BIULETYN NR 3 13 maja 2012 r. Polska Wspólnota Katolicka w

Transkrypt

BIULETYN NR 3 13 maja 2012 r. Polska Wspólnota Katolicka w
BIULETYN NR 3
13 maja 2012 r.
Polska Wspólnota Katolicka
w Darlington
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
w Newcastle
Prezbiter: Ojciec Wacław Szura
- tel. komórkowy 07598885192
- e-mail [email protected]
Msze Święte w języku polskim odprawiane są w każdą drugą
niedzielę miesiąca w Kościele Św. Tomasza w Darlington
o godz. 13.00. Spowiedź od godz. 12.30.
Adres: St. Thomas Aquinas, North Road, Darlington, DL1 3PU.
Refleksja:
„ Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa
miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego
słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga”.
Jan Paweł II
Kraków - Łagiewniki, 7.06.1997 r.
Dzisiejsze czytania (VI Niedziela Wielkanocna )
1.
2.
3.
4.
I czyt.: Dz.10, 25-26. 34-35. 44-48
Ps. Resp.: Ps 98(97), 1. 2-3ab. 3cd-4
II czyt.: 1 J 4, 7-10
Ewangelia: J 15, 9-17
Pieśni:
1.
2.
3.
4.
5.
Niech zabrzmi chwała
Zwykły chleb
Alleluja miłość Twa
Uwielbiajcie Pana
Maryjo śliczna Pani
- str. 1
- brak w śpiewniku
- brak w śpiewniku
- str. 15
- str. 8
1
1. 13 maja 2012 - 95 rocznica objawień Matki Boskiej
w Fatimie i 31 rocznica zamachu na Jana Pawła II
W 1917 r. w Fatimie miało miejsce wielokrotne objawienie Matki
Boskiej trojgu pastuszkom: Franciszkowi , Hiacyncie i Łucji. Pierwsza
tajemnica
fatimska
dotyczy
ustanowienia
nabożeństwa
do Niepokalanego Serca Maryi, które byłoby formą wynagrodzenia
i zadośćuczynienia za zniewagi wyrządzone Jej przez grzechy
ludzkości.
Druga tajemnica mówi o wizji piekła, do którego trafiają grzesznicy.
Maryja przepowiedziała również wybuch II wojny światowej,
wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcie na
wielką skalę prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża.
Prosiła o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu
i o przyjmowanie Komunii Św. wynagradzającej w pierwsze soboty
każdego miesiąca.
Trzecia tajemnica fatimska zrobiła największe wrażenie na wszystkich,
którzy zetknęli się z objawieniami. Jej pełna wersja przeznaczona jest
tylko dla samych papieży. Źródła kościelne podają, że w 1958 roku
trzecia tajemnica fatimska została odczytana przez papieża Jana XXIII
a następnie dokument złożono w tajnych archiwach Watykanu.
Fragment trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II
w 2000 roku, była w niej mowa o "białym kapłanie padającym od kuli
z broni palnej", co część osób odnosi do zamachu na Jana Pawła II.
13 maja 1982 r, w kolejną rocznicę objawień fatimskich Papież Jan
Paweł II przejeżdżał w swoim papamobile przez Plac św. Piotra
błogosławiąc zebranych pielgrzymów z całego świata. Nagle padły
dwa strzały. Kule przeszyły brzuch i rękę Papieża. Przerażony tłum
zamarł. Samochód z papieżem popędził w stronę kliniki Gemelli. Świat
czekał na wiadomości. – Lekarze uratowali życie Papieża – podano w
końcu. Jan Paweł II wiedział, że uratowała Go Matka Boża Fatimska,
którą kochał i czcił.
Czy poprzez całe to wydarzenie jeszcze raz Chrystus nie
wypowiedział swojego: „Nie lękajcie się!”? Czy nie wypowiedział tych
paschalnych słów i do Papieża, i do Kościoła, a pośrednio do całej
rodziny ludzkiej?
2
2. Roztrzygniecie konkursu na najladnieszą pisanke.
W Niedzielę Wielkanocną, po mszy św., odbył się konkurs na
najładniejszą ręcznie zdobioną pisankę. Oto laureaci:
I miejsce - Karolina
II miejsce - Kamil
III miejsce - Filip
Sponsorem nagród był: POLSKI SKLEP Life Style, 116 Gladstone
Street, DL3 6JZ, Darlington.
3. Sakramenty Święte
W sprawach przyjęcia Sakramentów Świętych należy kontaktować się
osobiście z Ojcem Wacławem Szurą. Informacje dotyczące warunków
przyjęcia i przygotowania się do sakramentów świętych znajdują się
na stronie parafialnej MBC w Newcastle.
3
4. Działalność charytatywna
Ojciec Zbigniew Majewski osobiście odebrał odzież zebraną
w Darlington, za którą serdecznie dziękuje osobom, które wspomogły
polskie, potrzebujące rodziny. Wszystkim ofiarodawcom Bóg zapłać!
5. Ogłoszenie
Osoby zainteresowane umieszczeniem drobnych ogłoszeń lub
krótkich, ciekawych tekstów w naszym biuletynie proszone są
o kontakt z zespołem redakcyjnym biuletynu pod adresem e-mail:
[email protected]
Rada Wspólnoty:
Łukasz Badek
Anna Czerniawska
Aneta Fiączyk
Jan Gawron
Zbigniew Krawiec
Oliwia Nowicz
Dariusz Pilecki
Maria Repeć
Kontakt z Radą pod adresem e-mail: [email protected]
Informacje z życia Wspólnoty
można znaleźć na stronach internetowych Polnews oraz Parafii MBC
w Newcastle:
http://www.polnews.co.uk
http://www.parafianewcastle.org.uk
4