ATR- Agrohandel Sp. z o.o. ul. Podmiejska 1 73

Transkrypt

ATR- Agrohandel Sp. z o.o. ul. Podmiejska 1 73
ATR- Agrohandel Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 1
73-110 Stargard Szczeciński
Proszę o uzupełnienie danych osobowych w celu wystawienia faktury RR
DANE OSOBOWE
IMIĘ I NAZWISKO
……………………………………………………….
ADRES
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Numer Dowodu Osobistego ………………………………………………………………..
Wydany przez
……………………………………………………….
Data wydania
………………………………………………………..
PESEL
………………………………………………………..
BANK
………………………………………………………..
Numer konta bankowego
…………………………………………………………………
Numer telefonu
………………………………………………………..
Każdy rolnik ryczałtowy zobowiązany jest do przechowywania oryginału faktur VAT
RR przez okres 5-ciu lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.
……………………….
DATA
…………………….
PODPIS

Podobne dokumenty