Załącznik 1 - MARBET

Transkrypt

Załącznik 1 - MARBET
Załącznik 1
Schemat technologiczny instalacji do stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych.
4
1
5
3
6
2
8
7
Specyfikacja urządzeń
1.
2.
3.
4.
9
5.
6.
7.
8.
9.
Silos magazynujący odpad
Podajnik naważający odpad
Suszarka odpadu
Silos magazynujący i dozujący
spoiwo siarkowe,
Podajnik surowców
Mieszalnik pionowy
Stanowisko dozowania do form
Stanowisko chłodzenia i
rozformowywania
Miejsce Składowania wyrobu
Schemat technologiczny instalacji do stabilizacji i zestalania odpadów
niebezpiecznych
Nazwisko
Data
Podpis
Marbet Wil
Opracował:
Spółka
Weryfikował
z o.o.
Zatwierdził:
Oznaczenie:

Podobne dokumenty