Odpowiedź na pytanie oferenta do Zapytania nr 01/2016/POIR z

Transkrypt

Odpowiedź na pytanie oferenta do Zapytania nr 01/2016/POIR z
Multic Technology Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
Sekretariat: +48 (33) 828 25 20, [email protected]
Bielsko-Biała, 07.06.2016r.
Odpowiedź na pytanie oferenta
do Zapytania nr 01/2016/POIR z dnia 18.05.2016r.
W nawiązaniu do zapytania złożonego do naszego zaproszenia do składania ofert do przeprowadzenia prac B+R w
ramach projektu pt. „INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ I DYSTRYBUCJĄ ZEROEMISYJNYCH POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH” o numerze 01/2016/POIR, niniejszym udzielamy odpowiedź i wyjaśnienia.
Pytanie:
1.
W zaproszeniu przywołane są samochody których trzeba dokonać transformacji oraz na których należy
przeprowadzić badania, m.in.: Fiat 500L.
Czy w miejsce samochodu FIAT 500 L można byłoby przyjąć samochód Fiat 500?
Odpowiedź:
Do złożenia oferty należy przyjąć transformację samochodu Fiat 500 (bez „L”).
Pytanie:
2.
Czy jest określony termin/czas realizacji projektu?
Odpowiedź:
Tak. Maksymalny czas zakończenia wszystkich prac wynosi 24 miesiące. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów
będą uzgadniane w trakcie realizacji projektu aby zsynchronizować realizację prac Zamawiającego i Wykonawcy.
Pytanie:
3.
Prosimy o uszczegółowieni dwóch ostatnich podpunktów zadania nr 5.
Odpowiedź:
Modyfikacji ulegają dwa ostatnie podpunkty zadania nr 5:
- Stworzenie systemu sterowania napędu elektrycznego zintegrowanego z instalacją elektryczno-elektroniczną
pojazdu. Oprogramowanie centralek sterujących i układów pomocniczych.
- Opracowanie wytycznych niezbędnych do wykonania systemu komunikacji z kierowcą, zintegrowanego z instalacją
elektryczno-elektroniczną pojazdu.
Pytanie:
4.
Czy Wykonawca musi widnieć na Wykazie jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?
Odpowiedź:
Tak. Jest to warunek konieczny aby Wykonawca był wskazany w wykazie jednostek naukowych i kategorii naukowych
(link do pobrania listy: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf )
W związku z przedstawionym zapytaniem przedłużamy czas na składanie ofert do dnia 15 czerwca 2016r. do godziny
23:59.
Pozostałe informacje nie ulegają zmianie.
Z poważaniem,
Multic Technology Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
Sekretariat: +48 (33) 828 25 20, [email protected]
Treść otrzymanego zapytania:
„W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert do przeprowadzenia prac B+R w ramach projektu pt. „INTELIGENTNY
SYSTEM ZARZĄDZANIA FLOTĄ I DYSTRYBUCJĄ ZEROEMISYJNYCH POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH” o numerze
01/2016/POIR, zwracam się z prośbą o uszczegółowienie paru kwestii:
1.
W zaproszeniu przywołane są samochody których trzeba dokonać transformacji oraz na których należy
przeprowadzić badania, m.in.: Fiat 500L.
Czy w miejsce samochodu FIAT 500 L można byłoby przyjąć samochód Fiat 500?
2.
Czy jest określony termin/czas realizacji projektu?
3.
Prosimy o uszczegółowieni dwóch ostatnich podpunktów zadania nr 5.
4.
Czy Wykonawca musi widnieć na Wykazie jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego?
W związku z powyższymi wątpliwościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 10.06.2016 r.”