in nearly all European countries,
regularly visiting Denmark, Norway, Germany, Great Britain and France. It has participated in most significant festivals held on
the Scandinavian Peninsula. The quintet has
also made numerous radio recordings. The
band also boasts seven records concentrating mainly on 20th-century Baltic music.
koncertem w Filharmonii Narodowej w Wilnie
w dniu 16 października 2001, kontynuowane
było koncertami w Sali Koncertowej Ryszarda Wagnera w Rydze (Łotwa), w Ratuszu
w Tallinnie (Estonia), w Muzeum Ermitagu
w St. Petersburgu (Rosja), w Kościele na Skale
w Helsinkach (Finlandia), w Teatrze Strindberga w Sztokholmie (Szwecja), w Kompagni
w Kopenhadze (Dania), w Hamburgu (Niemcy) w Londynie oraz Edynburgu. W 2003 roku
odbyły się pierwsze edycje festiwalu PROBALTICA na Litwie i w Szwecji.
W 2006 roku z okazji obchodów 15-lecia
zespół zorganizował bałtyckie tournee, w ramach, którego odbyło się 15 koncertów. Po inauguracji w Toruniu trasa koncertowa wiodła
po Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemczech. W 2007 roku zespół
rozpoczął cykl koncertów Europejska Akademia Sztuki prezentujący muzykę, literaturę
i sztuki plastyczne narodów Europy, a w 2008
roku zrealizował koncerty i nagranie albumu
„Hommage a Zbigniew Herbert”, stanowiącego
rejestrację koncertu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta. Od dwudziestu lat zespół współpracuje z Gotlands
Blasarkvintett. W wrześniu 2009 roku z okazji
70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
Multicamerata wraz Gotlands Blasarkvintett
zorganizowała tournee koncertowe pt. „Szlakiem ORP Orzeł”.
Multicamerata nagrała 11 płyt CD, dokonała licznych nagrań telewizyjnych i radiowych.
The MULTICAMERATA Chamber
Ensemble gave its first concert on 15 September 1991 as part of a series of concerts called
Sunday Palace Concerts, held at the Golden
Hall of the newly restored Dąmbski Palace in
Toruń. Since then the ensemble has given over
800 concerts both in Poland and abroad. In
Poland it has performed at the Royal Castle in
Warsaw, the National Philharmonic, the Adam
Mickiewicz Hall and the Grand Theatre in
Poznań, the Castle of the Pomeranian Princes
and many other venues. The ensemble has also
given concerts in many towns and cities in
Germany, France, Spain, Italy, Holland, Lithu-
ania, Latvia, Estonia, Russia, Sweden, Finland,
Great Britain, Austria, Slovenia and the Vatican. In 1993, in order to pay tribute to Toruń’s
most prominent citizen, Nicholas Copernicus
and to commemorate the 520th anniversary
of his birth, the 450th anniversary of his death
and the publication of the first edition of „De
Revolutionibus”, the MultiCamerata organised
a great concert tour called „Hommage à Copernic”, visiting the Polish and Italian towns
that had welcomed the great astronomer. Also
in 1993 the ensemble recorded the first album
with music by Handel, Janiewicz, Koszewski
and Lutosławski.
In 1999, to commemorate the 150th
anniversary of Frederic Chopin’s death, the
Multicamerata organised a European concert
tour, performing in France, Spain, Sweden,
Lithuania and Latvia. The concerts were unusual because pianists living in the countries
where concerts were held performed with the
ensemble. In 2001, to celebrate its 10th anniversary, the Multicamerata toured nine Baltic
countries under the auspices of the Polish
Ministry of Foreign Affairs. The tour was inaugurated on 16 October 2001 at the National
Philharmonic in Vilnius and then continued
at the R.Wagner Concert Hall in Riga, the
Townhall in Tallinn, the Ermitage Museum in
Saint Petersburg, the Church on the Rock in
Helsinki, the Strindberg Theatre in Stockholm,
Kompagna in Copenhagen and the Museum
fur Volkerkunde in Hamburg. As part of the
same tour the Multicamerata also performed
in London and Edinburgh.
In 2006, to celebrate its 15th anniversary, the Multicamerata toured to eight Baltic
countries.The ensemble’s repertoire comprises
compositions by classic composers, J.S. Bach,
F. Handel, A. Vivaldi. W.A. Mozart but specialises in music by 19th and 20th-century Polish
composers.
The MULTICAMERATA is the founder and
organiser of the PROBALTICA Music and Art
Festival of the Baltic Countries. The main aim of
the festival is to initiate co-operation, especially
in the field of music and fine arts, as well as to
present the cultural heritage of all the participating Baltic countries. During the twenty one
editions of the festival we have had the pleasure
PROBALTICA 2016
17
to welcome over 8000 artists. In 2003 the first
regular editions of the PROBALTICA Festival
were held in Lithuania and Sweden. The Multicamerata has co-operated with the Swedish Go-
Wojciech Waleczek - należy do grona
najbardziej utalentowanych młodych artystów.
W roku 2003 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo. Naukę kontynuował podczas
studiów podyplomowych w Vancouver Academy of Music w Kanadzie, pod kierunkiem
prof. Lee Kum-Sing’a. Podczas kursów mistrzowskich pracował z profesorami: Andrzejem Jasińskim, Andree Laplant`em, Aleksiejem
Orłowieckim, Jean’em Micault i Wiktorem
Mierżanowem.
Pomimo młodego wieku ma na swoim
koncie wiele osiągnięć, wśród których warto
wymienić między innymi III nagrodę i nagrodę im. Artura Rubinsteina, ufundowaną przez
Anielę Rubinstein oraz nagrodę specjalną
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku na
II Międzynarodowym Konkursie dla Młodych
Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam”
w Bydgoszczy w 1996, I nagrodę oraz nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu na IV
Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im.
F. Liszta we Wrocławiu w 1997, III nagrodę
18
tlands Blasarkvintett for twenty years. During
the nineteen years of performing the ensemble
has recorded eleven CDs and has made numerous radio and TV recordings.
na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta „Premio Mario Zanfi”
w Parmie w 2000 oraz III nagrodę na VI
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
Seilera w Palermo w 2005 roku. Jest stypendystą wielu fundacji i instytucji krajowych oraz
zagranicznych, otrzymywał nagrody Prezesa
Rady Ministrów oraz wielokrotnie stypendia
Ministra Kultury. W roku 2004 otrzymał Kay
Meek Scholarship przyznawane w wyniku
konkursu dla najlepszego studenta Vancouver
Academy of Music. Wojciech Waleczek jest laureatem nagród prezydentów Katowic i Gliwic
oraz Nagrody Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego. Występował jako solista
z orkiestrami filharmonii: Kaliskiej, Lubelskiej,
Opolskiej, Pomorskiej, Rzeszowskiej, Szczecińskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Zabrzańskiej oraz z Narodową Orkiestrą Kameralną
Mołdawii. Prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i za granicą. Koncertował w Belgii,
Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Czechach,
Rosji, Kanadzie, Rumunii, Mołdawii, Japonii,
we Francji, Włoszech, na Węgrzech, Litwie,
Słowacji, a także w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, a bogaty repertuar artysty zawiera
kilkanaście koncertów fortepianowych, ponad
sto utworów solowych oraz pozycje kameralne
od baroku po współczesność.
Wojciech Waleczek - pianist, born in
1980, is one of the most outstanding young
artists in Poland He has graduated with
distinction from the Karol Szymanowski
Academy of Music in Katowice in piano class
of Prof. Zbigniew Raubo in 2003. He continued his studies with Prof. Lee Kum-Sing in the
Vancouver Academy of Music, Canada. During
masterclasses he worked with Andrei Jasinski, Andree Laplante, Victor Mershanov, Jean
Micault and Alexey Orlovetzky. His numerous
achievements include the 3rd prize, Arthur
Rubinstein Prize founded by Aniela Rubin-
stein and a special prize of the Kościuszko
Foundation in New York at The 2nd International Competition for Young Pianists „Arthur
Rubinstein in memoriam” in Bydgoszcz, Poland (1996), the 1st prize and the prize for the
best performance of a concerto at The 4th F.
Liszt National Piano Competition in Wrocław,
Poland (1997), the 3rd prize at The 7th F. Liszt
International Piano Competition „Premio Mario Zanfi” in Parma, Italy (2000), the 3rd prize
at The 6th International Piano Seiler Competition in Palermo, Italy (2005). He is also the
finalist and the best Polish participant of The
2nd F. Liszt International Piano Competition
in Wrocław, Poland (2002) and finalist of The
43rd European Piano Competition “Arcangelo
Speranza” in Taranto, Italy (2005).
He was given scholarships granted by
the foundations and Polish institutions and
prizes awarded by the Prime Minister and the
Minister of Culture of The Republic of Poland.
In 2004 he received a Kay Meek Scholarship
awarded for the most outstanding student of
the Vancouver Academy of Music . Wojciech
Waleczek was awarded by the presidents of
Katowice and Gliwice as well as by the Regional Council of the Silesian Province.
He has performed as a soloist with the
orchestras of the following philharmonics:
Kalisz, Kielce, Lublin, Opole, Pomeranian,
Rzeszow, Torun, Szczecin, Wroclaw, Zabrze,
Polish Chamber Philharmonic Sopot, Capella
Bydgostiensis and National Chamber Orchestra of Moldova. Wojciech Wojciech Waleczek
gives a lot of concerts in Poland and abroad.
He performed in Belgium, Netherlands,
Germany, Switzerland, the Czech Republic,
Slovakia, Romania, Moldova, Russia, Canada,
France, Italy, Hungary, Lithuania, Japan, and
in the United States of America receiving new
invitations. His play is admired both by critics
and the public. He made a number of radio
and television recordings. There are more
then dozen piano concertos in his repertoire,
over a hundred of solo compositions as well as
chamber pieces ranging from the Baroque up
to the contemporary music.
Muzeum Morskie Tallinn 2009
PROBALTICA 2016
19
Karta – zespół grający na narodowym
instrumencie łotewskim kokle (Łotwa)
wykonawcy:
Ieva Lapsane - solo kokle
Dace Cerbule - solo kokle
Dace Bleiksa - solo kokle
Inese Rasa - kokle basowe
Gita Andersone - solo kokle
Lasma Meldere-Sestakova - skrzypce barokowe
w programie:
Dzieła klasyki w aranżacji na kokle
Johann Pachelbel (1653 – 1706) Canon
Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)
Kwartet F-dur (Allegretto, Allegro, Grave,
Allegro)
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644—1704)
Zwiastowanie
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Kwartet D-dur (Prelude, Tendrement, Vite,
Gayment, Vite)
Dzieła kompozytorów łotewskich na kokle
Vilnis Salaks (1939 - )
Słońce zachodzi wieczorem
Vita Ruduša (1974 - )
Słońce śpiące w sadzie jabłoni
Valts Pūce (1962 - ) Noc na pastwisku
Iveta Tauriņa (1962 - )
Pieśń na noc Świętojańską
20
Vita Ruduša (1974 - ) Fantazja na temat
łotewskiej pieśni o letnim wschodzie słońca
- solo Gita Andersone.
Emils Dārziņš (1875 – 1910 )
Walc melancholijny
Vita Ruduša (1974 - ) Taniec z region Sulti
Vita Pinne (1972 - )
Kuropatwa śpi na mojej drodze
Juta Bērziņa (1976 - ) Muzyka na temat
Astora Piazzolli bass duet Ieva Lapšāne and
Dace Cerbule.
Gita Andersone (1977 - )
Wielkie drzewo na wzgórzu
Teiksma Jansone (1957 - )
Przygotuj się srebrzyste słońce
Latvite irse (1985 - ) Odejdź smutku
Ēriks Ešenvalds (1977 - )
Słoneczne skrzyżowanie
Romualdas .Jermaks (1931 - )
Perkons veda Vedekliņu
04.05
Właśnie mija 35 lat odkąd zespół wystąpił ze swoim pierwszym koncertem.
Wszystkie artystki są absolwentkami akademii muzycznych, w których kształciły swoje
umiejętności w zakresie gry na kokle. Zespół
występował z wieloma koncertami w rodzinnej Łotwie, a także w Estonii, Czechach, Rosji,
Finlandii, na Litwie i w Wielkiej Brytanii.
Karta jest laureatką pierwszej nagrody w narodowych konkursach gry na kokle na Łotwie
w 1998, 2000 i 2004 roku, laureatem drugiej
nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Tradycyjnych Instrumentów Wielostrunowych w Pskowie w 2005 i 2013 roku oraz
pierwszej nagrody w Moskwie w 2008 roku.
Kokle jest tradycyjnym, prastarym instrumentem strunowym zbliżonym do fińskiej
kantele i niemieckiej zither. Gra polega na
szarpaniu strun prawą ręką i ich odpowiednim wyciszaniu ręką lewą. Muzyk gra palcami lub używając małych kawałków skóry.
Współcześni wykonawcy nie koncentrują się
jedynie na odtwarzaniu muzyki ludowej, ale
również odkrywają kokle dla muzyki klasycznej oraz kompozycji współczesnych. Repertuar Karty opiera się zarówno na kompozycjach
napisanych na lutnię, harfę czy klawesyn, której twórcami byli D. Scarlatti, G. F. Telemann
czy Cl. Debussy, jak i utworów łotewskich
kompozytorów współczesnych takich jak
R. Jermaks czy R. Dubra. Szczególne znaczenie zachowuje jednak repertuar zawierający
oryginalne pieśni łotewskie i kompozycje
powstałe już w średniowieczu. Nazwa zespołu pochodzi z łotewskiej mitologii, od imienia jednej z trzech sióstr które decydowały
o szczęściu i pomyślności człowieka.
The Karta ensemble has been performing concerts for 35 years and all the members have studied kokle professionally. The
ensemble had concerts both in Latvia and
abroad in such countries like Estonia, Lithuania, Poland, Russia, Turkey, Belarus and
Austria. The Karta is laureate of the 1 award
in national competitions of kokle ensembles
held in Latvia in 1998, 2000 and 2004 and
also competition of Latvian song festival
in 2003, 2008 and 2013. The ensemble was
awarded with 2nd price in the International
Festival-Competition of the Many-Stringed Traditional Instruments Performers
in Pskow in 2005 and 2013 and 1st price in
Moscow in 2008.
Kokle is ancient Latvian string instrument quite similar to Finnish kantele,
Estonian kannele and Lithuanian kankle.
Performer is playing with fingers or a small
piece of leather. Nowadays the development
of this music instrument and its playing
techniques gives a possibility to perform not
only folk music but also classics and modern
compositions. The repertoire of the group
has been developed in two different ways.
The first part includes baroque compositions
originally written for harpsichord, lute and
harp. The group performs both D. Scarlatti,
G.F. Telemann, J. Pachelbel, H.I.F. Biber and
compositions written by Latvian composers.
Another part of the programe is Latvian folk
music program. The name of the group comes from Latvian ancient mythology where
Karta means one of three weird sisters who
gives a chance in the life and determines the
fortune.
PROBALTICA 2016
21
Chór Kameralny Bel Canto
(Finlandia)
05.05
MULTICAMERATA (Polska)
pod patronatem Konsula Honorowego Finlandii
Tadeusza Pająka
Dan Lönnqvist, dyrygent
solistka Marguerithe Sandstedt-Granvik – sopran
w programie:
A cappella
Piret Rips-Laul (1965- ) Ave Maria
Nikolaj Kedrov (1871-1940) Otche Nash
Robert Pearsall (1795-1856) Lay a garland
Giovanni Pierluigi Palestrina (1525/6-1594) Agnus Dei
Ralph Manuel (1951- ) Alleluia (1987)
MULTICAMERATA
Arcangelo Corelli (1653-1713) La Folia
BEL CANTO + MULTICAMERATA
Ola Gjeilo (1978- ) Ubi Caritas III (Sacred Heart)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Laudate Dominum
Josef Rheinberger (1839-1901) Stabat Mater op. 138 (Stabat Mater, Quis est homo, Eja Mater, Virgo virginum praeclara)
Dan Lönnqvist studiował w Akademii
Muzycznej J.Sibeliusa w Helsinkach, w klasie
Folke Forsmana, tytuł magistra muzyki kościelnej otrzymał w 1987 roku. W tym samym
roku zagrał debiutancki recital w helsińskiej
katedrze. Kontynuował studia za granicą
u profesorów: Hansa Fagius (w Sztokholmie),
Jon Laukvik (w Stuttgarcie) i Jacques van
Oortmerssen (w Amsterdamie). Uczestniczył
w wielu kursach mistrzowskich.
Dan Lönnqvist jest niezwykle aktywnym
artystą, występował w krajach skandynawskich, a także w Niemczech, Polsce (około 50
koncertów i recitali m.in.: Kamień Pomorski,
Leżajsk, Szczecin, Gdańsk, Polkowice, Pabianice, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa,
Lędziny, Wisła, Cieszyn, Pogórze, Kraków,
Warszawa), Litwie, Łotwie, Szwajcarii,
Luksemburgu, Włoszech, Republice Czeskiej
i USA (Washington National Cathedral). Wy-
22
konał wiele koncertów gościnnych na Letnim
Festiwalu Organowym w Turyngii, gdzie
również działał jako członek jury konkursu
„Orgelland Thüringen”.
Dan Lönnqvist zajmuje stanowisko
Principal Lecturer w Novia University of
Applied Sciences w Jakobstad, Finlandia. Jako
wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia
„Calcanten” zorganizował wiele imprez muzycznych jak: “Music for a Summer’s Evening”
and “Organ Concerts in Jakobstad”.
W 1989 roku założył Chór Kameralny Bel
Canto i został jego dyrygentem. Prowadził wykonania takich utworów jak: Johannes Brahms
Niemieckie Requiem, Johann Sebastian Bach
Pasja według św. Mateusza, Oratorium na Boże
Narodzenie, Luigi Cherubini Requiem, Wolfgang
Amadeus Mozart - Requiem, Giocchino Rossini Messe Solennelle, Antoniego Dvoraka Msza
D-dur i Carla Orffa Carmina Burana. Z chórem
koncertował w 10 krajach wśród festiwalowych
wyróżnień należy wymienić brąz w International competition for choirs in Llangollen, Wales
w 2005 r.
Dan Lönnqvist studied with Folke
Forsman at the Sibelius Academy, graduating
as an A-class organist (diploma) and gaining
a Masters degree in church music. He gave his
debut organ recital in Helsinki Cathedral.
His studies of the organ have taken him
abroad: playing for professors Hans Fagius
(in Stockholm), Jon Laukvik (in Stuttgart) and
Jacques van Oortmerssen (in Amsterdam).
He has also participated in several master
classes. Dan Lönnqvist has performed not
only in the Nordic countries, but also in Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Switzerland,
Luxemburg, Italy, Czech Republic and in the
USA (Washington National Cathedral). Lönnqvist has for several years been teaching at
the International Organ Academy in Leufsta
Bruk, Sweden. This year he gives concerts
abroad in Sweden, Poland, Czeck Republic,
Italy, Germany and Estonia.
Dan Lönnqvist holds a Principal Lecturer post at Novia University of Applied
Sciences in Jakobstad. As a long-standing
chairman of the Calcanten society he has arranged Organ Festivals in Jakobstad. In 1989
he founded the Bel Canto Chamber Choir and
has been its conductor ever since and now
celebrating its 25y anniversary.
The Bel Canto Chamber Choir has played
a key role in Lönnqvist’s engineering and
conducting performances of such works as
“A German Requiem” by Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach’s “St. Matthew Passion”
and “Christmas Oratorio”, Luigi Cherubini’s
& Wolfgang Amadeus Mozarts “Requiem”,
Giocchino Rossini’s “Messe Solennelle”, Anton
Dvorak’s “Mass in D” and Carl Orff’s “Carmina Burana”.
Lönnqvist was in 2014 awarded a culture
price for his engagement for the local music
life in Ostrobotnia, Finland.
87-100 Toruń
ul. Kociewska 30a
tel.: 056 655-06-12
tel.kom.: 601-623-478
e-mail: [email protected]
PROBALTICA 2016
23
Począwszy od swojego założenia w 1990
roku Chór Kameralny Bel Canto wielokrotnie
dowiódł swojej wszechstronności wykonując
zarówno podczas ponad 170 koncertów, jak
i innych wydarzeń kulturalnych tak zróżnicowane i rzucające artystyczne wyzwania
dzieła jak Msza G-dur F. Schuberta, Msza na
noc Zesłania Ducha Świętego Kaj-Erika Gustafssons’a, Msza Uroczysta Gioacchino Rossiniego,
Requiem c-moll Luigi Cherubiniego, Msza D-dur
Antonina Dvorzaka, Pasja Świętego Mateusza
Jana Sebastiana Bacha, Carmina Burana Carla
Orfa czy współczesne dzieła Karla Jeninksa, Arvo Parta i Peterisa Vasksa. Regularnie współpracuje z Jakobstad Orchestra,
Chamber Orchestra of Central Ostrobothnia
Założycielem chóru i jego wieloletnim dyrygentem jest Dan Lonnquist. Pierwsza trasa
koncertowa zespołu wiodła do Estonii w 1997
roku. Od tego czasu chór Bel Canto występował z koncertami na Litwie, Ukrainie, Niemczech, Luxemburgu, Szwecji, Szwajcarii, oraz
we Włoszech.W Polsce w 2002 roku wspólnie
Krakowską Grupą Perkusyjną prezentował
Carmina Burana w Filharmonii Krakowskiej,
a w 2012 był gościem specjalnego koncertu
z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku
W listopadzie 2015 roku w swym rodzinnym
Jakobstad Chór świętował obchody 25 lecia
swojej działalności artystycznej.
24
Ever since its foundation in 1990 the
Bel Canto Chamber Choir has proved to be
a highly versatile choir performing - in over
170 concerts and other cultural events - such
diverse and challenging works as: Schubert’s
Mass in G major, Kaj-Erik Gustafsson’s Mass
„On The Night of Pentecost”, Rossini’s „Messe
Solennelle”, Requiem in C minor, Dvorak’s Mass
in D major, Mendelssohn’s „Lobgesang” Symphony, Bach’s Saint Matthew Passion and Christmas
Oratorio, Mozarts Requiem and Carl Orff’s Carmina Burana. Music written by Karl Jenkins,
Arvo Pärt, Peteris Vasks, has also been performed. Although most of its concerts are given
in the home tracts around Jakobstad, the Bel
Canto is no stranger to performing further
afield, making its first trip to Estonia in the
summer of 1997. Bel Canto has performed
also in, Latvia, Poland, Ukraine, Germany,
Luxemburg, Switzerland, Italy and Sweden.
The choir performed Carmina Burana in the
Concert hall of Cracow in 2002 together with
Cracow percussion group and was in 2012
the guest of Polska Filharmonia Baltycka in
Gdansk. Dan Lönnqvist is the founder of the
choir and has been conducting it ever since.
The Chamber Choir Bel Canto celebrated it´s
25th anniversary last November with a concert in it´s home town, Jakobstad in Finland
Lietuvos Trio (Wilno, Litwa)
PETRAS GENIUSAS
06.05
fortepian
VILHELMAS CEPINSKIS
skrzypce
VYTAUTAS SONDECKIS
wiolonczela
w programie:
W.A. Mozart (1756 – 1791) Trio fortepianowe B-Dur, KV502, 2 część Larghetto
Robert Schumann (1810-1856) Trio fortepianowe F-dur op. 80, 2 część
Maurice Ravel (1875-1937) Trio fortepianowe A-dur. Passacaglia
Franz Schubert (1797 – 1828) Trio fortepianowe B-dur Op. 99 Andante un poco mosso
Johannes Brahms (1833 – 1897) Trio fortepianowe B-dur op. 18 opracowane z sekstetu
smyczkowego przez Theodora Kirchnera (1823–1903)
PROBALTICA 2016
25
Trio litewskie jest zespołem, który
połączył trzech najwybitniejszych litewskich
solistów. Pianista Petras Geniusas, skrzypek
Vilhelmas Cepinskis i wiolonczelista Vytautas
Sondeckis kierując się miłością do muzyki
i swojego kraju rodzinnego zdecydowali się do
odtworzenia zespołu, w którym występował
legendarny skrzypek Raimundas Katilius,
a z którym mieli zaszczyt występować zarówno Geniusas i Sondeckis. Po pełnym sukcesów
tournee na Litwie w 2013 roku muzycy co roku
zaczęli spotykać się w innym mieście, w Kownie, Hamburgu i Glasgow realizując tournee
z nowym programem. W 2015 nagrali swoją
pierwszą płytę zatytułowaną Slow Motion, na
której znalazły się jedynie wolne fragmenty
najwybitniejszych dzieł napisanych na trzech
wykonawców. Muzycy, którzy tak łatwo wykonywali najbardziej wymagające wirtuozowskie
utwory tym razem zapraszają aby zatrzymać
się tu i teraz, zwolnić tempo ciągłej bieganiny
w teraźniejszym świecie i cieszyć się momentami spokojnej kontemplacji.
Lithuanian Trio is ensemble which unites the most outstanding Lithuanian soloists.
Pianist Petras Geniušas, violinist Vilhelmas
Čepinskis and cellist Vytautas Sondeckis driven by love for music and their home country
Lithuania decided to recreate ensemble of
same name created by legendary violinist
Raimundas Katilius who played together
with Geniušas and Sondeckis. In 2013 after
successful tour in Lithuania three artists
decided to meet every year in dif ferent town
Kaunas, Hamburg and Glasgow to make tour
with a new program. In 2015 Lithuanian Trio
released their first CD, called „Sow motion”,
containing only slow movements from best
masterpieces of trio genre. Musicians, who
easily play most complicated virtuoso repertoire, this time invite to stop here and now,
slow down a tempo of constantly running
crazy world and enjoy moments of calm
contemplation.
Petras Geniušas, urodzony w roku 1961,
to uznany litewski pianista. Pochodzi z rodziny
o tradycjach artystycznych: ojciec, Rimas Geniušas, był znanym litewskim dyrygentem, zaś
matka, Irena Žemaitytė-Geniušiene, jest malarzem i grafikiem, w której pracach są zresztą
wyraźnie widoczne muzyczne fascynacje. Brat
Julius jest dyrygentem.
Kształcił się w Litewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Jurgisa Karnavičiusa,
a następnie w Konserwatorium Moskiewskim
im. Czajkowskiego pod kierunkiem wybitnego
pedagoga, Wiery Gornastaevej. Jest laureatem
wielu prestiżowych nagród w międzynarodowych konkursach pianistycznych, między
innymi w Saragossie, Oberlin czy Cincinnati. W duecie grał m.in. z Roztropowiczem,
Geringasem, Menuhinem czy Cherkassinem.
Koncertował w wielu salach koncertowych
całego świata, w tym Nowym Jorku i wiedeńskiej Musikverein.
Poza imponująca karierą pianistyczną,
Petras Geniušas jest także powszechnie poważanym pedagogiem, czego dowodem są przede
wszystkim sympatia i autorytet, jakimi darzą
go uczniowie i studenci. Jego kursy mistrzowskie, prowadzone jak dotąd m. in. na Litwie,
w Osace czy w Londynie, przyciągają rzesze
pianistów. Przez kilka lat prowadził także
kursy dla tokijskiej Yamahy. Jest także szanowanym jurorem konkursów pianistycznych.
Mało kto wie, że niekiedy pojawia się
nawet w produkcjach muzycznych i na scenie
dramatycznej, choćby w „Mistrzu i Małgorzacie” w reżyserii Oscara Koršunovasa.
Otrzymał Litewską Nagrodę Narodową
oraz WIPO Creativity Award. Nagrodzony
został także przez litewskie Ministerstwo
Kultury, a niedawno został mu nadany Order
Wielkiego Księcia Giedymina. Należy do najciekawszych postaci świata litewskiej kultury.
Ceni sobie repertuar klasyczny, jednak
jego muzyczne zainteresowania są bardzo
szerokie. Chętnie wykonuje muzykę od baroku po współczesność. Lubi kompozytorów
nieco mniej popularnych, takich jak Szymanowski czy Grieg. Doskonale czuje się w impresjonistycznych kompozycjach Debussy’ego,
urzeka i porusza jego podejście do Rachmaninowa. Znany jest także z prezentowania cał-
26
kiem współczesnych utworów kompozytorów
rosyjskich i litewskich, takich jak Schnittke,
Kutavičius, Balakauskas, Šenderovas, Desyatnikov czy amerykański „maksymalistyczny
minimalista” John Adams. Jego zainteresowania muzyczne zaskakują, obejmując zarówno
klasykę, jak i muzykę świata, awangardę
i muzykę elektroniczną.
Występuje solo, z orkiestrami i zespołami kameralnymi, jak choćby Kwartetem Čiurlionisa, ale także z muzykami jazzowymi jak
saksofonista i klarnecista Liudas Mockūnas.
Towarzyszył także zespołowi gospel HARK!
Dyskografia Petrasa Geniuša obejmuje
albumy, wydane przez niemieckie, japońskie
i litewskie wytwórnie płytowe. Do najciekawszych, dowodzących, iż pianista dobrze
się czuje na płaszczyźnie artystycznej w towarzystwie rodziny, jest płyta z koncertami
Rachmaninowa, na której jeden z koncertów
wykonuje on sam, zaś drugi – jego syn, Lukas,
laureat wielu konkursów pianistycznych,
w tym II nagrody w XVI Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka
Chopina w Moskwie – wykonanie prowadzi
natomiast Julius Geniusas. Niedawno odbyła
się premiera płyty ze spokojną muzyką kameralną, od baroku, do współczesności, przygotowywana razem z The Lithuanian Trio,
założonego z innymi osobowościami muzycznymi, skrzypkiem Vilhelmasem Čepinskisem
i wiolonczelistą Vytautasem Sondeckisem.
Gościem Probaltiki był dwukrotnie, po
raz pierwszy w roku 2007 z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną wykonując IV
Symfonię Koncertującą Szymanowskiego pod
batutą Dainiusa Pavilionisa, a po raz drugi ze
swoim synem Lukasem w 2015 r.
W najbliższym czasie będzie kształcił
pianistów trakcie odbywającego się w sierpniu
festiwalu Vivace Vilnius.
Pianist Petras Geniušas is one of the
most prominent, versatile and adventurous
Lithuanian performers. Having mastered an
extensive repertoire of classical, romantic and
contemporary works, he frequently appears
in recitals and concerts with Lithuanian
symphony orchestras, and various chamber
ensembles and musicians.He have chared
a stage with the such a giants as Rostropovich, Menuchin, Kniazev, Geringas, Chekassin, Tarasov among others. But apart from his
appearances as a classical musician, Petras
Geniušas can also be often seen perform on
drama stage and in musical performances,
as well as in jazz and crossover projects. His
musical interests range far beyond his background as a classical concert pianist – from
English virginalists and ethnic music from
different parts of the world to avant-garde,
jazz and electronic dance beats. This also
affects the way he interprets classical music,
which makes this piano virtuoso so special.
Born into a musical family in Vilnius,
Petras Geniušas graduated from the Lithuanian Academy of Music under Prof. Jurgis
Karnavičius, and continued his studies at
the Moscow Conservatory under Prof. Vera
Gornostayeva. A series of highest awards at
the top-notch piano competitions (including
the 2nd prize in the 1989 Pilar Bayona Piano
Competition, Zaragoza; the 1st prize in the
1991 Y.C.A.A. International Piano Competition, Oberlin; 3rd prize in the 1991 A.M.S.A.
World Piano Competition, Cincinnati; and
1st prize in the 1992 Palm Beach Invitational
International Piano Competition) remarkably
confirmed his reputation as one of the most
gifted and accomplished pianists of his generation. In addition to regular engagements
in Lithuania, Petras Geniušas has toured over
forty countries around the world, and performed at the world’s major concert venues
including the St. Petersburg Philharmonic
Great Hall, New York Lincoln Center’s Alice
Tully Hall and Avery Fisher Hall, Tokyo Geijitsu Geikijo, and Vienna’s Musikverein.
Petras Geniušas’ career as a teacher
included such engagements as Master Classes
in Tokyo and Osaka, The Swedish-Baltic Master Classes “Academia Baltica” and the Royal
Academy of Music in London (1996-8). From
1992 to 1998 he was teaching regularly at the
Yamaha Master Class in Tokyo, and currently holds professorship from the Lithuanian
Academy of Music and Theatre.
Petras Geniušas recorded several critically
acclaimed CDs for different labels in Germany,
Japan and Lithuania. A documentary “Improv-
PROBALTICA 2016
27
isation. Theme: Petras Geniušas” was shot in
2004 (directed by Monika Juozapavičiūtė for
the Lithuanian National Radio and Television),
which portrays his many-sided personality
not in the standard concert tuxedo, but in his
casual gear, sharing his time with the family,
colleagues, friends and pupils between Vilnius,
Moscow and London.
In recognition of his wide-ranging concert activities and artistic accomplishments,
he became the recipient of the Lithuanian National Award 1992 and WIPO Creativity Award
2004. In 2011 he received by the Ministry of
Culture medal „Bring your light and Believe.”
In 2015 Petras Geniušas was awarded the
Order of the Grand Duke Gediminas.
Vilhelmas Čepinskis zaczął grać na
skrzypcach w wieku czterech lat ze swoim
ojcem, a będąc siedmiolatkiem zadebiutował jako solista w Filharmonii Kowieńskiej.
W roku 1987 dziesięcioletni Vilhelmas Čepinskis po raz pierwszy wystąpił jako solista
z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną,
grając Drugi Koncert Skrzypcowy H. Wieniawskiego. Studiował u renomowanej Dorothy
DeLay w Julliard Music School, której dyplom
zdobył w 1997 roku. Od tamtego czasu przyznano mu bardzo wiele nagród na międzynarodowych konkursach. Występował w recitalach solo, a także jako solista z wieloma
najważniejszymi orkiestrami Litwy, Łotwy,
Estonii, Białorusi, Rosji, Polski, Czechosłowacji, Finlandii, Norwegii, Niemiec, Węgier,
Stanów Zjednoczonych oraz wielu innych krajów. Vilhelmas Čepinskis wystąpił gościnnie
w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 17 września 1991 roku,
kiedy to miała miejsce historyczna chwila
umieszczenia tam litewskiej f lagi narodowej.
W tym samym roku, wraz z Królową Jordanii
i Królową Grecji, otrzymał od Jej Królewskiej
Mości Królowej Hiszpanii Medal im. Marii Pii
Fanfani. W 1992 roku został zaproszony do
specjalnego występu mającego uczcić monarszą wizytę Króla i Królowej Szwecji na Litwie.
Rok później Vilhelmas dał koncert dla Króla
i Królowej Norwegii. W grudniu 1994 roku
odniósł triumf z zespołem o światowej sławie,
Orkiestrą Kameralną „Moskiewscy Wirtuozi”,
pod batutą Władimira Spiwakowa. Stało się
już tradycją, że występy Čepinskisa otwierają i zamykają sezon koncertowy Litewskiej
Narodowej Orkiestry Symfonicznej,
co transmituje ogólnokrajowa telewizja.
Vilhelmas Čepinskis zaczął współpracę
koncertową z Państwową Telewizją i Radiem
Litewskim już w wieku jedenastu lat. Wiosna
1997 roku przyniosła muzykowi wiele sukcesów. W maju na Międzynarodowym Konkursie Wileńskim wraz ze skrzypkiem Jurijem
Baszmetem oraz Moskiewskim Zespołem
wykonał Symfonię koncertującą Mozarta.
W czerwcu miał swój debiut symfoniczny
w Carnegie Hall. Wydał także swoją pierwszą
płytę CD z następującymi utworami: Koncert
Sibeliusa, Koncert nr 2 Paganiniego oraz Fantazja „Carmen” Sarasate`a. Nagrał je z Litewską
Narodową Orkiestrą Symfoniczną pod batutą
Juozasa Domarkasa. W obecnym sezonie występuje w Lublanie, Niemczech, Amsterdamie
(w Concertgebouw), Francji, Turcji, Stanach
Zjednoczonych i na Dominikanie.
28
Vilhelmas Čepinskis began his violin
studies at the age of four with his father and
at seven he made his solo debut at the Kaunas Philharmonic. In 1987, at the age of ten,
Vilhelmas Čepinskis first performed with the
Lithuanian National Symphony Orchestra as
soloist, playing the H. Wieniawsky’s Second
Violin Concerto. He studied with renowned
Dorothy DeLay at the Juilliard Music School,
from which he graduated in 1997. Since then,
he has won a myriad of international competitions, and has been performing to rave
reviews in solo recitals and as soloist with
numerous principal orchestras in the Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Russia, Poland,
Czechoslovakia, Finland, Norway, Germany,
Hungary, USA, and others.
Vilhelmas Čepinskis was guest artist
at the United Nations on September 17, 1991,
on the historic day when the Lithuanian f lag
was raised in New York. That same year,
together with the Queen of Jordan and the
Queen of Greece, he received the Maria Pia
Fanfani Medal from H.R.H. the Queen of
Spain. In 1992 he was invited to give a special
performance honouring the Royal visit of the
King and Queen of Sweden to Lithuania. In
1998 Vilhelmas performed for the King and
Queen of Norway. In December 1994 he had
a triumph with the internationally-renowned
„Moscow Virtuosi” Chamber Orchestra, with
Vladimir Spivakov conducting. It has also
become a tradition for Vilhelmas Čepinskis
to open and close the concert season of the
Lithuanian National Symphony Orchestra –
events that are always nationally televised. In
fact, he has been performing for Lithuanian
National Television and Radio since the age of
eleven. The Spring of 1997 was highly success-
ful for Vilhelmas Čepinskis. In May 1997, he
performed Mozart’s Symphony Concertante
with violinist Youri Bashmet and the Moscow
Soloists Ensemble at the International Vilnius
Festival. In June he made his symphonic
debut at Carnegie Hall. Also his first CD was
released, featuring performances of Sibelius’ Concerto, Paganini`s Concerto No. 2 and
Sarasate`s „Carmen” Fantasy, together with the
Lithuanian National Symphony Orchestra,
conducted by Juozas Domarkas. During the
current season he is performing in Ljubljana,
Germany, Amsterdam (at the Concertgebouw), France, Turkey, the Dominican Republic and the USA.
Vytautas Sondeckis urodził się w Wilnie
w 1972 w rodzinie o muzycznych tradycjach.
Jego ojca Sauliusa Sondeckisa, wybitnego
dyrygenta i ucznia Mścisława Roztropowicza
gościliśmy na PROBALTICE wraz z Litewską
Orkiestrą Kameralną oraz Orkiestrą Hermitage z Sankt Petersburga. W wieku pięciu lat
rozpoczął naukę gry na fortepianie, a następnie w wieku lat sześciu na wiolonczeli. W wieku lat szesnastu został przyjęty do specjalnej
Szkoły Muzyczne Petersburskiego Konserwatorium, w którym studiował pod kierunkiem
Anatolija Nikitina. Jesienią 1996 roku rozpoczął naukę pod kierunkiem Davida Geringasa
w Musikhochschule Lubeck. W tym samym
roku został również asystentem koncertmistrza wiolonczel w orkiestrze symfonicznej
NDR pod dyrekcją Christopha Eschenbacha.
W 1993 roku Sondeckis wygrał pierwszą
nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Wioloczelowym w Murcji, w Hiszpanii,
a w 2000 specjalną nagrodę na festiwalu
wirtuozów w Sankt Petersburgu w Rosji.
Jednocześnie artysta koncertował jako solista
z wieloma znakomitymi orkiestrami, takimi jak Litewska Orkiestra Kameralna oraz
Petersburska Orkiestra Symfoniczna, a jego
koncerty w całej Europie zyskały wysokie
notowania krytyków.
Vytautas Sondeckis was born in 1972
in Vilnius, Lithuania, into a musical family
(his father Saulius Sondeckis is a renowned
conductor and former pupil of Mstislav
Rostropovich). At the age of five he began
studies on the piano and received his first
cello lessons at the age of six. At the age of
sixteen he was accepted into the Special
Music School of the St. Petersburg Conservatory, where he studied with Anatoli
Nikitin.
In 1993, Sondeckis won first prize in
the International Cello Competition in
Murcia, Spain, and received an Honorary
Special Prize at the Virtuoso 2000 festival
in St. Petersburg, Russia. Since the autumn of 1996, Vytautas Sondeckis has been
a student of David Geringas at the Musikhochschule Lubeck. In the same year he was
appointed Assistant Principal Cello of the
NDR Symphony Orchestra, of which Christoph Eschenbach is music director. Subsequently he was invited by various prestigious orchestras including the Lithuanian
Chamber Orchestra and the Symphony
Orchestra of St. Petersburg. Concert tours
have taken Sondeckis to countries throughout Europe gained high critical acclaim.
PROBALTICA 2016
29
Dan Lonnqvist
Chór Kameralny Bel Canto
(Finlandia)
pod patronatem Konsula Honorowego Finlandii
Tadeusza Pająka
Dan Lönnqvist, dyrygent
soliści: Marguerithe Sandstedt-Granvik – sopran,
Bill Ravall – tenor, Karolin Wargh - fortepian
w programie:
Jaakko Mäntyjärvi (1963-) Announcement I – III
Johannes Brahms (1833-1897) Waldesnacht, O süsser Mai
Claude Debussy (1862-1918) Dieu! qu’il la fait bon regarder Edvard Grieg (1843-1907) Våren (The Spring) Carl Nielsen (1865 – 1931) / John Höjby (1939 - ) Tit er jeg glad
Ilkka Kuusisto (1933-) On hetki
Jean Sibelius (1865-1957) Sydämeni laulu
Toivo Kuula (1883-1918) Auringon noustessa (Sunrise)
Vytautas Miškinis (1954-) Angelis suis Deus
Robert Pearsall (1795-1856) Lay a garland
Ralph Manuel (1951-) Alleluja
August Söderman (1832-1876) Kyrie i Osanna (z Andeliga sånger)
Evert Taube (1890-1976) Nocturne
Hugo Alfvén (1872-1960) Och jungfrun hon går i ringen, Tjuv och tjuv
Richard Genée (1823-1895) Italian Salad
Ernst Toch (1887-1964) Geographical Fugue (1930)
30
07.05
Koncert Kompozytorów Toruńskich
Chór i Orkiestra
Cappella Gedanensis
08.05
dyrygent - Rafał Kłoczko
w programie:
Rafał Kłoczko (1987- ) Modlitwa
Bernadetta Matuszczak (1931- ) Canto solenne
Ewa Fabiańska-Jelińska (1989 - ) Oglądać ten stary Toruń
Tomasz Cywiński (1967 - ) Legenda
Jędrzej Rochecki (1988 - ) Kalinowe Dwory
Magdalena Cynk (1968 - ) Tryptyk Harnasia: Na pożegnanie Harnasia, Modlitwa Harnasia,
Dusza Harnasia
PROBALTICA 2016
31
Cappella Gedanensis rozpoczyna działalność artystyczną w roku 1981 a w roku 1992
otrzymuje status instytucji kultury. Nawiązuje
do bogatej twórczości muzycznej dawnego
Gdańska, kontynuując tradycje Kapeli Rady
Miejskiej założonej w XVI wieku i po mistrzowsku wykonując opracowane i wydane drukiem
arcydzieła muzyki gdańskiej.
W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła gdańskich kompozytorów - F. de
Rivulo, P. Sieferta, C. Fórstera, C. Bűthnera, Ch.
Wernera, N. Zangiusa, J.V. Medera, T.A. Volckmara, M.D. Freislicha, J.B.Ch. Freislicha oraz
utwory J.Th. Roemhildta. Poza repertuarem
gdańskim zespół wykonuje również wielkie
dzieła oratoryjno - kantatowe - G.F. Händla, J.S.
Bacha, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, W.A.Mozarta, F. Schuberta, J. Haydna. Część tego
bogatego dorobku artystycznego została wydana na płytach analogowych i 34 kompaktowych.
Cappella ma w swym dorobku dwie Platynowe
Płyty - Antoniego Vivaldiego, Pory roku - 2000
oraz kolędy Nowy Rok u Ojca Świętego - 2002.
Płyta L. Boccheriniego, Stabat Mater z udziałem A. Tomaszewskiej została nominowana do
NAGRODY FRYDERYK 2008. Cappella koncertuje niemal na całym świecie - w USA, Chinach,
Izraelu oraz większości państw europejskich.
Uczestniczy w licznych festiwalach międzynarodowych, m.in. zespół bierze udział w - Festiwalu Radiowym WDR w Herne i Schwabisch
Gmünd (Spalt, Niemcy), Festiwalu Muzyki
Sakralnej w Abu Gosh (Izrael) Wratislavia
Cantans, Festiwalu Muzyki Dawnej (Bruksela),
Festiwalu Muzyki Barokowej (Niemcy, Litwa,
Polska), Royal Music Festiwal (Sztokholm),
Festiwalu Chóralnym (Brema).
32
Zespół miał zaszczyt występować także
przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz
uczestniczyć w znaczących wydarzeniach
historycznych z udziałem prezydentów i monarchów Europy.
Cappella Gedanensis prezentuje szeroki
zakres działalności, m.in. audycje szkolne,
promuje młodych muzyków. Współpracuje
także z wybitnymi artystami jak: Gail Gilmore,
Mirel Iancovici, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Roman Jabłoński, Takashi
Yamamoto, Vadim Brodski, Konstanty Wileński, Bożena Harasimowicz, Łukasz Długosz,
Anatoly Kogan, Monika Czalej-Pujol, Magdalena Gruszczyńska, Monika Cybulska, Joanna
Mądroszkiewicz.
Cappella Gedanensis realizuje wspólne
projekty z Reinhardem Goebelem / Musica
Antiqua Köln, Kwintetem Filharmoników
Berlińskich, Triem Sigiswalda Kuijkena oraz
z Zespołem Capilla Flamenca.
Zespół występuje okazjonalnie ze znakomitymi dyrygentami - Tadeuszem Wojciechowskim, Tadeuszem Wicherkiem, Michałem
Dworzańskim, Kai Bumannem, Wolfgangiem
Helbichem, Miguelem Ortegą, Alfonso Reverte,
Paulem Esswoodem i Rafałem Kłoczko.
W 2004 roku Cappella Gedanensis wspólnie z Radą Miasta Gdańska zapoczątkowuje
cykl koncertów Muzyka w Nowym Ratuszu.
Promocje młodych talentów. Promocja młodych
talentów daje szansę działalności koncertowej
młodym artystom m.in. stypendystom i laureatom Nagród Prezydenta Miasta Gdańska.
Dokonania młodych artystów i ich mistrzów
wydawane są na płytach w ramach projektu
Złota Kolekcja Talentów Gdańskich.
Zespół obok działalności koncertowej
i nagraniowej zrealizował także widowisko
poetycko-muzyczne Kantata na urodziny Króla
Augusta III wspólnie z Teatrem Ekspresji
Wojciecha Misiuro oraz spektakle Katharsis,
Solidarni z historią i tradycją, Znaki czasu w reżyserii Wiesława Janasza.
Cappella Gedanensis jest zespołem, który
gra na instrumentach dawnych oraz współczesnych.
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne
zostało powołane18 marca w 1921 na wniosek
Konfraterni Artystów. Zawsze zajmowało się
organizowaniem wydarzeń kulturalnych,
poszerzaniem oferty muzycznej w regionie oraz
edukacją. Do jej najważniejszych zasług należy
założenie Konserwatorium Muzycznego, obecnego Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu.
Wtedy było to wydarzeniem na miarę krajową.
Dzięki utworzeniu Konserwatorium Toruń
urósł do roli ważnego ośrodka kultury muzycznej w kraju. PTM organizowało koncerty w Toruniu i w innych miastach Pomorza, na których
wykonawcami byli wybitni muzycy. Przez wiele
lat działała symfoniczna i kameralna orkiestra
PTM, którą dyrygowali Adam Kuryłło, założyciel
Towarzystwa i jego członek honorowy. Tradycją
były koncerty uczniów i nauczycieli. Pierwszy
taki koncert miał miejsce 8 maja 1921.Po wojnie
kontynuowano tradycje koncertowe, zwłaszcza
międzyszkolne popisy. Towarzystwo jednak
zawiesiło swoją działalność w 1998. Po 15-letniej przerwie w listopadzie 2012 powróciło do
tradycji organizowania koncertów i działalności
edukacyjnej. Zaproponowało też stały cykl koncertów towarzyskich, których istotą i głównym
celem jest kształtowanie muzycznej tożsamości
melomanów i muzyków regionu w oparciu
o związek z regionem, tradycją i twórczością
współczesną. Wielkim zainteresowaniem cieszą
się koncerty wspomnieniowe (In memoriam)
poświęcone wybitnym postaciom życia muzycznego w Toruniu. Duże znaczenia mają
koncerty poświęcone muzyce współczesnej,
w której prezentowane są utwory toruńskich
twórców. Są to koncerty z udziałem muzyków
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz Cappelli Gedanensis, z którymi to zespołami PTM
nawiązało stałą współpracę. Podczas tych wieczorów wykonywane są utwory mające istotny
związek z regionem, kompozytorów znanych
i uznanych w świecie muzycznym, niektórych
wcześniej związanych z PTM. Po tych koncer-
tach zostają w Towarzystwie cenne partytury,
m. in. Suita POMERANIA, napisana w 2014
roku przez pięciu kompozytorów specjalnie dla
Towarzystwa. PTM prowadzi również działalność edukacyjną. W Ośrodku UMK w Bachotku
organizuje warsztaty instrumentalne w ramach
Muzycznych Wakacji z Pasją dla dzieci i młodzieży z naszego regionu. Współorganizuje
również koncerty carillonowe podczas Święta
Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach letniego festiwalu Tour de Carillon.
The Pomeranian Music Society was established on 18 March 1921 by the Confraternity of
Artists. One of its most important achievements
was the founding of the Music Conservatory
(now a complex of music schools in Toruń),
which was then an event of national importance
and which transformed the town of Toruń into
an important music centre. The Society also organized concerts, with most famous performers
of the time, in Toruń and other towns across
Pomerania. The symphony and chamber orchestra of the Pomeranian Music Society also gave
numerous concerts over the years. It was led by
Adam Kuryłło, founder of the Society and its
honorary member. After the first concert held
on 8 May 1921, it became a tradition to organize
performances of the conservatory’s students
and teachers. After the Second World War, the
tradition was continued, especially the concerts
of students from various schools. The Society,
however, suspended its activity in 1998. After
a fifteen-year-long break, in November 2012
the Society started to organize concerts and
educational events again. Today, the Society is
a co-organizer of this concert of contemporary
music with the participation of composers from
Toruń, who first graduated from the Toruń
Music School, later from various music academies and now are vibrant artists in many music
centres across Poland. Most of the compositions
are performed for the first time today.
PROBALTICA 2016
33
Rafał Kłoczko dyrygent, kompozytor, teoretyk muzyki. Sztuki dyrygenckiej uczył się pod
okiem m.in. R. Delekty, W. Michniewskiego, J.
Przybylskiego, M. Guidariniego,
J. Kaspszyka, C. Mettersa, E. WIesztordt
i G. Chmury. Jest zdobywcą II miejsca w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim
z London Classical Soloists 2015 i półfinalistą
Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów
Operowych BLUE DANUBE 2013, laureatem programu „dyrygent-rezydent” (sezon
2013/2014) i „kompozytor-rezydent” (sezon
2015/2016) Instytutu Muzyki i Tańca, dyrygentem na stałe współpracującym z Pomorskim
Towarzystwem Muzycznym, orkiestrą symfoniczną w Gdyni i orkiestrą symfoniczną TUTTA
FORZA. Regularnie koncertuje z wieloma
orkiestrami, poprowadził także szereg premier
operowych, gdzie za najważniejszą uznać
można Erosa i Psyche L. Różyckiego (spektakl
otworzył sezon artystyczny 2015/2016 w Operze
Bałtyckiej). Prócz tego wymienić można choćby
wszystkie części cyklu Il trittico G. Pucciniego
(Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi), Cosi
fan tutte W.A. Mozarta, Orfeo ed Euridice Ch.W.
Glucka, Francesca da Rimini i Aleko S. Rachmaninowa, Verbum Nobile S. Moniuszki, Weksel
Małżeński G. Rossiniego, czy Le Villi G. Pucciniego. Był asystentem takich dyrygentów, jak M.
Guidarini (I festiwal Operowy w Ascoli Piceno we
Włoszech – opera Otello G. Verdiego, Opera Bałtycka w Gdańsku – opera Traviata G. Verdiego),
M. Klauza (Opera Bałtycka w Gdańsku – opera
Gracze D. Szostakowicza, Skrzypce Rotszylda B.
Fleischmanna), M. Błaszczyka (Toruńska Orkiestra Symfoniczna), J. Salwarowski (Toruńska
Orkiestra Symfoniczna), R. Silva (Filharmonia
Częstochowska). Zajmuje się również kompozycją; jego utwory wykonywane były w większości polskich miast i prezentowane w ramach
takich festiwali jak Probaltica, Toruński Festiwal
Nauki i Sztuki, Neofonia, Idee i Ideologie w Muzyce,
Oruńskie Koncerty Kameralne i wiele innych. Jest
także wielokrotnych stypendystą Prezydenta
Torunia, Prezydenta Gdańska, Marszałka Woj.
Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, a także
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji o artyście pod adresem:
www.rafalkloczko.pl
Magdalena Cynk jest rodowitą torunianką. Pisze kompozycje solowe, kameralne,
orkiestrowe i chóralne, które wykonywane są
na wielu festiwalach i koncertach w miastach
regionu, Polski i Europy, a także w Stanach
Zjednoczonych i Brazylii. Najważniejszymi
utworami w jej twórczości wydają się być
kompozycje wokalno-instrumentalne, nawiązujące tematyką do kultury i historii Torunia.
Komponuje m. in. na zamówienie Urzędu
Miasta Torunia, Pomorskiego Towarzystwa
Muzycznego i Zespołu Szkół Muzycznych
w Toruniu, czy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Podczas prawykonań występuje
często w roli dyrygenta. Współpracuje z te-
34
atrami Torunia, pisząc i aranżując muzykę
do spektakli.
Magdalena Cynk jest absolwentką
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (klasa
kompozycji prof. Franciszka Woźniaka).
Studiowała też naukę gry na carillonie
w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz
w Królewskiej Szkole Carillonowej w Mechelen w Belgii. Jako carillonistka występuje
na Festiwalu „Tour de Carillon”, którego jest
pomysłodawczynią i kierownikiem artystycznym. W Zespole Szkół Muzycznych
w Toruniu prowadzi przedmioty teoretyczne
oraz unikatowe zajęcia z kompozycji. Regularnie od 16 lat organizuje koncerty kompozytorskie „Szkolna partytura”, „Pięciolinia
Ewa Fabiańska-Jelińska to absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Zbigniewa
Kozuba oraz studiów podyplomowych
z kompozycji w uczelni Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod
kierunkiem prof. Reinharda Kargera.
Jest laureatką m.in. programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ‚Młoda Polska’, Stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
wybitne osiągnięcia dla studentów. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia, Marszał-
dla Papieża”, a także jako prezes Pomorskiego
Towarzystwa Muzycznego „Koncerty Towarzyskie”, odbywające się w różnych miejscach
województwa Kujawsko- Pomorskiego. Co
roku organizuje warsztaty instrumentalne
pn. „Wakacje Muzyczne z Pasją w Bachotku”
dla dzieci i młodzieży oraz dwa ogólnopolskie konkursy kompozytorskie. Jej
działalność została wielokrotnie wyróżniona
prestiżowymi nagrodami. Magdalena Cynk
jest członkiem Związku Kompozytorów
Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia
Carillonowego. Z jej inicjatywy w 2012 reaktywowane zostało Pomorskie Towarzystwo
Muzyczne, którego została prezesem.
ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Miasta Poznania.Jej utwory są wykonywane w kraju oraz za granicą i zostały
nagradzane, m.in. na Międzynarodowego
Konkursu Kompozytorskiego w Oklahomie
, ,Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego ‚Gramodeska’ w Pradze, Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im.
T. Ochlewskiego. W sezonie artystycznym
2014/2015 Ewa Fabiańska-Jelińska była Kompozytorem-rezydentem orkiestry smyczkowej
Baltic Neopolis Orchestra Na przełomie marca
i kwietnia 2016 roku podczas Światowych
Dni Muzyki w Korei Południowej zostanie
wykonany utwór Trzy Tańce Polskie na
kwintet dęty blaszany - to prestiżowe wydarzenie jest organizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej.
Ewa Fabiańska-Jelińska jest członkiem Koła
Młodych Związku Kompozytorów Polskich,
Koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna oraz wykładowcą Akademii
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz opiekunem Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii
Muzyki Akademii Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
PROBALTICA 2016
35
Jędrzej Roch Rochecki urodził się w Toruniu, gdzie ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec. Studiował
kompozycję, teorię muzyki i reżyserię dźwięku w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podczas studiów doskonalił warsztat kompozytorski u prof. Marka
Jasińskiego, prof. Zbigniewa Bargielskiego
oraz prof. Mariana Borkowskiego (dyplom
mgr w 2012 r.). W roku 2015 ukończył studia
magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie (specjalność
reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, klasa
prof. Nikodema Wołk-Łaniewskiego). Brał
także udział w programie Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna UMFC i ASP
w Warszawie. Jest laureatem m.in. nagrody
publiczności na festiwalu „Dźwiękowe Perspektywy Ekranu” w Bydgoszczy, II nagrody
w Ogólnouczelnianym Konkursie na Concerto
Grosso, I nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. M. Gordiejuka (AM Bydgoszcz).
W 2012 roku otrzymał II nagrodę w konkursie
RUMAKI 2012, organizowanym przez Grupę
MAKRUM oraz TVP Bydgoszcz. W 2014 r. uzyskał stypendium Miasta Torunia w dziedzinie
kultury.
W swoich pracach kompozytorskich
wykorzystuje możliwości muzyki elektronicznej, a także realizuje projekty intermedialne.
Współpracuje z innymi twórcami komponując
muzykę do filmów i animacji, tworząc ścieżkę
dźwiękową, nagrywając dźwięk na planie,
czy też udźwiękawiając instalacje plastyczne
i wystawy.
W sezonie artystycznym 2012/2013 pełnił
funkcję kompozytora-rezydenta Toruńskiej
Orkiestry Symfonicznej w ramach programu
„Kompozytor-rezydent” Instytutu Muzyki
i Tańca.
Obecnie jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
oraz pracuje jako reżyser dźwięku w Miejskim
Centrum Kultury w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu.
Tomasz Cywiński urodził się w Toruniu.
Jest skrzypkiem i kompozytorem. Jako aranżer i orkiestrator współpracował z wieloma
artystami, nierzadko pisząc na bardzo nietypowe składy instrumentów. Pisze głównie
muzykę ilustracyjną. Był wyróżniany i nagradzany w konkursach kompozytorskich.
36
Style Quartet
(Niznyj Nowgorod, Rosja)
10.05
11.05
w programie:
„Pokój dla świata. Muzyka Rosji i Narodów Świata we współczesnych aranżacjach Style
Quartet”
Barinya (Irlandia)
Kalinka (Rosja)
Valenky (Rosja)
WAFE-dance (Rosja)
Lezhinka (Gruzja)
Ciganochka (Cyganie)
Wiosenny taniec (wielonarodowy)
Oi pri lujku (Rosja)
Oi, da ti, kalinushka (Rosja)
Two step (USA)
Nevermore (Azerbejdżan)
Klezmer-dance (Izrael)
Hava Nagila (Izrael)
Krakowiak (Polska)
Sakura (Japonia)
Jasmine (Chiny)
Pierwszy śnieg w Erewaniu (Armenia)
w programie:
„Muzyka filmowa i Tango”
Goran Bregovic „Życie jest cudem”
Carlos Gardel „Tango – Zapach kobiety”
Brad Fidel „Terminator”
Astor Piazzolla „Oblivion z filmu Henryk IV”
Anne Dudley „Jeeves and Wooster”
Po prostu „Pulp fiction”
Lalo Schifrin „Mission impossible”
James Barry „James Bond”
Francis Lai „Mężczyzna i kobieta”
Ezhi Peterburgsky „Tango z filmu Ostatnia niedziela”
Style-Quartet Irlandzkie kino w oparciu o motywy muzyczne z „Brygada” i „Piraci z Karaibów”
Vladimir Cosma „Le Jouet”
Giennadij Gladkov „Muzykanci z Bremy”
Astor Piazzolla „Fracanapa”
Richard Galliano „New York Tango”
Astor Piazzolla „Primavera portena”
Astor Piazzolla „Adios Nonino”
Astor Piazzolla „Libertango”
PROBALTICA 2016
37
Style-Quartet, zespół instrumentów
ludowych, jest laureatem wielu konkursów
międzynarodowych, a także zdobywcą
nagród na krajowych konkursach rosyjskich,
w tym oczywiście laureatem nagrody miasta
Niżny Nowogród. W skład zespołu wchodzą
absolwenci Katedry Instrumentów Ludowych
w Państwowym Konserwatorium im M.I.
Glinki w Niżnym Nowogrodzie. Wyróżniają
się wysokim poziomem profesjonalizmu i artyzmu, co pozwala im grać muzykę ludową
i klasyczną.
Zespół w 2007 roku założyło czworo
młodych muzyków z Niżnego Nowogrodu.
Pierwszy koncert odbył się 14 listopada 2008
roku, a zespół zdobył swą pierwszą nagrodę
– Dyplom – na Siódmym Wszechrosyjskim
Konkursie Instrumentów Ludowych we Włodzimierzu.
W skład zespołu wchodzą:
Christina Fish (domra sopran), absolwentka Państwowego Konserwatorium im
M.I. Glinki w Niżnym Nowogrodzie (2004),
ukończyła studia podyplomowe (2006),
specjalizacja domra (w klasie Narodowego
Artysty Federacji Rosyjskiej profesora W.A.
Kuzniecowa). Obecnie Christina Fish jest profesorem w Państwowym Konserwatorium im.
38
M.I. Glinki w Niżnym Nowogrodzie, a także
jedną z grona najlepszych specjalistów od gry
na domrze na świecie. Zdobywała pierwsze
nagrody na wielu konkursach: Grand Prix na
Międzynarodowym Konkursie „Perła Powołża” (Samara 2001), Pierwszą Nagrodę na
Szóstym Międzynarodowym Konkursie „Puchar Północy” (Czerepowiec, 2006), Nagrodę
Prezydenta Rosji (2006), Pierwszą Nagrodę
Pierwszego Międzynarodowego Konkursu
„Eurazja” (Jekaterynburg, 2008).
Aleksander Biełajew (kontrabasowa
bałałajka), absolwent Państwowego Konserwatorium im M.I. Glinki w Niżnym Nowogrodzie (2009), specjalizacja akordeon (w klasie
profesora W.M. Denisowa). Jest laureatem
Trzeciej Nagrody na Międzynarodowym
Konkursie „Spotkania Pietropawłowskie” (Petersburg, 2006), a także Pierwszej Nagrody
na Międzynarodowym Konkursie „Radosny
Akordeon” (Niżny Nowogród, 2012)
Venedict Peunov (bajan), absolwent Państwowego Konserwatorium im M.I. Glinki
w Niżnym Nowogrodzie, specjalizacja bajan
(w klasie profesora J.E. Gurewicza). Obecnie
Venedict Peunov jest profesorem w Państwowym Konserwatorium im M.I. Glinki w Niżnym Nowogrodzie. Jest zdobywcą Czwartej
Nagrody na dziewiątej edycji Międzynarodowego Konkursu „Citta di Lanciano” (Włochy,
2007), a także Drugiej Nagrody na Pierwszym
Międzynarodowym Konkursie „Shbpak-prize” (USA, Nowy Jork, 2008).
Daria Smirnowa (domra alt), absolwentka Państwowego Konserwatorium im
M.I. Glinki w Niżnym Nowogrodzie (2012),
specjalizacja domra (alt) (w klasie profesora
M.J. Kotomina). Zdobyła Drugą Nagrodę na
Otwartym Regionalnym Konkursie Instrumentów Smyczkowych i Szarpanych (Irkuck,
2007).
Style-Quartet od pierwszych dni pracy
prowadził działalność twórczą. Zespół współpracuje z wybitnymi artystami, oto niektórzy z nich: solista Teatru Bolszoj, zwycięzca
międzynarodowych konkursów Oleg Dołgow
(tenor); solista w moskiewskim Teatrze Muzycznym im Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki, Laureat Nagrody Państwowej
Armenii Arsen Sogomonian (baryton); solista
Buriackiej Opery Państwowej i Teatru Baletu,
laureatka międzynarodowych konkursów
Olga Żigmitowa (sopran); laureat międzynarodowych i wszechrosyjskich konkursów
Rowszan Mamedkulijew (gitara klasyczna).
Zespół uczestniczył w siódmej edycji
Międzynarodowego Festiwalu „Masters
Constellation” (Moskwa, 2009). Zajął drugie
miejsce na Pierwszym Międzynarodowym
Konkursie Muzycznym TEREM CROSSOVER
(Petersburg 2010). Style-Quartet wystąpił
także na Wszechrosyjskim Festiwalu „Głosy
Instrumentów Ludowych” (Jekaterynburg,
2011) i zdobył Drugą Nagrodę na Drugim
Międzynarodowym Konkursie Muzycznym
TEREM CROSSOVER (Petersburg 2012).
Zespół tworzy własne niepowtarzalne
aranżacje muzyczne. Każdym wykonywanym
przez siebie utworem muzycy udowadniają,
że kultura muzyki ludowej jest popularna
i nadal budzi zainteresowanie zarówno w Rosji jak i na całym świecie. Style-Quartet ma
napięty grafik koncertów, a także regularnie
bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Media poświęcają wiele uwagi
twórczości i osiągnięciom grupy. Niemal
po każdym projekcie w gazetach i telewizji
pojawiają się recenzje. Niekonwencjonalne
pomysły, wysoki poziom profesjonalizmu,
a także szczerość, artyzm i młodość, wywołują wielkie zainteresowanie zespołem.
The Style-Quartet, a folk instrument
ensemble, is a laureate of many international
competitions and an award winner of All-Russia competitions. It has been granted the
award by the City of Nizhny Novgorod. The
line-up of the ensemble includes graduates of
the Chair of Folk Instruments of the Nizhny
Novgorod State M.I. Glinka Conservatory.
Their distinguishing feature is a high proficiency level and artistry, which enable the
musicians to perform folk and classical music.
The ensemble was founded in 2007 by
four young musicians from Nizhny Novgorod. The first concert took place on November
14. In October 2008, the ensemble won its
first prize – the Diploma – at the 7th All-Russia Folk Instrument Competition (held in
Vladimir).
The ensemble consists of the following
musicians:
Christina Fish (soprano domra), graduated from the Nizhny Novgorod State M.I.
Glinka Conservatory (2004) and got post-graduate education (2006) with the specialization in domra (class of People’s Artist of Russia, professor V.A. Kuznetsov). At present, she
is a teacher at the Nizhny Novgorod State M.I.
Glinka Conservatory and one of the leading
domra performers in the world. She has been
awarded prizes at several competitions, e.g.:
the Grand Prix of the International Competition “The Pearl of Povolzhye” (Samara, 2001),
the 1st Prize at the 6th International Competition “The North Cup” (Cherepovets, 2006), the
1st Prize at the 1st International Competition
“Eurasia” (Yekaterinburg, 2008). She is also
a Laureate of the Russian President’s Award
(2006),
Alexander Belayev (double bass balalaika), graduated from the Nizhny Novgorod
State M.I. Glinka Conservatory (2009) with
the specialization in accordion (class of
Professor V.M. Denisov). He is the 3rd Prize
winner at the International Competition
“Petropavlovskiye Assemblies” (St. Petersburg,
2006) and the 1st Prize winner at the Inter-
PROBALTICA 2016
39
national Competition “Cheerful Accordion”
(Nizhny Novgorod, 2012).
Venedict Peunov (bayan), graduated
from the Nizhny Novgorod State M.I. Glinka
Conservatory with the specialization in bayan
accordion (class of Professor Y. E. Gurevich).
At present, he is a teacher at the Nizhny Novgorod State M.I. Glinka Conservatory. He is
the 4th Prize winner at the 9th International
Competition “Citta di Lanciano” (Italy, 2007)
and the 2nd Prize winner at the 1st International Competition “Shpak-prize” (USA, New
York, 2008).
Darya Smirnova (alto domra), graduated
from the Nizhny Novgorod State M.I. Glinka
Conservatory (2012) with the specialization in
alto domra (class of Professor M.Y. Kotomin).
She is 2nd Prize winner at the Open Regional
Competition of String and Plucked Musical
Instruments (Irkutsk, 2007).
The Style-Quartet has been active
creatively since the first day of its work. The
ensemble has cooperated with outstanding
performers, such as soloist of the Bolshoi
Theatre, prize winner at international competitions Oleg Dolgov (tenor); opera soloist of
the Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko
Moscow Music Theatre and State Prize Laureate of Armenia Arsen Sogomonyan (baritone);
40
soloist of the Buryatia State Academic Opera
and Ballet Theatre, laureate of international
competitions Olga Zhigmitova (soprano); laureate of All-Russia and international competitions Rovshan Mamedkuliyev (classic guitar)
and many other distinguished performers.
The ensemble took part in the 7th International Festival “Masters’ Constellation”
(Moscow, 2009). It was the runner-up of the
TEREM CROSSOVER 1st International Music
Competition (St. Petersburg, 2010) and participated in the All-Russia Festival “Voices of
Folk Instruments” (Yekaterinburg, 2011). The
ensemble won the 2nd Prize at the TEREM
CROSSOVER 2nd International Music Competition (St. Petersburg, 2012).
The ensemble creates its own unique
musical arrangements. By every single piece
of music, the musicians prove that folk music
culture is popular and of current interest
both in Russia and all over the world. The
Style-Quartet has a tight concert schedule
and regular radio and TV shows. The media
take great interest in its creative activity and
achievements. There are reviews in newspapers and TV slots after almost every project.
Unconventional creative ideas, high level of
proficiency and quality, sincerity, artistry and
youth evoke great interest in the ensemble.
DAGAMBA (Ryga, Łotwa)
12.05
Valters Puce – wiolonczela
Anton Trocjuk – wiolonczela
Dainis Tenis – fortepian
Hamidreza Rahbaralam – instrumenty perkusyjne, daf, setar, śpiew
w programie:
Camille Saint-Saens Aquarium - aranż. Valters Pūce, Dainis Tenis
Valters Pūce Przełamując zasady
J. S. Bach / Valters Puce Bach jedzie do Iranu - Valters Pūce
G. F. Handel Irlandzka sarabanda – aranż. Valters Pūce, Dainis Tenis
W. A. Mozart, Radiohead Paranoiczny Amadeusz – aranż. Valters Pūce, Dainis Tenis
Edward Greig / Valters Pūce Pieśń Solveig – aranż Valters Puce, Dainis Tenis
Valters Pūce Nowe życie
John Williams Gwiedzne Wojny – aranż. Valters Pūce
Valters Pūce Krąg
Led Zeppelin Pieśń imigrantów - aranż. Valters Pūce
Bedrich Smetana, Pērkons, Valters Ok to Łotwa ! - aranż Valters Puce, Dainis Tenis
Sergiusz Prokofiev / Valters Pūce Nocny rycerz, aranż Valters Puce, Dainis Tenis
L.V. Beethoven / Valters Pūce Oda do radości - aranż Valters Puce
PROBALTICA 2016
41
DAGAMBA łącząc muzykę różnych kultur tworzy niepowtarzalne i mocne brzmienie.
Odkrywa nieeksplorowane dotychczas terytoria muzyczne, proponując barwną, dynamiczną i oryginalną muzykę. Zespół brzmi równie
dobrze wykonując utwory Beethovena co Led
Zeppelin.
Wyjątkowe brzmienie i niezapomniana
żywotność, staranne wykształcenie i buntowniczy duch, mistrzowskie opanowanie klasycznych instrumentów oraz wspaniałe rytmy
– DAGAMBA zaprasza na niekonwencjonalny
koncert muzyki.
Międzynarodowy zespół DAGAMBA
z Łotwy założyli w 2011 roku wysokiej klasy
muzycy: wiolonczelista Valters Puce oraz jego
kolega z dzieciństwa Anton Trocjuk. Eksperymentowanie z różnymi gatunkami i pasja
do muzyki sprawiły, że przyłączyli się do nich
irański perkusista Hamidreza Rahbaralam
(daf, setar, wokal) oraz litewski pianista Dainis Tenis.
Reprezentując Łotwę, zespół brał udział
w Konkursie Piosenki Eurowizji 2012; występował także na „Zelta Mikrofons” 2012
(Łotwa), Wileńskim Tygodniu Muzycznym
(Litwa); Glastonbury Festival (UK), Festiwalu
WAVES Vienna (Austria); Christopher Summer Festival (Litwa).
DAGAMBA jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego Terem Crossover (Rosja) oraz Międzynarodowego Konkursu
na Tekst Piosenki (USA).
VALTERS PUCE – wiolonczela studiował
w Królewskim Konserwatorium Muzycznym
w Brukseli, w Łotewskiej Akademii Muzycznej
imienia J.Vitolsa, na Uniwersytecie muzycznym
i teatralnym „Felix Mendelssohn Bartholdy”
w Lipsku (w klasie profesora P.Brunsa) oraz
w muzycznej szkole średniej im. Emils Darzins.
Brał udział w kursach mistrzowskich u takich
sław jak: Natalia Gutman, Gary Hoffman,
Frans Helmerson, Misha Maisky, Maksim
Utkin, Bernard Greenhouse, Tilman Vik.
Zdobył nagrodę na Concertino Praga
(Czechy), a także na festiwalach K. Davidova,
A.Dombrovska (Łotwa) i Konkursie Wiolonczelowym Królewskiego Konserwatorium
Muzycznego w Brukseli (Belgia)
Valters Puce brał udział w organizowa-
42
nych w Kronberg Academy kursach mistrzowskich legendarnego wiolonczelisty Bernarda
Greenhouse’a. Występował z gruzińskim
zespołem etno-jazzowym The Shin, triem
wiolonczelowym Melo-M, zespołem Marana,
uczestniczył również w projektach z dyrygentami takimi jak Normund Shne czy Andris
Veismanis.
ANTONS TROCKJUKS – wiolonczela
studiował na Łotewskiej Akademii Muzycznej
imienia J. Vitolsa oraz Sankt-Petersburskim
Państwowym Konserwatorium im. M. Rimskiego-Korsakowa. Zdobył nagrody w następujących konkursach: Talants Latvijai (Mam
talent Łotwa), Konkurs imienia Igora Mrawinskiego (Rosja), Konkurs Młodych Wiolonczelistów im. J.F. Docauera (Niemcy), Konkurs im.
Karla Davidowa (Łotwa), Międzynarodowy
Konkurs Wirtuozi XXI wieku (Rosja), Międzynarodowy Konkurs Muzyczny (Niemcy), Konkurs dla Muzyków Wszystkich Instrumentów
(Włochy) oraz na wielu innych.
DAINIS TENIS – fortepian studiował na
Łotewskiej Akademii Muzycznej imienia J.
Vitolsa. Brał udział w kursach mistrzowskich
u takich sław jak: Dominique Merlet (Francja),
Victor Goldberg (Izrael), Dmitrij Baszkirow
(Rosja), Julian Martin (USA), Jerome Lowenthal (USA). Zdobył nagrody na następujących konkursach: Musica Insieme (Wenecja,
Włochy), Citta di Barletta (Barleta, Włochy),
Łotewskie Talenty 2007 (Łotwa), “Mezina’rodni’ klavi’rni’ prehli’dka” (Czechy), Szósty
Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy im.
Jazepsa Vitolsa (Łotwa) i wielu innych.
Co roku Dainis jest jednym z jurorów
w konkursie Torre Rak (Włochy), gdzie również występuje jako solista. Swój pierwszy
koncert solowy dał w Domu Stowarzyszenia
Łotewskiego w 2011 roku.
HAMIDREZA RAHBARALAM – setar,
daf, tambur studiował na Uniwersytecie Teherańskim. Zdobywał nagrody w konkursach
w Iranie, Turcji, Indiach, Anglii, na Łotwie
i w innych krajach bałtyckich. Gra nie tylko na
dafie, bo potrafi oszałamiająco zagrać na wielu orientalnych instrumentach takich jak setar
czy tambur. Hamidreza występował z takimi
zespołami jak „Sama dar Atash”, „Tanbour
navazane Biston”, „Boys” i „Dosar”.
DAGAMBA fuse the musical cultures to
form a unique and powerful sound. Exploring
previously unchartered musical territory, they
create a vivid and inimitable dynamics performance. Their music is equally impressive whether they are playing Beethoven or rocking out
to Led Zeppelin.
Special sound and unforgettable vitality,
academic education and rebellious spirit, masterly possession of classical instruments and
spectacular rhythms – DAGAMBA invite you
to enjoy a nontraditional music performance.
International band DAGAMBA based in
Latvia was established in 2011 by highly skilled
academic musicians, Valters Puce, cello player,
and his childhood friend Anton Trocjuk (cello).
Their creative experiments with different
kinds of genres as well as passion for music
attracted Iranian percussionist Hamidreza
Rahbaralam (daf, setar, voice) and Lithuanian
pianist Dainis Tenis (piano) to join.
The ensemble, representing Latvia,
participated in the 2012 Eurovision Song
Contest; also at the Music annual awards
„Zelta Mikrofons” 2012 (Latvia); Vilnius Music
Week, (Lithuania); Glastonbury festival, (UK);
WAVES Vienna festival (Austria); Christopher
Summer Festival (Lithuania).
DAGAMBA is a laureate of the Terem
Crossover International Music Competition
(Russia) and International Songwriting Competition (USA).
VALTERS PUCE – cello, studied at the
Royal Conservatory of Brussels (M.M.),
the J. Vitols Latvian Music Academy (B.M.),
the University of Music and Theatre “Felix
Mendelssohn Bartholdy” Leipzig (Professor
P. Bruns’ classes) and the Emils Darzins Music
Secondary School. He has participated in
master classes with Natalia Gutman, Gary
Hoffman, Frans Helmerson, Misha Maisky,
Maksim Utkin, Bernard Greenhouse, Tilman
Vik.
Valters Puce has won awards at
the Concertino Prague (Czech Republic), the
K. Davydov and A. Dombrovska Competitions
(Latvia), the Brussels Royal Academy Cello
Competition (Belgium). He has also taken part
in the Kronberg Academy masterclasses of
the legendary cello performer Bernard Greenhouse. Valters Puce has performed with the
Georgian ethno-jazz band the Shin, cello trio
Melo-M, band Marana, and has participated
in projects with conductors Normund Shne or
Andris Veismanis.
ANTONS TROCJUKS – cello, studied at
the J. Vitols Latvian Academy of Music and the
N.A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State
Conservatory. He has won awards at: Talants
Latvijai (Talent for Latvia), the Igor Mravinski
Competition (Russia), the J.F. Docauer Young
Cellists Competition (Germany), the Karl
Davydov Competition (Latvia), the International Competition Virtuosos of the 21st century
(Russia), the International Music Tournament
(Germany), the Competition for Musicians of
All Instruments (Italy) and many more.
DAINIS TENIS – piano, studied at the
J. Vitols Latvian Academy of Music. He has
participated in master classes with Dominique Merlet (France), Victor Goldberg (Israel),
Dmitri Bashkirov (Russia), Julian Martin
(USA), Jerome Lowenthal (USA). Dainis Tenis
has won numerous awards, e.g. at the Musica Insieme (Venice, Italy), Citta di Barletta
(Barleta, Italy), Latvian Talents 2007 (Latvia),
“Mezina’rodni’ klavi’rni’ prehli’dka” (Czech Republic), 6th International Jazeps Vitols Piano
Competition (Latvia) and many more.
Every year Dainis is one of the judges at
the Contest Torre Rak (Italy) where he also
performs as a soloist. His first domestic solo
concert took place in the House of Latvia
Society in 2011.
HAMIDREZA RAHBARALAM – setar,
daf, tambur, studied at the University of Teheran (M.M.). He has won awards in contests in
Iran, Turkey, India, England, Latvia and other
Baltic States. Besides the daf, he can stunningly play such oriental musical instruments as
the setar, the tambur, the Jumbo and other.
Hamidreza has performed with such groups
as the „Sema in Fire” („Sama dar Atash”),
„Biston tanbour players” („Tanbour navazane
Biston”),”Boys” („Goran”) and „Dosar.
PROBALTICA 2016
43
Toruńska Orkiestra
Symfoniczna
dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk
solista Ignacy Lisiecki fortepian
w programie:
G. Rossini uwertura do opery Cyrulik sewilski
E. Grieg Koncert fortepianowy a-moll op. 16
M. Ravel Alborada del Gracioso
M. Ravel Bolero
44
15.05
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
w roku 2016 obchodzi swoje XXXVII urodziny Założona jako Toruńska Orkiestra
Kameralna w sezonie artystycznym 1978/79,
pod zarząd Miasta Toruń przeszła w 1990
roku. Utrzymywana jest przez Miasto
Toruń i jemu zawdzięcza dynamiczny
rozwój. W lutym 2006 roku zmieniła nazwę
na Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Na
przestrzeni swojej ponad trzydziestoletniej działalności orkiestra wykonała około
dwóch tysięcy koncertów we wszystkich
znaczących miastach Polski oraz w wielu
krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria,
Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka
Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa),
a także na prestiżowych festiwalach. Ostatnio Orkiestra może się również poszczycić miesięcznym tournee w Chinach oraz
uczestnictwem w Gali Operowej w Pamplonie. W październiku 2010 roku Toruńska
Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert
w Cirque Royal w Brukseli. Znaczącym wydarzeniem w historii Toruńskiej Orkiestry
jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu Toruń – Muzyka i Architektura, którego 19 edycja odbyła
się latem 2015.
Orkiestra brała udział w licznych
festiwalach krajowych i europejskich, ma na
swym koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Radia Suisse Romande.
W 1996 roku, jeszcze jako Toruńska Orkiestra
Kameralna, nagrała pod kierunkiem Jerzego
Salwarowskiego CD „Słynne miniatury klasyczne”, rok później CD monograficzny z muzyką F. Mendelssohna-Bartholdy’ego. Kolejne
nagrania płytowe orkiestry z muzyką W.A.
Mozarta powstały w Danii w latach 1997, 1999
i 2001. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat
z Orkiestrą współpracowali najlepsi dyrygenci: T. Bugaj, M. J. Błaszczyk, J. Domarkas,
D. Gimenez, J. Kaspszyk, K. Missona,
M. Pijarowski, J. Salwarowski, J. Swoboda,
K. Stryja, T. Wojciechowski oraz wybitni soliści: A. Bauer, R. Blechacz, V. Brodski,
K. Danczowska, A. Hiolski, E. Indjic, J. Jakowicz, K. Jakowicz, M. Jaszwili, K. Kenner,
U. Kryger, K. A. Kulka, P. Kusiewicz, W. Malicki, J. Mechliński, I.Monighetti, P. Paleczny,
P.Pławner, J. Rappe, B. Ringeissen, K.Suska,
W. Wiłkomirska, A. Zdunikowski. W lipcu
2010 roku zespół Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej towarzyszył Jose Carrerasowi podczas jego występu na toruńskiej Motoarenie. Dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Paweł Dudzik, a zespół artystyczny tworzy 56 muzyków.
W grudniu 2015 roku Orkiestra zainaugurowała otwarcie nowej sali koncertowej
Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
w Toruniu.
The State Chamber Orchestra was a state institution until 1990. Then it was taken
over by the Toruń Muncipal Authorities and
on 22 October 1992 it assumed the name of
the Toruń Chamber Orchestra. On 9 February
2006 our great dream came true. That day
The Toruń Council set up the Toruń Symphony Orchestra. In the artistic season 2014/2014
the Toruń Symphony orchestra celebrated
a great feast – The Orchestra’s 35th anniversary. Orchestra give concerts mostly in Toruń, but music lovers from other cities know
us very well – we take part in various cultural
events. Orchestra also perform abroad and
has given concerts in Belgium, Switzerland,
Slovakia, Germany, Denmark, the UK, Italy,
France, Belarus, China and Lithuania. Toruń
Symphony Orchestra perform with Jose
Carreras during his concert in Torun, in July
of 2010. The most important event organized
is the annual Toruń – Music and Architecture
Festival, initiated in 1997. The main idea of
the festival is to present classical music in
historic interiors. The festival concerts take
place during the summer holidays in July and
August in the most beautiful monuments of
the Toruń Old Town. The festival has become
a landmark in the cultural calendar of the
city, emphasising the unique ambient of the
treasures of the Toruń architecture. The artists who participate in the summer concerts
come from various countries from a world
and show mastery in their domains.
In 1996 the Toruń Chamber Orchestra
recorded a CD entitled Famous Classical Miniatures and in 1997 a monographic CD with
F. Mendelssohn-Bartholdy’s music. Ano-
PROBALTICA 2016
45
ther CDs were recorded in Denmark with
Mozart’s Production in 1997, 1999 and 2001.
Orchestra has also made recordings for the
Polish Radio and Television, as well as Suisse
Romande Radio. The Orchestra is proud to
have cooperated with such Conductors as:
M. J. Błaszczyk, Ł. Borowicz, S. Chrzanowski,
J. Domarkas, A. Duczmal, Z. Frieman,
J. Maksymiuk, M. Niesiołowski, J. Salwarowski, R. Silva, T. Wicherek, T. Wojciechowski,
S.A. Wróblewski, such soloists instrumentalists as: A. Bauer, B. Bilińska, R. Blechacz,
Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk - ukończył z odznaczeniem studia w Akademii
Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się
w klasie dyrygentury Karola Stryji. W 1993
r. dzięki stypendium American Society for
Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w Los Angeles.
W okresie 1984-1986 dyrygował zespołem złożonym z muzyków katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
i Telewizji podczas festiwali „Warszawska
Jesień” i „Śląskie Dni Muzyki Współczesnej”.
W 1986 r. został dyrektorem artystycznym
Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA
(1995; m.in. nowojorska Carnegie Hall). Przez
dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996).
Od 2013 roku jest dyrektorem Filharmonii
Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
w Katowicach, której w latach 1998-2013 był
dyrektorem artystycznym.
W latach 1999-2002 był głównym
dyrygentem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Porto (Portugalia),
a w 2003 r. jurorem i dyrygentem na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Maroku. Dwa lata później powołany został
na stanowisko dyrektora artystycznego II
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu, a w 2011 r. objął stanowisko
przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W.
Lutosławskiego w Warszawie.
46
V. Brodski, K. Danczowska, E. Indjic, R. Jabłoński, J. Jakowicz, K. Jakowicz, M. Yashvili,
R. Kabara, K. Kenner, A. Klocek, K. A. Kulka,
A. Makowicz, W. Malicki, I. Monighetti,
B. Nizioł, J. Olejniczak, P. Paleczny, P. Piekutowska, P. Pławner, R. Smendzianka,
A. M. Staśkiewicz, D. Stabrawa, J. Stanienda,
T. Wojnowicz, W. Wiłkomirska, Z. Zgraja.
Nowadays there are 56 musicians in
our artistic group, Paweł Dudzik is general
manager of the orchestra.
Koncertuje na wszystkich estradach
w kraju, z Filharmonią Narodową na czele
i za granicą (m.in. Albania, Austria, Białoruś,
Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia,
Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa,
Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA). Z zespołami Filharmonii Śląskiej
nagrał kilkadziesiąt płyt. Ostatnia – Górecki.
Mikołaj/Henryk Mikołaj (DUX 0924) nominowana była do Fryderyka 2013, a w przygotowaniu jest płyta nagrana z Zacharem
Bronem. Ma na swym koncie wiele prawykonań. Filharmonicy śląscy pod jego batutą
byli pierwszymi wykonawcami w Polsce
„IV Symfonii Tansman Epizody” Henryka
Mikołaja Góreckiego, zamykając cykl światowych prawykonań tego utworu (2014/2015
Londyn – Los Angeles – Amsterdam – Łódź/
Katowice).
Za promowanie muzyki polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem współczesnej,
oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich
pod jego batutą otrzymał Nagrodę Prezy-
Jan Lisiecki - muzyczni krytycy nazwali
go „arystokratą fortepianu”, „jednym z najbardziej sensacyjnych młodych artystów”
i chwalą go za dojrzałe, „niezwykle poetyckie
i obdarzone wyobraźnią” interpretacje. Jan
Lisiecki urodził się w 1995 roku, w Calgary
(Kanada). Ma polskie korzenie – jego ojciec
pochodzi z Poznania, a mama z Gdańska
(oboje są absolwentami poznańskiej Akademii Rolniczej, obecnego Uniwersytetu
Przyrodniczego). Naukę gry na fortepianie
rozpoczął w wieku 5 lat, a mając 9 lat wygrał
konkurs muzyczny w Calgary (jako najmłodszy zwycięzca w jego historii) i pierwszy
raz wystąpił z orkiestrą. Sześć lat później,
jako 15-latek, podpisał ekskluzywny kontrakt z Deutsche Grammophon stając się
najmłodszym pianistą w historii tej znakomitej i prestiżowej wytwórni, który dla niej
nagrywa. Dotychczas jej nakładem ukazały
się dwie jego płyty: z koncertami fortepianowymi nr 20 i 21 Wolfganga Amadeusa
denta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.
Podobną uhonorowany został także przez
prezydenta Rybnika. Jest kierownikiem
Katedry Dyrygentury Symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej w Katowicach.
7 sierpnia 2012 r. prezydent RP Bronisław
Komorowski nadał artyście tytuł profesora
sztuk muzycznych
Mozarta (z Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks pod dyrekcją Christiana
Zachariasa) i etiudami Fryderyka Chopina.
Ponadto Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina wydał zarejestrowane podczas warszawskich festiwali „Chopin i jego Europa”
w 2008 i 2009 roku oba koncerty Fryderyka
Chopina, które Jan Lisiecki wykonał z Sinfonią Varsovią pod dyrekcją Howarda Shelleya
– nagranie to zdobyło prestiżową nagrodę
Diapason Decouverte, a w Polsce uzyskało
status Złotej Płyty.
Młody pianista podróżuje po całym
świecie dając około setki koncertów rocznie.
Wśród nich są także bardzo prestiżowe –
m. in. otwierające sezon artystyczny w Paryżu, międzynarodowy festiwal muzyczny
w Seulu czy występ na słynnym festiwalu
w Verbier w Szwajcarii, a także granie przed
królową Elżbietą II i 100-tysięczną publicznością na Parliament Hill w Ottawie. W 2013
roku Jan Lisiecki zadebiutował na słynnym
festiwalu BBC Proms w Londynie. W kwietniu 2014 roku zagrał w jednym tygodniu trzy
różne koncerty Wolfganga Amadeusa Mozarta z Philadelphia Orchestra pod batutą
Yannicka Nézet-Séguina.
Lisiecki występował już w słynnych
salach koncertowych m. in. USA ( ma za sobą
debiut w nowojorskiej Carnegie Hall), Kanady, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Niemiec, Polski, Portugalii, Japonii, Chin
i Korei Południowej. Grał z takimi orkiestrami jak New York Philharmonic Orchestra,
BBC Symphony, L’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia czy MDR Sinfonieorchester, mediolańska Orchestra Filarmonica della Scala czy Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.
PROBALTICA 2016
47
Koncert Prezydencki
Narodowa Symfoniczna
Orkiestra Ukrainy z Kijowa
(Ukraina)
dyrygent Volodymyr Sirenko
solista Gennady Demyanchuk fortepian
w programie:
Ivan Karabits (1945–2002 ) – Ukraina, Koncert na orkiestrę nr 1,
(Andante, Lento, Con moto, Largo, Maestoso dedykowane Borysowi Latoszyńskiemu)
Zygmunt Stojowski (1870–1946) – Polska, Koncert fortepianowy fis–moll nr 1 op. 3,
Dmitrij Szostakowicz (1906–1975) – Rosja, Symfonia nr. 5 op. 47
(I Moderato, II Allegretto, III Largo, IV Allegro non troppo)
48
15.05
Znana do 1994 roku pod nazwą Państwowej Ukraińskiej Orkiestry Symfonicznej jest zaliczana do najlepszych orkiestr
w Europie Wschodniej. Powstała w listopadzie 1918 roku na mocy dekretu Rady
Ministrów Ukrainy. Pierwszym dyrygentem
orkiestry był Oleksander Horilyj. Orkiestrą
dyrygowali również Leopold Stokowski,
Jewgienij Aleksandrowicz Mrawiński, Kiriłł
Kondraszyn, Jewgienij Swietłanow i Giennadij Rożdiestwienski. Z solistów, którzy
wystąpili z orkiestrą warto wspomnieć
Artura Rubinsteina, Yehudi Menuhina, Izaaka Sterna, Dawida Ojstracha, Światosława
Richtera, Mścisława Roztropowicza, Leonida Kogana, Gidona Kremera. Orkiestra
w swojej ponad 90-letniej historii wielokrotnie realizowała premierowe wykonania utworów kompozytorów ukraińskich
i rosyjskich, takich jak Sergiusz Prokofiew,
Dymitr Szostakowicz, Aram Chaczaturian,
Borys Latoszyński, Walentyn Sylwestrow
czy Jewgienij Stankowycz.
Swoje międzynarodowe uznanie zespół zdobył niezwykle szybko. Po występie
w Moskwie, Dymitr Szostakowicz powie-
dział: Ta orkiestra posiada grupę wybitnych
muzyków, których prawdopodobnie trudno
byłoby znaleźć gdziekolwiek indziej. Zespół
orkiestry jest na najwyższym poziomie.
Ponadto zarówno soliści jak i grupy instrumentalne grają nadzwyczajnie i znakomicie
się uzupełniają, tak jak w najlepszych orkiestrach symfonicznych świata.
Od 1993 roku orkiestra dokonała ponad
80 nagrań płytowych. Zdecydowana większość spotkała się z wysoką oceną zarówno
na Ukrainie, jak i daleko poza jej granicami.
Przykładowo w 1994 roku australijska Rozgłośnia ABC przyznała nagraniu płytowemu
Symfonii Borysa Latoszyńskiego nagrodę
jako „Najlepsze Nagranie Roku”, a kolejne
były nominowane do Nagród Grammy.
Trasy koncertowe Narodowej Symfonicznej Orkiestry Ukrainy objęły tak odległe
kraje jak Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Dania, Emiraty
Arabskie, Francja, Holandia, Hong Kong,
Iran, Kazachstan, Liban, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy
i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
PROBALTICA 2016
49
Jak pisał Sydney Morning Herald: (…)
Niesłychanie energiczne i zróżnicowane wystąpienie Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Ukrainy ukazało kunszt zespołu, który w piątek
zagrał swój jedyny koncert w Sydney podczas
swego australijskiego tournee. Orkiestra ta ma
wiele zalet. Sekcja smyczkowa potrafi wyczarowywać pełną życia melodyjność; instrumenty
dęte cechuje głębia i dojrzałość owoców jesieni;
instrumenty blaszane potrafiłyby chyba zburzyć
mury Jerycha; perkusja mogłaby obudzić zmarłych z ich wiecznego snu (…).
The National Symphony Orchestra of
Ukraine (known as Ukrainian State Symphony Orchestra till 1994) is one of the best symphony orchestras from the Eastern Europe.
It was formed in November 1918 by Counsel
of Ministers of Ukraine. The first conductor
was Oleksander Horilyj. Among conductors
who worked with the NSOU were Leopold
Stokovsky, Igor Markevitch, Kurt Sanderling,
Evgeny Mravinsky, Kirill Kondrashyn, Evgeny
Svetlanov, Gennady Rozhdestvensky. Soloists
who have performed with the NSOU included
Artur Rubinstein, Yehudy Menuhin, Isaak
Stern, David Oistrach, Sviatoslav Richter,
Mstislav Rostropovich, Leonid Kogan, Gidon
Kremer. The NSOU was trusted with the
premier performances by the works of following composers: Sergiy Prokofiev, Dmitriy
Shostakovich, Aram Khatchaturian, Boris
Lyatoshynsky, Valentyn Silvestrov, Myroslav
Skoryk, Evgen Stankovych.
The Orchestra has gained international
recognition over remarkable short period of
50
time. After an appearance in Moscow, Dmitri
Shostakovich commented: This orchestra has
as distinguished a group of performers as one
would be likely to find anywhere. The ensemble of the orchestra is of the highest level. In
addition, the various soloist and instrumental
groups within the Orchestra play exceptionally and complement each other beautifully
- as would greatest of the world’s symphony
orchestras.
Since from the 1993th, the NSOU has recorded more 80 compact discs. Most of these
recordings have received the highest international acclaim. In the 1994th, the Australian
Broadcasting Company (ABC) rated NSOU’s
recording of Boris Lyatoshynsky’s Symphonies as „The Best Recording of the Year”.
The NSOU had concert tours to Australia, Austria, Belgium, Belarus, Czech Republic, Denmark, France, Germany, England,
Hong Kong, Iran, Italy, Kazakhstan, Lebanon,
Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland and United Arabian
Emirates.
The Sydney Morning Herald wrote
recently: (...) A program rich with energy and
unusually adventurous placed the National Symphony orchestra of Ukraine in a highly favorable
light when it gave its only Sidney concert during
an II concert Australian tour on Friday. This is
an orchestra with many virtues. Its strings can
conjure up a vibrant songfuiness; the woodwinds
have a fruity, penetrating ripeness; the brass could
endanger the walls of Jericho; the percussion might
wake the dead (...).
Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych, kierując
takimi orkiestrami jak Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii w Moskwie i Sankt Petersburgu,
Sinfonia Varsovia, Symfoniczna Orkiestra Radiowa w Bratysławie, Orkiestra Symfoniczna
Jerozolimy, Brooklyn Philharmonic czy Royal
Philharmonic Orchestra w Londynie.
Dyrygent orkiestry Volodimir Sirenko,
porównywany przez międzynarodową prasę
z takimi znakomitościami jak Esa-Pekka
Salonen czy Simon Rattle. Urodził się w Połtawie w środkowo-wschodniej Ukrainie. W 1989
roku ukończył Kijowskie Konserwatorium
gdzie studiował dyrygenturę pod kierunkiem
Allin Vlasenko, a rok później został laureatem
Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego
w Pradze. W 1991 roku Volodimir Sirenko objął
stanowisko Głównego Dyrygenta Ukraińskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej, które
pełnił do czasu objęcia stanowiska Dyrektora
Artystycznego Narodowej Symfonicznej Orkiestry Ukrainy. W 1997 został uhonorowany
tytułem Zasłużonego Twórcy Kultury Ukrainy,
a w 2003 roku Federacji Rosyjskiej. W 2001
roku otrzymał najwyższą nagrodę na Ukrainie – Narodową Nagrodę Ukrainy im. Tarasa
Szewczenki.
Jako dyrygent koncertował w Sali Wielkiej Moskiewskiego Konserwatorium w Rosji,
Théâtre des Champs-Elisés i Opéra Comique
w Paryżu we Francji, Concertgebouw w Amsterdamie w Holandii, Barbican Hall i Cadogan Hall w Londynie, a także we Włoszech,
Volodimir Sirenko has established
reputation and is compared by the international press to brilliant conductors such as
Esa-Pekka Salonen and Simon Rattle. He was
born in 1960 in the Poltava region in Ukraine.
In 1989 he graduated from Kyiv Conservatoire where he studied conducting under Allin
Vlasenko and a year later became finalist at
the International Conducting Competition in
Prague. Sirenko was appointed to the position
of the Chief Conductor of the Ukrainian Radio
Symphony Orchestra in 1991, which he held
until 1999 when he became Artistic Director
and Chief Conductor of the celebrated National Symphony Orchestra of Ukraine. Volodymyr Sirenko is an Honored Figure of Arts of
Ukraine (1997) and of the Russian Federation
(2003). In 2001 he received Ukraine’s most
prestigious award - the National Shevchenko
Prize.
Sirenko has frequently toured Russia,
USA, South Korea, France, Italy, Germany,
Spain, the Netherlands, Slovakia, Bulgaria,
Belgium, the UK. He has appeared at numerous concert halls around the world including
the Great Hall of Moscow Conservatoire, the
Great Hall of St Petersburg Philharmonic, the
Théâtre des Champs-Elisés and the Opéra
Comique in Paris, the Concertgebouw in
Amsterdam, the Centre Manuel de Falla, the
Filharmonia Narodowa Warsaw, the Barbican
Hall and the Cadogan Hall in London. He has
worked with many orchestras abroad including the Moscow Philharmonic, the St Petersburg Philharmonic, the Sinfonia Warsovia,
the Bratislava Radio Symphony, the Jerusalem
Symphony Orchestra, the National Philharmonic of Russia, the Brooklyn Philharmonic,
the Royal Philharmonic Orchestra.
PROBALTICA 2016
51
Gennadiy Demyanchuk jest absolwentem Moskiewskiego Konserwatorium Muzycznego. W 1989 roku został laureatem pierwszej
nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Młodych Muzyków w Belgradzie, a w 2001
pierwszej nagrody na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Świata w Fivizzano we
Włoszech. Regularnie koncertuje z Narodową Symfoniczną Orkiestrą Ukrainy, Orkiestrą Symfoniczną Muzycznego Wojskowego
Centrum Sił Lądowych Ukrainy, jak również
orkiestrami symfonicznymi w Doniecku,
Dnietropawłowsku i rodzinnym Czernichowie Na trasach jego koncertów znalazły się
Austria, Niemcy, Francja, Włochy, Serbia,
Belgia, Korea Południowa i Japonia. Od ponad
10 lat jest również wykładowcą w Narodowym
Konserwatorium Muzycznym im. Czajkowskiego w Kijowie.
52
Gennadiy Demyanchuk is a graduate
of the Moscow Conservatory. In 1989 he won
the First Prize at the International Young
Musicians’ Competition in Belgrade and in
2001 he was awarded the First Prize at the
International Music and Light Festival in Fivizzano in Italy. He has performed with the
Ukrainian National Symphony Orchestra,
the Symphony Orchestra of the Military Music Centre of the Ukrainian Ground Forces,
as well as with symphony orchestras from
Donetsk, Dnetropavlovsk and his native
Chernihiv. He has given concerts in Austria,
Germany, France, Italy, Serbia, Belgium,
South Korea and Japan. For over a decade he
has been a lecturer at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.
SPONSORZY FESTIWALU
PROBALTICA 2016
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Festiwalu
Henryk Giza
Organizatorzy:
Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki
ul. Szosa Chełmińska 50
e-mail: [email protected]
www.probaltica.art.pl
Zespół Kameralny MULTICAMERATA
Współpraca:
Paweł Dudzik, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
Magdalena Cynk, prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego
Centrum Kultury DWÓR ARTUSA w Toruniu
Grzegorz Grabowski, prezes zarządu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
ks. Prałat Marek Rumiński, proboszcz parafii katedralnej śś. Janów w Toruniu
Tłumaczenia na język angielski: Anna i Wojciech Kallas
Zdjęcia: Piotr Giza, V. Petrikas (s. 25), B. Kramczyńska (s. 34) oraz archiwa zespołów
Autor projektu plakatu i okładki: Andrzej Siewierski
Projekt i skład: Agencja Reklamowa GALL, Toruń, ul. Szosa Chełmińska 50
Druk: P. W. “FORMATOR” sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 163
Organizatorzy pragną podziękować:
Piotrowi Całbeckiemu
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Michałowi Zaleskiemu
Prezydentowi Miasta Torunia
Jerzemu Janczarskiemu
Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniewowi Derkowskiemu
Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia
58
FESTIWAL FINANSOWANY PRZEZ
ZŁOTY
SPONSOR
OFICJALNY
SPONSOR
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
HOTEL FESTIWALOWY
PRZEWOŹNIK FESTIWALOWY
www.probaltica.art.pl

Podobne dokumenty

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Toruńska Orkiestra Symfoniczna The 250th anniversary of Michał Kleofas Ogiński’s birth is a splendid opportunity to get familiar with the compositions of the author of the famous polonaise Farewell to Homeland. And the 150th ann...

Bardziej szczegółowo