Pobierz program PDF - Miesiąc Fotografii

Transkrypt

Pobierz program PDF - Miesiąc Fotografii
Harmonogram wydarzeń /
Event Calendar
Daty i godziny otwarcia wystaw podano na stronie z mapką /
Dates & opening hours are given on the map page
Zawsze aktualne informacje na stronie / Updated info on our website
photomonth.com oraz / and facebook.com/photomonth
Odwiedź również / Visit also: instagram.com/krakowphotomonth
oraz / and twitter.com/krkphotomonth
12.05 —
12–15.05
11.00–19.00
FESTIVAL
CENTER
—
18.00
6
Czwartek / Thursday
Sekcja eksperymentalna / Experimental Section
DER GREIF Proces 2.0 / A Process 2.0
Centrum Festiwalowe / Festival Center
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
oprowadzania po wystawach / guided tour of the exhibitions (PL) (EN)
Aneta Grzeszykowska
Kurator / Curator: Wojciech Nowicki
Max Pinckers. Czy zaśpiewają niczym krople deszczu, czy nie ugaszą mojego pragnienia / Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty
Kurator / Curator: Lars Willumeit
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie /
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow, ul. Lipowa 4
—
19.00
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
M
Max Pinckers
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (Sala audiowizualna) /
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (Audiovisual Hall), ul. Lipowa 4
—
21.00
TOAST / TOAST
L Fundacja Sztuk Wizualnych / Foundation for Visual Arts, ul. Ślusarska 9
7 13.05 —
18.00
5 Piątek / Friday
UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU / GRAND OPENING OF THE FESTIVAL
wernisaż / vernissage
Paul Graham. Nowa Europa / New Europe
Galeria Starmach / Starmach Gallery, ul. Węgierska 5
—
20.00
wernisaż / vernissage
4 Sputnik Photos. Stracone terytoria. Stan zero / Lost Territories: Phase Zero
Kurator / Curator: Paweł Szypulski
Ośrodek Dokumentacji Sztuk Tadeusza Kantora CRICOTEKA / Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2–4
—
22.00
Impreza na otwarcie / Opening party
K Kornelia Binicewicz Ladies on Records i Herbaciarz
Barka, vis-à-vis ul. Podgórska 16
14.05 Sobota / Saturday
—
13.00
8 —
14.00
C
—
16.00
9 —
18.00
1 wernisaż / vernissage
#Dysturb
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie /
The Walery Rzewuski Museum of History of Photography in Krakow, ul. Józefitów 16
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
Iris Sikking
Muzeum Narodowe w Krakowie, Gmach Główny (Sala „u Samurajów“) /
National Museum in Krakow, Main Building (The Samurai Room), al. 3 Maja 1
wernisaż wystawy laureatki Nagrody Griffin Art Space – Lubicz 2015 /
vernissage of the exhibition of the Griffin Art Space – Lubicz 2015 Prize winner
Wiktoria Wojciechowska. Sparks
ZPAF Gallery, ul. św. Tomasza 24
wernisaże / vernissages
Świeże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej /
A New Display: Visual Storytelling at a Crossroads
Annette Behrens, Robert Knoth & Antoinette de Jong, Thomas Kuijpers, Mike Mandel & Chantal Zakari, Anoek Steketee & Eefje Blankevoort, Dirk-Jan Visser, Jan Rothuizen & Martijn van Tol
Kuratorka / Curator: Iris Sikking
Yann Mingard. Depozyt / Deposit
Kurator / Curator: Lars Willumeit
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
2 —
20.00 wernisaż Sekcji ShowOFF / ShowOFF Section vernissage
Weronika Gęsicka. Ślady / Marks
Kuratorka / Curator: Agnieszka Rayss
Katarzyna Hoffmann. Musica Mundana
Kurator / Curator: Kuba Bąkowski
Filippo Menichetti, Martin Errichiello. W czwartej osobie / In Fourth Person
Kurator / Curator: Simon Karlstetter
Krzysztof Racoń. Znikające jeziora / Disappearing Lakes
Kuratorka / Curator: Lidia Popiel
Constantin Schlachter. Parabole / Paraboles
Kurator / Curator: Simon Karlstetter
Michał Siarek. Alexander
Kuratorka / Curator: Agnieszka Rayss
Kacper Szalecki. Olimpia’s Diary
Kuratorka / Curator: Lidia Popiel
Justyna Wierzchowiecka. Museum Studies
Kurator / Curator: Kuba Bąkowski
Skład Długa, ul. Długa 72
—
22.00
A impreza / party
OFFimpreza z ShowOFF-em i Off Radiem Kraków /
OFFparty with ShowOFF and Off Radio Krakow
Skład Długa, ul. Długa 72
27.05 Piątek / Friday
—
18.00
FESTIVAL
CENTER
15.05
28.05 —
10.00–17.00
H —
28–29.05
11.00–17.00
Piątek / Friday
—
18.00
E Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
Federica Chiocchetti, Salvatore Vitale, Simon Karlstetter
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Sala audiowizualna) /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Audiovisual Hall), pl. Szczepański 3a
21.05 Sobota / Saturday
—
11.00–18.00 —
14.00 FESTIVAL
CENTER
—
16.00 FESTIVAL
CENTER
—
18.30 —
18.30 —
22.00 F impreza / party
RDK znów GRA! / RDK plays again! (Obszańska, Szydłowska, Nogaś)
Bomba Na Placu, pl. Szczepański 3
22.05 Niedziela / Sunday
XI Przegląd Portfolio / 11th Portfolio Review
Centrum Biurowe Lubicz /
Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
Spotkanie z Magdą Buczek – prezentacja książki Random Selection /
Meeting with Magda Buczek – presentation of the book Random Selection (PL)
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Spotkanie z Agnieszką Rayss – prezentacja książki Tu się zaczyna koniec
miast / Meeting with Agnieszka Rayss – presentation of the book This Is
Where the End of Cities Begins (PL)
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Fundacja Griffin Art Space zaprasza na / Griffin Art Space Foundation presents
Portfolio Evening – otwarte spotkanie z uczestnikami i recenzentami
XI Przeglądu Portfolio / open meeting with participants and reviewers of the
11th Portfolio Review
Centrum Biurowe Lubicz / Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
wernisaż / vernissage
Prezentacja najlepszych portfolio / Presentation of the Best Portfolios
Centrum Biurowe Lubicz / Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
oprowadzanie po wystawach / guided tour of the exhibitions (EN)
Depozyt i Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii /
Deposit and Imagineering—(Re)activating the Photographic
Prowadzenie / Led by: Lars Willumeit
Start: Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Spotkanie z Aaronem Schumanem i Jamesem Brownem – prezentacja książki Folk / Meeting with Aaron Schuman and James Brown – presentation of the book Folk (EN)
Prowadzenie / Led by: Agnieszka Dwernicka
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie /
The Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Krakow, pl. Wolnica 1
Spotkanie z Magdą Hueckel – prezentacja książki Hueckel / Teatr oraz dyskusja
o fotografii teatralnej / Meeting with Magda Hueckel – presentation of the book Hueckel / Theater and discussion about theater photography (EN)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie /
The Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Krakow, pl. Wolnica 1
25.05 Środa / Wednesday
—
18.00
I Spotkanie z Wiktorią Wojciechowską – prezentacja książki Short Flashes /
Meeting with Wiktoria Wojciechowska – presentation of the book Short Flashes (PL)
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
jedziemy do Łodzi / we’re going to Łódź
Otwarcie Fotofestiwalu w Łodzi / Opening of the Lodz Fotofestiwal
Art_Inkubator, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
Sobota / Saturday
11.06 Sobota / Saturday
Wydawnictwo Znak zaprasza / Znak Publishing House presents
Migawki. Wspomnienia fotografa – spotkanie z Wojciechem Plewińskim / meeting with Wojciech Plewiński (PL)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Sala wielofunkcyjna) /
Manggha Museum of Japanese Art and Technology (Multifunctional Hall)
ul. Konopnickiej 26
warsztaty Akademii Fotografii / Academy of Photography workshops
Kreacyjna fotografia mody / Creative Fashion Photography Workshop
Prowadzenie / Led by: Tomasz Smolarski
Akademia Fotografii / Academy of Photography, ul. Grodzka 60/9a
Zapisy / Booking: [email protected]
warsztaty / workshops
Wolontariusze Miesiąca Fotografii w Krakowie prowadzą warsztaty na Kiermashu /
Workshops on Kiermash led by Krakow Photomonth volunteers
Stary budynek dworca PKP / Old Railway Station building, pl. Jeziorańskiego 1
Informacje / Information: www.photomonth.com/wydarzenia-towarzyszace
—
13.00
—
10.00–14.00
H —
21.00
oprowadzanie po wystawach / guided tour of the exhibitions (PL)
Depozyt i Świeże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej /
Deposit and A New Display: Visual Storytelling at a Crossroads
—
Prowadzenie / Led by: Agnieszka Dwernicka
10.00–16.30
H Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
—
16.00
Spotkanie z Michałem Łuczakiem – prezentacja książki Koło miejsca /
Meeting with Michał Łuczak – presentation of the book Koło miejsca FESTIVAL
CENTER
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
—
13.00 3 —
10.00–16.00 warsztaty Akademii Fotografii / Academy of Photography workshops
H Warsztaty fotografii dokumentalnej / Documentary Photography Workshop
Prowadzenie / Led by: Patryk Karbowski
—
Akademia Fotografii / Academy of Photography, ul. Grodzka 60/9a
16.00 L Zapisy / Booking: [email protected]
—
10.00–20.00
Stowarzyszenie FotoBzik zaprasza / The FotoBzik Photographic Association presents:
I Manipulacja w fotografii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa /
Manipulation in Photography: National Academic Conference
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha /
Manggha Museum of Japanese Art and Technology, ul. Konopnickiej 26
12.06 2 1 29.05 —
12.00 2 3 —
14.00 J —
17.00 J Czwartek / Thursday
—
19.00
Niedziela / Sunday
—
11.30
ShowOFF: Spotkanie z Justyną Wierzchowiecką – prezentacja książki Museum Studies /
D ShowOFF: Meeting with Justyna Wierzchowiecka – presentation of the book
Museum Studies (PL)
Prowadzenie / Led by: Martyna Nowicka
Pauza In Garden, ul. Rajska 12
—
13.00 wernisaż / vernissage
Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii /
3 Imagineering—(Re)activating the Photographic
Discipula, Klara Källström & Thobias Fäldt, Werker Magazine
Kurator / Curator: Lars Willumeit
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, pl. Szczepański 3a
—
14.30
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
E Discipula, Klara Källström & Thobias Fäldt, Werker Magazine
Prowadzenie / Led by: Karol Hordziej
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Sala audiowizualna) /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Audiovisual Hall)
pl. Szczepański 3a
—
17.00
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
G
Yann Mingard
Prowadzenie / Led by: Witek Orski
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Aula główna) /
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Main Hall), pl. Matejki 13
20.05 9.06 3.06 Niedziela / Sunday
Piątek / Friday
—
18.00 M
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (PL)
Aneta Grzeszykowska
Prowadzenie / Led by: Wojciech Nowicki
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (Sala audiowizualna) /
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (Audiovisual Hall)
ul. Lipowa 4
4.06 Sobota / Saturday
—
13.00–16.00
A —
18.00
M
5.06 —
13.00–16.00 E —
17.00 I 7.06 —
7–10.06 warsztaty / workshops
Magia! Czyli obraz fotograficzny / Magic! Or the Photographic Image
Prowadzenie / Led by: Basia Budniak
Skład Długa, ul. Długa 72
Zapisy / Booking: [email protected]
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (PL)
Sputnik Photos
Prowadzenie / Led by: Juliusz Ćwieluch
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (Sala audiowizualna) /
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (Audiovisual Hall)
ul. Lipowa 4
Niedziela / Sunday
warsztaty / workshops
Proszę się nie uśmiechać! – zdjęcie do dokumentów (dla osób w wieku od 10 do 19 lat) /
Please Don’t Smile! – Photography for Official Documents (for ages 10 to 19)
Prowadzenie / Led by: Basia Budniak
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (Sala audiowizualna) /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Audiovisual Hall), pl. Szczepański 3a
Zapisy / Booking: [email protected]
Spotkanie mistrzowskie / Masters Series (EN)
Jörg Colberg
Prowadzenie / Led by: Rafał Milach
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (Sala wielofunkcyjna) /
Manggha Museum of Japanese Art and Technology (Multifunctional Hall)
ul. Konopnckiej 26
Wtorek / Tuesday
oprowadzania po wystawach / guided tour of the exhibitions
Wolontariusze Miesiąca Fotografii w Krakowie oprowadzają
najmłodszych po wystawach / Exhibition tours for children led by Krakow Photomonth volunteers
Informacje oraz zapisy klas 3–6 / Information and registration for grades 3–6:
[email protected]
warsztaty Akademii Fotografii / Academy of Photography workshops
Warsztaty animacji poklatkowej (dla dzieci w wieku 7–12 lat, z rodzicami) /
Stop Motion Animation Workshop (for children aged 7–12, with parents)
Prowadzenie / Led by: Aga Szuścik
Akademia Fotografii / Academy of Photography, ul. Grodzka 60/9a
Zapisy / Booking: [email protected]
15. Urodziny Fotofestiwalu i impreza zamknięcia Miesiąca Fotografii w Krakowie 2016 /
15th birthday of Fotofestiwal and the closing party of Krakow Photomonth 2016
Muzeum Książki Artystycznej / Art Book Museum, ul. Tymienieckiego 24, Łódź
Niedziela / Sunday
warsztaty Akademii Fotografii / Academy of Photography workshops
Warsztaty filmowych efektów specjalnych – Green screen /
Special Effects Workshop – Green Screen
Prowadzenie / Led by: Aga Szuścik
Akademia Fotografii / Academy of Photography, ul. Grodzka 60/9a
Zapisy / Booking: [email protected]
warsztaty / workshops
Spojrzenia na kryzys – spacer fotograficzny po wystawach Miesiąca Fotografii /
Facing the Crisis – a photographic walk through the Krakow Photomonth exhibitions
Prowadzenie / Led by: Basia Budniak
Start: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art
pl. Szczepański 3a
piknik i atrakcje / picnic and attractions
NIEUROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU /
UNOFFICIAL FESTIVAL CLOSING
Fundacja Sztuk Wizualnych / Foundation for Visual Arts
ul. Ślusarska 9
Facing the Crisis – a photographic walk through the Krakow Photomonth exhibitions | 12.06, 13.00–16.00
Wolontariusze MFK prowadzą warsztaty na Kiermashu /
Workshops on Kiermash led by Krakow Photomonth volunteers
28–29.05, 11.00–17.00
Imprezy / Parties
K Impreza na otwarcie / Opening party | 13.05, 22.00
A OFFimpreza z ShowOFF-em i Off Radiem Kraków / OFFparty with H
H
H
H
Warsztaty Akademii Fotografii /
Academy of Photography workshops
Kreacyjna fotografia mody / Creative Fashion Photography
28.05, 10.00–17.00
Warsztaty fotografii dokumentalnej / Documentary Workshop
29.05, 10.00–16.00
Warsztaty animacji poklatkowej / Stop Motion Animation Workshop
11.06, 10.00–14.00
Warsztaty filmowych efektów specjalnych – Green screen / Special Effects Workshop – Green Screen | 12.06, 10.00–16.30
3 Spojrzenia na kryzys – spacer fotograficzny po wystawach MFK /
ShowOFF and Off Radio Krakow | 14.05, 22.00
F RDK znów GRA! / RDK plays again!
(Obszańska, Szydłowska, Nogaś)
21.05, 22.00
L Piknik i atrakcje / Picnic and attractions | 12.06, 16.00
Photography for Official Documents | 5.06, 13.00–16.00
E Proszę się nie uśmiechać! – zdjęcie do dokumentów / Please Don’t Smile! – 4.06, 13.00–16.00
A Magia! Czyli obraz fotograficzny / Magic! Or the Photographic Image
Warsztaty / Workshops
Manipulation in Photography: National Academic Conference
29.05, 10.00–20.00
I Manipulacja w fotografii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa /
Konferencje / Conferences
Oprowadzania po wystawach /
Guided tours of the exhibitions
Wojciech Nowicki | 12.05, 18.00 (PL)
Lars Willumeit | 12.05, 18.00 (EN)
Lars Willumeit | 22.05, 12.00 (EN)
Agnieszka Dwernicka | 28.05, 13.00 (PL)
Wolontariusze MFK oprowadzają najmłodszych po wystawach / Exhibition tours for children led by Krakow Photomonth volunteers | 7–10.06 (PL)
6
7
2 3
2 1
J
J
I
D
Dyskusje, promocje książek fotograficznych /
Discussions and book launches
Justyna Wierzchowiecka | 15.05, 11.30 (PL)
Magda Buczek | 21.05, 14.00 (PL)
Agnieszka Rayss | 21.05, 16.00 (PL)
Aaron Schuman, James Brown | 22.05, 14.00 (EN)
Magda Hueckel | 22.05, 17.00 (EN)
Wojciech Plewiński | 25.05, 18.00 (PL)
Wiktoria Wojciechowska | 27.05, 18.00 (PL)
Michał Łuczak | 28.05, 16.00 (PL)
Spotkania mistrzowskie / Masters Series
M Max Pinckers | 12.05, 19.00 (EN)
C Iris Sikking | 14.05, 14.00 (EN)
E Discipula, Klara Källström & Thobias Fäldt, Werker Magazine, Karol Hordziej 15.05, 14.30 (EN)
G Yann Mingard, Witek Orski | 15.05, 17.00 (EN)
E Federica Chiocchetti, Salvatore Vitale, Simon Karlstetter | 20.05, 18.00 (EN)
M Aneta Grzeszykowska, Wojciech Nowicki | 3.06, 18.00 (PL)
M Sputnik Photos, Juliusz Ćwieluch | 4.06, 18.00 (PL)
I Jörg Colberg, Rafał Milach | 5.06, 17.00 (EN)
H
9
J
K
8
I
J L M
Szczególnie polecamy / Highly recommended
II Tarnowski Weekend Fotografii / Tarnów Photography Weekend | 20–22.05
Let’s Fringe slideshow 2016 | 4.06, 20.00, Betel, pl. Szczepański 3
Krakow Photo Fringe to demokratyczna platforma skupiająca niezależne
inicjatywy o tematyce fotograficznej, odbywające się równolegle
z Miesiącem Fotografii w Krakowie. Informacje o wydarzeniach znajdziesz na żółtych mapkach oraz na stronie / Krakow Photo Fringe is a
democratic platform that gathers together independent photography
initiatives held in parallel with Krakow Photomonth. Information on the events can be found on the yellow maps and on the website
www.krakowfringe.com
ORGANIZATOR / ORGANIZER
Fundacja Sztuk Wizualnych / Foundation for Visual Arts
ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków
NIP: 6792737586 | Tel. +48 517 056 718
[email protected] | www.sztukawizualna.org
facebook.com/sztukawizualna
Zamknięte przejście dla pieszych łączące ulice Kącik i Lipową /
Pedestrian route linking Kącik and Lipowa streets closed
3 4 5 6 C D E
Wygodny wstęp dla osób niepełnosprawnych /
Access for the disabled:
Wydawnictwa festiwalowe / Festival publications
(Od)stawanie się fotografii / The (Un)becomings of Photography – 59 PLN
Justyna Wierzchowiecka. Museum Studies – 48 PLN
do nabycia / available at:
Centrum Festiwalowe / Festival Center, Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Sklep Fundacji Sztuk Wizualnych / Foundation for Visual Arts shop:
www.sklep.sztukawizualna.org
Wernisaże, pozostałe wystawy i wydarzenia: wstęp wolny /
Vernissages, other exhibitions and events: free entry
XI Przegląd Portfolio / 11th Portfolio Review
Informacje, zapisy / Info, registration: www.photomonth.com
Warsztaty / Workshops
Warsztaty Miesiąca Fotografii / Krakow Photomonth workshops
Informacje, zapisy / Info, registration: [email protected]
Warsztaty Akademii Fotografii / Academy of Photography workshops
Informacje / Info: www.photomonth.com/wydarzenia-towarzyszace
INFORMACJE O BILETACH / TICKET INFORMATION
Wystawy / Exhibitions
3 Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki /
Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art – 6 PLN / 12 PLN
wstęp wolny / free admission: wtorki / Tuesdays
CENTRUM FESTIWALOWE / FESTIVAL CENTER
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Czynne codziennie / Open daily: 9.05–12.06, 11.00–19.00
Nieczynne / Closed: 26.05
[email protected] | tel. +48 517 056 720
I
E
F
Sekcja eksperymentalna / Experimental Section
DER GREIF Proces 2.0 / A Process 2.0 | 12.05–15.05, 11.00–19.00
D
3
G
Informacje praktyczne /
Useful Information
8
1
2
Wydarzenia towarzyszące /
Accompanying Events
C
FESTIVAL
CENTER
8
B
A
5
4
8
TIFF Festiwal 2016
Rivers & Roads | 1–11.09, Wrocław
15. Urodziny Fotofestiwalu i impreza zamknięcia Miesiąca Fotografii
w Krakowie 2016 / 15th birthday of Fotofestiwal and the closing
party of Krakow Photomonth 2016 | 11.06, 21.00
Muzeum Książki Artystycznej / Art Book Museum
ul. Tymienieckiego 24, Łódź
Green ZOO Festival
Chicaloyoh, Black Zone Myth Chant | 20.05, 21.00
Sasha Boole, Lasse Matthiesen | 23.05, 20.00
Szpitalna 1, ul. Szpitalna 1
Fotofestiwal 2016
Otwarcie Fotofestiwalu w Łodzi /
Opening of the Lodz Fotofestiwal | 9.06, 19.00
Art_Inkubator, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
Festiwal Muzyki Filmowej / Film Music Festival
Spotkanie z / A meeting with Cliff Martinez, Nicolas Refn, Liv Corfixen
Jak (współ)pracować z reżyserem / How to Work with the Director
28.05, 14.00 | Pałac Krzysztofory, ul. Szczepańska 2
Krakowski Festiwal Filmowy / Krakow Film Festival
Dziewiątka / The Nine, reż. / dir. Katy Grannan
30.05, 20.00 ARS Reduta, ul. św. Tomasza 11 | 01.06, 17.00 MOS, ul. Rajska 12
Copernicus Festival 2016
Piękne żarcie. Dyskusja o fotografii kulinarnej / Beautiful Feast. Discussion on Food Photography (Wojciech Nowicki, Marek Bieńczyk, Katarzyna Pilitowska, Maciej Nowicki) | 21.05, 17.00
Pauza In Garden, ul. Rajska 12
Polecamy festiwale /
Festival recommendations
Exhibition of the Griffin Art Space – Lubicz 2015 Prize winner
Wiktoria Wojciechowska. Sparks
ZPAF Gallery, ul. św. Tomasza 24
Czynne / Open: 15.05–12.06
26.05 nieczynne / closed
WT–ND / TUE–SUN 12.00–18.00
Prezentacja najlepszych portfolio /
Presentation of the Best Portfolios
Czynne codziennie / Open daily: 22.05–12.06, 12.00–16.00
Centrum Biurowe Lubicz / Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
Portfolio Evening – otwarte spotkanie z uczestnikami i recenzentami
XI Przeglądu Portfolio / open meeting with participants and reviewers
of the 11th Portfolio Review | 21.05, 18.30
Centrum Biurowe Lubicz / Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
9 Wystawa laureatki Nagrody Griffin Art Space – Lubicz 2015 /
XI Przegląd Portfolio / 11th Portfolio Review | 21.05, 11.00–18.00
Centrum Biurowe Lubicz / Lubicz Office Center, ul. Lubicz 23
FUNDACJA GRIFFIN ART SPACE I CENTRUM BIUROWE LUBICZ
ZAPRASZAJĄ / GRIFFIN ART SPACE FOUNDATION AND LUBICZ
OFFICE CENTER PRESENTS
M
7
6
8
8
L
Filippo Menichetti, Martin Errichiello. W czwartej osobie /
In Fourth Person
Kurator / Curator: Simon Karlstetter
Krzysztof Racoń. Znikające jeziora / Disappearing Lakes
Kuratorka / Curator: Lidia Popiel
Skład Długa, ul. Długa 72
Czynne / Open: 15.05–12.06
WT–CZW / TUE–THU 15.00–18.00
PT–ND / FRI–SUN 12.00–18.00
Informacje / Info: www.photomonth.com/show-off
The Walery Rzewuski Museum of History of Photography in Krakow
ul. Józefitów 16
Czynne / Open: ŚR–PT / WED–FRI 11.00–18.00
SB–ND / SAT–SUN 10.00–15.30
Informacje / Info: www.mhf.krakow.pl
B Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie /
Wystawy / Exhibitions:
Mieke Bal. Reasonable Doubt | 22.04–29.05
Piotr Sawicki. Teatr czasu / Theater of Time | 15.04–29.05
Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem /
Zuzanna Ginczanka. Only Happiness is Real Life (w ramach Festiwalu Miłosza / as part of Miłosz Festival) | 8.06–15.08
Kot w worku. Kiermasz książek związanych z fotografią /
A photography book fair | 13.05–13.06
Zwiedzanie magazynów i pracowni muzealnych Chcesz zobaczyć więcej? / Want to See More? Sightseeing museum storerooms and workshops | 31.05, 16.00–17.30, 4.06, 12.00–13.30
Zapisy / Booking: [email protected]
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII ZAPRASZA / THE MUSEUM
OF HISTORY OF PHOTOGRAPHY PRESENTS
Justyna Wierzchowiecka. Museum Studies
(wystawa i książka / exhibition and book)
Kurator / Curator: Kuba Bąkowski
Projekt książki / Book design: Honza Zamojski
Kacper Szalecki. Olimpia’s Diary
Kuratorka / Curator: Lidia Popiel
Michał Siarek. Alexander
Kuratorka / Curator: Agnieszka Rayss
Constantin Schlachter. Parabole / Paraboles
Kurator / Curator: Simon Karlstetter
Katarzyna Hoffmann. Musica Mundana
Kurator / Curator: Kuba Bąkowski
Weronika Gęsicka. Ślady / Marks
Kuratorka / Curator: Agnieszka Rayss
Wystawa plenerowa / Outdoor exhibition
ul. Dolnych Młynów 10, ul. Józefińska 24, ul. Józefińska 30, ul. Józefitów 16,
ul. Podgórska (mur gazowni / wall of the gas distribution company),
ul. Ślusarska 9
Czynne / Open: 14.05–12.06
8 #Dysturb
ugaszą mojego pragnienia / Will They Sing Like Raindrops or
Leave Me Thirsty
Kurator / Curator: Lars Willumeit
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / MOCAK Museum
of Contemporary Art in Krakow, Galeria Re / Re Gallery, ul. Lipowa 4
Czynne / Open: 22.04–12.06
WT–ND / TUE–SUN 11.00–19.00
Noc Muzeów / Night of Museums: 13.05, 19.00–1.00
7 Max Pinckers. Czy zaśpiewają niczym krople deszczu, czy nie Kurator / Curator: Wojciech Nowicki
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie / MOCAK Museum
of Contemporary Art in Krakow, Galeria Beta / Beta Gallery, ul. Lipowa 4
Czynne / Open: 22.04–12.06
WT–ND / TUE–SUN 11.00–19.00
Noc Muzeów / Night of Museums: 13.05, 19.00–1.00
6 Aneta Grzeszykowska
Kurator / Curator: Lars Willumeit
Galeria Starmach / Starmach Gallery, ul. Węgierska 5
Czynne / Open: 14.05–10.06
PN–PT / MON–FRI 11.00–18.00, dodatkowo SB–ND /
additionally SAT–SUN 14–15.05, 21–22.05, 4.06 11.00–18.00
26.05 NIECZYNNE / CLOSED
5 Paul Graham. Nowa Europa / New Europe
Lost Territories: Phase Zero
Kurator / Curator: Paweł Szypulski
Ośrodek Dokumentacji Sztuk Tadeusza Kantora CRICOTEKA /
Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA
ul. Nadwiślańska 2–4
Czynne / Open: 14.05–12.06
Instalacja plenerowa / Outdoor installation
4 Sputnik Photos. Stracone terytoria. Stan zero /
1 Świeże spojrzenie. Nowe formy narracji wizualnej /
A New Display: Visual Storytelling at a Crossroads
Annette Behrens, Robert Knoth & Antoinette de Jong, Thomas Kuijpers, Mike Mandel & Chantal Zakari, Anoek Steketee & Eefje Blankevoort, Dirk-Jan Visser, Jan Rothuizen & Martijn van Tol
Kuratorka / Curator: Iris Sikking
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Czynne / Open: 15.05–12.06, WT–ND / TUE–SUN 11.00–19.00
2 Yann Mingard. Depozyt / Deposit
Kurator / Curator: Lars Willumeit
Tytonie, ul. Dolnych Młynów 10
Czynne / Open: 15.05–12.06, WT–ND / TUE–SUN 11.00–19.00
3 Inżynieria obrazu – (Re)aktywacja fotografii /
Imagineering—(Re)activating the Photographic
Discipula, Klara Källström & Thobias Fäldt, Werker Magazine Kurator / Curator: Lars Willumeit
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki / Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, pl. Szczepański 3a
Czynne / Open: 17.05–21.08, WT–ND / TUE–SUN 11.00–19.00
26.05 NIECZYNNE / CLOSED
Program Główny /
Main Program

Podobne dokumenty