Europejska Sieć Migracyjna Petycja w sprawie podpisania przez

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Petycja w sprawie podpisania przez
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/11946,Petycja-w-sprawie-podpisania-przez-Polske-Konwencji-o-udzi
ale-cudzoziemcow-w-zyc.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:41
Petycja w sprawie podpisania przez
Polskę Konwencji o udziale
cudzoziemców w życiu publicznym
Trwa zbieranie głosów pod petycją do Rady Ministrów apelującą
o podpisanie Konwencji Rady Europy o udziale cudzoziemców w
życiu publicznym na szczeblu lokalnym z 1992 roku, która
gwarantuje przyznanie cudzoziemcom przebywającym w danym
kraju powyżej 5 lat prawa do głosowania na poziomie lokalnym.
Autorzy petycji podkreślają, iż obecnie grupa osób, które obejmowały
by te zmiany to około 58 000 osób, co stanowi 0,15% ludności Polski.
Petycja jest dostępna na stronie Petycje Obywatelskie Avaaz.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty