SpiS treści

Transkrypt

SpiS treści
Spis treści
Tomasz Pudo
Asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie w kontekście
uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 17 lipca 2013 r. Sk 9/10 . ....................................................................... 5
Krzysztof Dąbkiewicz
Sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
W sprawie „miejsca” odbywania kary pozbawienia
wolności przez skazanego
.............................................................................. 23
Dr Marcin Janusz Szewczyk
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Karnego
w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 26 czerwca 2014 roku, sygn. I KZP 7/14 . ............................... 41
Dr Maciej Muskała
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji
Służba kuratorska w Anglii i Walii ......................................................... 51
Dr Marcin Okulski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych
w Tomaszowie Lubelskim, Katedra Prawa Sądowego
Prace przymusowe – nowy rodzaj kary
w rosyjskim prawie karnym
.............................................................................. 67
Ks. Zbigniew St. Iwański
Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku
Kryzys kary pozbawienia wolności ............................................................ 87
4
Spis treści
Robert Tadla
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Resocjalizacja skazanych
– zarys problematyki ........................................................................................ 125
Dr Joanna Felczak
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu
Paweł Ostaszewski, Lęk przed przestępczością.
Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne, Lex,
Warszawa 2014, ss. 291
(Recenzja książki) ................................................................................................. 135

Podobne dokumenty