ZnamLek - Ach ta zawiła odporność! Natural Killers i limfocyty

Transkrypt

ZnamLek - Ach ta zawiła odporność! Natural Killers i limfocyty
Ach ta zawiła odporność! Natural Killers i
limfocyty
Poza naszą świadomością organizm
toczy nieustanną walkę o
utrzymanie naszego zdrowia. Taka
obrona jest energochłonna, dlatego
tak ważne jest by ustrzec się przed
brakami składników odżywczych,
stresem, przemęczeniem i
bezsennością, z którymi maleje
poziom białych ciałek krwi, a w
konsekwencji przeciwciał.
Szczególnie w miesiącach jesienno-zimowych powinniśmy o siebie dbać. Pomoże nam
aktywność na świeżym powietrzu i zbilansowana dieta. O ile to nie wystarcza i jesteśmy
podatni na wszelkiego rodzaju infekcje, powinniśmy zgłosić się do specjalisty, który
dobierze odpowiednie środki wzmacniające odporność.
I etap obrony
Każdego dnia jesteśmy narażeni na zarażenie wirusami czy bakteriami. Wystarczy
kichnięcie w naszą stronę przypadkowego przechodnia lub otarcie, przez które infekcje
wtargną do naszego organizmu. Powierzchnia dróg oddechowych oraz ludzka skóra jest
wyposażona w zwalczające bakterie białka, takie jak dermicydyna, określana jako
antybiotyk w ludzkim pocie. Także enzymy śliny i kwasu żołądkowego ograniczają wpływ
drobnoustrojów. Natomiast bakterie probiotyczne na naszej skórze walczą z czynnikami
chorobotwórczymi o miejsce bytowe, a w konsekwencji zwalczają je na swoim terytorium.
Istotne dla obrony organizmu są limfocyty, czyli wspomniane już wcześniej białe ciałka
krwi.
Błyskawicznie
reagują
makrofagi
umiejscowione
w
tkankach
i
neurocyty
gromadzone we krwi i naczyniach krwionośnych wokół miejsca infekcji, dzięki którym
drobnoustroje są pochłaniane. Prócz nich niewyspecjalizowanymi żołnierzami w walce z
zarazkami są tzw. komórki Natural Killer. Odnajdują zakażone komórki, które niszczą pod
wpływem substancji chemicznych.
Ekstra wsparcie
Niepowstrzymana dotychczas infekcja wymaga zastosowania odporności swoistej.
Mechanizm powołując się na uprzednie zdiagnozowanie intruzów, które cechują
charakterystyczne
cząsteczki
osłony
komórki,
podejmuje
optymalne
rozwiązanie.
Zmaganiu podoła 10% zdolnych do walki limfocytów T oraz B, pozostałe zginą. Ocalałe
limfocyty mocują się do antygenów na osłonie bakterii, bądź wirusów, dzięki czemu
zapobiegają rozprzestrzenianiu inwazji na zdrowe komórki ustroju. Cząsteczki mogą
unieszkodliwić toksyny drobnoustrojów, po czym makrofagi pochłaniają je i poddają
rozkładowi. Limfocyty B produkują oddzielne przeciwciała dla każdego czynnika
chorobotwórczego.
Natomiast limfocyty T dzielą się na toksyczne i pomocnicze. Toksyczne poprzez broń
chemiczną zwalczają antygen i zabezpieczają własne komórki, do których wtargnęło
zagrożenie. Ich działanie zbliżone jest do Natural Killers, aczkolwiek w przeciwieństwie do
nich atakują konkretne zagrożenie. Z kolei oddział pomocniczy dba o regenerację sił,
stymuluje limfocyty i wytwarzanie leukocytów, dzięki cytokinom.
Ostatecznie niektóre z limfocytów T i B ulegają przemianie w komórki pamięci, które przy
powtórnej infekcji wywołanej przez te same czynniki, błyskawicznie je rozpozna.
Artykuł dostępny pod adresem
© 2016 by ZnamLek

Podobne dokumenty