tutaj - Zespół Szkół Techniczno

Transkrypt

tutaj - Zespół Szkół Techniczno
……………………………………..
Z E S Z O WA
E k
.R
NI
NA
RY
Tel domowy:……………………….
ET E
………………………………………
RY
J
IA
………………………………………
(adres)
ÓŁ SZKÓŁ
T E C H N I CZ N O - W
(imię i nazwisko)
ZESP
NY
C
H WW
TR
ZC
Tel. kom……………………………………
Klasa ……………………………...
…
DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - WETERYNARYJNYCH
W TRZCIANIE k.RZESZOWA
Sprawa: Wniosek o przyjęcie do internatu
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do internatu
Zespołu Szkół Techniczno –Weterynaryjnych w Trzcianie na
rok szkolny 2017/2018.
Podpis ucznia………………………………..