Z G Ł O S Z E N I E XXII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej

Transkrypt

Z G Ł O S Z E N I E XXII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej
ZGŁOSZENIE
XXII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców
pod Patronatem
Honorowego Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce
prof. dr hab. Janusza Czerwińskiego
Ciechanów 15 – 17.04.2016.
Nazwa Klubu, Szkoły:................................................................................................................
Adres / kod, miejscowość, ulica / …………………….………………………………………..
Telefon kontaktowy:.............................adres: e – mail:................................................................
Drużyna: dziewcząt…………. chłopców…………….
Nazwisko i imię trenera:……......................................................................................................
Adres:.............................................................................................tel...........................................
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………...
Ilość osób do zakwaterowania i wyżywienia:
zawodnicy/zawodniczki………… + opiekunowie …………… (w tym kobiety………….)
ZAKWATEROWANIE
szkoła / internat
15/16. 04. 2016.
16/17.04. 2016.
WYŻYWIENIE
Śniadanie
Obiad
Kolacja
15. 04. 2016.
16. 04. 2016.
17. 04. 2016.
Godzina przyjazdu:…………….. (autokar własny, PKP, PKS)
……………………………………………………………………………………….
Proszę zakreślić znakiem „ X” wybrane noclegi i posiłki. Zgłoszenie prosimy wysyłać
pocztą elektroniczną.
(podpis i pieczątka)

Podobne dokumenty