Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010 Burmistrza Krotoszyna

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010 Burmistrza Krotoszyna
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010
Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 września 2010r.
FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Pełna nazwa i forma prawna organizacji:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej
Dokładny adres siedziby organizacji:
ul. Zdunowska 12, 63-700 KROTOSZYN
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:
62 725 06 23
www.wolontariat-krotoszyn.com
[email protected]
Numer konta organizacji:
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Nr 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001
Rok rejestracji organizacji:
2005
Liczba członków organizacji:
300
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zarządu, z wyszczególnieniem funkcji:
1. ŁOPACZYK RYSZARD
PREZES
2. ŁASIŃSKA BARBARA
V-CE PREZES
3. WALEŃSKA BEATA
V-CE PREZES
4. KRAWCZYK TERESA
SKARBNIK
5. PAWLIK JAN
SEKRETARZ
6. KONOPKA JAN
CZŁONEK
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, z wyszczególnieniem funkcji:
1. KURKIEWICZ ELŻBIETA
PRZEWODNICZĄCA
2. KAJ LILIANA
CZŁONEK
3. MARSZAŁEK HIERONIM
CZŁONEK
4. 5. Informacje nt. działalności organizacji, organizowanych imprezach, informacje o osiągnięciach,
nagrodach, dotacjach (w przypadku braku miejsca proszę użyć dodatkowej kartki papieru):
AKCJE :
1. SŁONECZNA INTEGRACJA
2. PÓŁKOLONIE INTEGRACYJNE
3. SPACER DLA SERCA
4. KONCERT CHARYTATYWNY ‘GŁOSY DLA HOSPICJUM’
5. WIGILLIA DLA WSZYSTKICH
6. WITAMINKI NA START
7. MSZA DZIEKCZYNNA W INTENCJI WOLONTARIUSZY I DARCZYŃCÓW
8. SALON ODZIEŻY
9.ZBIÓRKI PUBLICZNE
DOTACJE ;
1. DOTACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KROTOSZYNIE W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW
OFERT NA WSPARCIE DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH
2. DOTACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W KROTOSZYNIE W RAMACH OTWARTYCH
KONKURSÓW NA WSPARCIE DZIAŁAŃ PUBLICZNYCH
Stowarzyszenie CWZK w Krotoszynie
Siedziba
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 12
tel. kontakt. (062) 725 06 23
NIP: 621 172 60 27
REGON 300169155
Email : [email protected]
www.wolontariat-krotoszyn.com
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 09.11.2005
Konto: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie Nr 88 8410 0003 0001 4788 2000 0001
Data i podpis osoby wypełniającej..........................................................
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Pomoże nam ona w stworzeniu oraz aktualizacji mapy
aktywności organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w naszej Gminie.
Wypełnioną ankietę wraz z dodatkowymi elementami np. logo organizacji, prosimy przesłać e-mailem
na adres:
Dziękujemy za współpracę.

Podobne dokumenty