1. Podmiotem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Transkrypt

1. Podmiotem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
1.
2.
3.
Podmiotem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu są dzieci w wieku od 6 do 16 lat, zamieszkujące miejscowości,
w
których
występują
przekroczenia
standardów
jakości
środowiska.
W roku 2016 dofinansowaniem na profilaktykę zdrowotną objęte będą dzieci urodzone
w latach 2000-2010.
Wykaz miejscowości, o których mowa w pkt 2 ustalany jest corocznie decyzją Zarządu
Funduszu w oparciu o wyniki badań monitoringowych środowiska otrzymane przez
Fundusz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
W roku 2016r. są to miejscowości: Wrocław, Legnica, Głogów i Polkowice.
Zamieszkiwanie w miejscowości, na terenie której występuje przekroczenie standardów
jakości środowiska związane jest ze stałym w nim pobytem osoby uprawnionej.

Podobne dokumenty