www.szkoladzdz.pl www.szkoladzdz.pl

Transkrypt

www.szkoladzdz.pl www.szkoladzdz.pl
Szkoła ma dobrą lokalizację - w pobliżu dworców - PKS i PKP.
Zapraszamy na al. Wiśniową! Dojedziesz do nas:
tramwajami: 9, 15 - od ul. Ślężnej;
2, 6, 7, 14, 17, 20, 24 - od ul. Powstańców Śl.
autobusami: 126, 127, 133, 136, 144, D
Dolnośląski Zakład
Doskonalenia Zawodowego
ZESPÓŁ SZKÓŁ
53-126 Wrocław, al. Wiśniowa 81
tel. 71 337 21 10, fax 71 337 21 11
Nauka i dobra zabawa idą u nas w parze!
Oferujemy koła i kluby zainteresowań:
- informatyczne
- biblioteczne
- krajoznawczo-przyrodnicze
- informacji multimedialnej
- miłośników teatru
- ratownictwa medycznego
- twórczego pisania
- fotograficzne
- sportowe
- taneczne
- elektroniczne
- strzeleckie
Czekają na Ciebie:
Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9
www.szkoladzdz.pl
e-mail: [email protected]
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA NR 9
• klasa ogólna z rozszerzonymi: j. angielskim, geografią
i WOS-em (przedmiot uzupełniający - edukacja prawna)
• klasa humanistyczna z rozszerzonymi: j. polskim, j. angielskim
i historią (przedmiot uzupełniający – przyroda)
• klasa biologiczna z rozszerzonymi: j. angielskim, biologią
i chemią (przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo)
• klasa matematyczno-informatyczna
z rozszerzonymi: j. angielskim, matematyką i informatyką
(przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo)
Szkoła 3-letnia z zawodami:
- elektryk
- elektromechanik
- monter elektronik
Wysoki standard kształcenia
w przedmiotach technicznych!
Profile klas odpowiadają potrzebom
rynku pracy i uczniów!
Dbamy o poziom nauczania; naszymi atutami są:
• wysoki procent zdających egzamin dojrzałości
• przygotowanie do matury (bezpłatne konsultacje i treningi)
• pomoc pedagoga i psychologa (zajęcia socjoterapeutyczne)
• program wychowawczy otwarty na problemy uczniów
• atmosfera życzliwości na lekcjach i podczas innych zajęć.
Mamy:
- nieograniczony dostęp do bezprzewodowego internetu
- różnorodne i atrakcyjne koła zainteresowań
- poziom bezpieczeństwa zadowalający rodziców i uczniów
- wymianę międzynarodową; udział szkoły w realizacji
programów europejskich pozwala na bezpośredni kontakt
z j. angielskim oraz pogłębienie wiedzy o innych krajach.
Wyróżniają nas fakty, a nie obietnice:
• zajęcia praktyczne prowadzimy we własnych warsztatach
• uczniowie szlifują kompetencje w firmach elektrycznych
i elektronicznych we Wrocławiu
• nauka odbywa się w dobrze wyposażonych
pracowniach specjalistycznych
• możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień (SEP, obsługa
wózków widłowych, prawo jazdy i inne)
• szkoła ma od wielu lat uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego
• na egzaminie zawodowym każdy uczeń ma pewność
potwierdzenia zdobytych umiejętności
• po zdanym egzaminie absolwenci otrzymują dyplom
oraz certyfikat w j. angielskim potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie
• wieloletnia tradycja dydaktyczna i wychowawcza.

Podobne dokumenty