Spis tres´ci

Transkrypt

Spis tres´ci
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CZE˛ŚĆ I. METALE I ICH STOPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Teoretyczna i rzeczywista budowa czystych metali (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski p. 1.1Ŧ1.4, Andrzej Szummer p. 1.5 i 1.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Budowa atomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Wia˛zania mie˛dzyatomowe i mie˛dzycza˛steczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Struktury krystaliczne metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Defekty struktur krystalicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Krystalizacja metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Odksztađcenie plastyczne i rekrystalizacja metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Budowa stopów metali (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Rodzaje faz wyste˛puja˛cych w stopach metali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Analiza termiczna i reguđa faz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Budowa stopów podwójnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Reguđa dźwigni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Budowa stopów potrójnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Wpđyw struktury na wđasności stopów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Stopy żelaza z we˛glem (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Charakterystyka żelaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Ukđad równowagi żelazo-cementyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Mikrostruktury stali we˛glowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Obróbka cieplna stopów żelaza (oprac. Andrzej Szummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Podstawowe przemiany fazowe w stali zwia˛zane z obróbka˛ cieplna˛ . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Podstawowe rodzaje obróbki cieplnej stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Wyżarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Hartowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Hartowanie powierzchniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Hartowność i utwardzalność stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Odpuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8. Przesycanie i starzenie stopów żelaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Obróbka cieplno-chemiczna stali (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . .
5.1. Wiadomości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. We˛gloutwardzanie cieplne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Azotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4. Azotonawe˛glanie i we˛gloazotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5. Metalizowanie dyfuzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Przemysđowe stopy żelaza (oprac. Andrzej Szummer p. 6.1Ŧ6.7, Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski p. 6.8 i 6.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Klasyfikacja stali wg Polskich Norm zgodnych z Normami Europejskimi i systemy oznaczania stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Stale niestopowe (we˛glowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
11
15
18
26
29
36
36
43
45
56
57
59
64
64
65
71
74
75
86
86
90
92
96
99
102
104
104
107
111
112
113
115
115
126
3
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Stale niestopowe (we˛glowe) narze˛dziowe . . . . . . . . . . . . . . . .
Stale stopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stale narze˛dziowe stopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stale stopowe odporne na korozje˛, żaroodporne, żarowytrzymađe
nościach fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7. Staliwa we˛glowe i stopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8. Żeliwa we˛glowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9. Żeliwa stopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
.................
.................
i o specjalnych wđas.................
.................
.................
.................
135
138
155
7. Miedź i stopy miedzi (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Miedź technicznie czysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Stopy miedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
195
196
8. Aluminium i stopy aluminium (oprac. Andrzej
Andrzej Szummer p. 8.3) . . . . . . . . . . . . .
8.1. Aluminium technicznie czyste . . . . . . . .
8.2. Stopy aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Obróbka cieplna stopów aluminium . . . .
207
207
208
220
Ciszewski i Tadeusz
...............
...............
...............
...............
Radomski
........
........
........
........
.
.
.
.
p. 8.1 i 8.2,
.........
.........
.........
.........
162
177
180
192
9. Magnez i jego stopy (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . .
226
10. Tytan i jego stopy (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1. Tytan techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Stopy tytanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
229
230
11. Stopy đożyskowe (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
12. Stopy żarowytrzymađe (oprac. Andrzej Ciszewski
12.1. Żarowytrzymađe stopy niklu . . . . . . . . . . .
12.2. Żarowytrzymađe stopy kobaltu . . . . . . . . .
12.3. Żarowytrzymađe stopy żelazowo-niklowe .
12.4. Molibden i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . .
12.5. Wolfram i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . .
12.6. Niob i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.7. Tantal i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.8. Beryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
240
240
242
243
244
244
244
245
245
13. Metale i stopy szlachetne (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)
13.1. Zđoto i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2. Srebro i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3. Platyna i jej stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.4. Pallad i jego stopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.5. Inne metale i stopy szlachetne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
246
246
247
248
248
248
14. Inne metale i stopy (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)
14.1. Stopy niskotopliwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2. Luty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3. Stopy drukarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.4. Stopy cyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.5. Stopy ođowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.6. Stopy cynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
249
249
249
255
255
255
255
CZE˛ŚĆ II. MATERIAĐY NIEMETALOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
15. Drewno (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)
15.1. Wiadomości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2. Charakterystyka ważniejszych gatunków drewna . .
15.3. Sortymenty drzewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.4. Materiađy produkowane z drewna . . . . . . . . . . . . .
256
256
258
259
260
4
i
.
.
.
.
.
.
.
.
Tadeusz Radomski)
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16. Tworzywa sztuczne (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . .
16.1. Wiadomości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2. Tworzywa termoplastyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3. Duroplasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.4. Wielkocza˛steczkowe tworzywa naturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.5. Wyroby gumowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Inne materiađy niemetalowe (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)
17.1. Szkđo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2. Ceramika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.3. Spieki ceramiczno-metalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.4. Wyroby z tworzyw we˛glowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.5. Leizna kamienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.6. Wytwory papiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.7. Skóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.8. Wyroby lakierowe, kity i kleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.9. Materiađy i wyroby ścierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.10. Materiađy różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
263
263
266
270
274
275
278
278
281
284
286
287
288
290
291
295
297
CZE˛ŚĆ III. MATERIAĐY ELEKTROTECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wste˛p (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Materiađy przewodza˛ce (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . .
19. Póđprzewodniki (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . .
19.1. Wiadomości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.2. Charakterystyka i zastosowanie ważniejszych póđprzewodników . . . .
20. Materiađy elektroizolacyjne (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski)
20.1. Materiađy elektroizolacyjne gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.2. Materiađy elektroizolacyjne ciekđe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.3. Materiađy elektroizolacyjne stađe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Materiađy magnetyczne (oprac. Andrzej Szummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.1. Klasyfikacja ogólna materiađów magnetycznych . . . . . . . . . . . . . . .
21.2. Materiađy magnetycznie mie˛kkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.3. Materiađy magnetycznie twarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
300
300
302
305
305
308
310
310
311
312
318
321
322
325
Dodatek (oprac. Andrzej Ciszewski i Tadeusz Radomski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
332
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5