Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego na konferencji

Transkrypt

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego na konferencji
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Uczelnia Warszawska
Im. Marii Skłodowskiej-Curie
03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego
na konferencji „Choroby onkologiczne…”
21 listopada 2014 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego
(Katarzyna Rosa, Joanna Andrzejewska-Laskowska, Mariusz Adamczyk, Tomasz Swat) w raz z
opiekunem (mgr Przemysław Żuratyński) aktywnie uczestniczyli na konferencji naukowo –
szkoleniowej „Choroby onkologiczne -badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne". Konferencja
została zorganizowana przez Instytut Nauk Medycznych Uczelni Warszawskiej im. M. Skłodowskiej
– Curie, Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie oraz Stowarzyszenie „Pacjent jest
Najważniejszy”. Konferencja pod względem merytorycznym była przygotowana na wysokim
poziomie. Tematy prezentowane przez klinicystów, prawników, dietetyków stanowią ciekawe
uzupełnienie wiedzy akademickiej.
Studenci prezentowali swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i medycznych czynności
ratunkowych. Jednocześnie uświadamiali uczestników jak ważne jest szybkie działanie i chęć
udzielania pomocy osobie w sytuacjach zagrożenia życia. Goście biorący udział w konferencji mieli
szanse spróbować swoich sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Do celów
ćwiczebnych wykorzystano m.in. symulator osoby dorosłej, treningowe AED oraz inny sprzęt
medyczny i ratowniczy. Stanowisko zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa
Medycznego cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Uczelnia Warszawska
Im. Marii Skłodowskiej-Curie
03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25
Należy wspomnieć, że na konferencji zawiązała się nić przyjaźni ze studentami kierunku
Pielęgniarstwo, którzy prezentowali swoje umiejętności z zakresu zabiegów medycznych,
pielęgniarskich tj. pomiar poziomu glikemii we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego.
Jest to pierwsza z inicjatyw, w których uczestniczyli (i to czynnie) członkowie SKN RM. Kolejne w
planowaniu.

Podobne dokumenty