RADNY POWIATOWY Pan Janusz Chibowski Przewodniczący

Transkrypt

RADNY POWIATOWY Pan Janusz Chibowski Przewodniczący
RADA MIASTA ZĄBKI
ul.Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
Ząbki, 4 stycznia 2008 r.
BR 0058 / O <U«/2008
RADNY POWIATOWY
Pan Janusz Chibowski
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Rady Powiatu Wołomińskiego
Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie działań mających na celu
zwiększenia bezpieczeństwa
w pasie drogowym przy ul. PIŁSUDSKIEGO w
Ząbkach na wysokości supermarketu LI DL.
Proszę o naprawę obecnie funkcjonujących wysepek rozdzielających oba
pasy ruchu, ich prawidłowe oznakowanie i oświetlenie - na stałe pulsującym
światłem ostrzegawczym. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, gdyż ich
wykonanie w obecnej formie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Z poważaniem
Radni Miasta Ząbki:
Krzysztof Bławdziewicz

Podobne dokumenty