Regulamin konkursu na lapbook

Transkrypt

Regulamin konkursu na lapbook
Konkurs plastyczny na lapbook pt. ”Zdrowy styl życia”
ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Książenicach
CELE KONKURSU
1. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
2. Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni dziecięcej,
KATEGORIE WIEKOWE
Uczniowie klas III
WARUNKI KONKURSU
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wykonanie i dostarczenie do organizatora konkursu
książki (lapbook) o zdrowiu. Przez Lapbook należy rozumieć książkę tematyczną, teczkę, papierowy
folder wypełniony tekstem, fotografią, ilustracją.
2. Technika pracy dowolna.
3. Format pracy A3, A4
4. Sposób opisania prac konkursowych
-imię i nazwisko autora, klasa
5. Prace należy dostarczyć do sali nr 115. Osoba odpowiedzialna za konkurs A. Komorowska
6. Ocena prac
Prace oceniać będzie jury składające się z Członków ds. Szkół Promujących Zdrowie. Podczas
oceniania prac jako najważniejsze będą brane pod uwagę następujące aspekty: oryginalność
wykonania, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, zgodność wykonanej pracy z regulaminem. Prace
konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały
ocenie jury.
7. Termin składania prac upływa z dniem 18 listopada 2016 r.

Podobne dokumenty