Informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia / uczennicy

Transkrypt

Informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia / uczennicy
Teresin,dn. ………………………
Informacja
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia / uczennicy
Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie w roku szkolnym 2013/2014.
…………………………………
/imię i nazwisko rodziców ucznia/
…………………………………
/ imię i nazwisko ucznia /
………………………………………...
................................................................
/ adres /
…………………………………..........
/ klasa /
Nazwa przedmiotu:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………
…………………………………
/ czytelny podpis matki lub ojca /
/ czytelny podpis wychowawcy /

Podobne dokumenty