Spotkanie Wigilijne podopiecznych MOPS

Transkrypt

Spotkanie Wigilijne podopiecznych MOPS
MOPS Dębica
Spotkanie Wigilijne podopiecznych MOPS
Jak co roku Burmistrz Miasta Dębica oraz Miejski Ośrodek Pomocy zorganizowali spotkanie wigilijne dla podopiecznych
MOPS: ubogich i samotnych mieszkańców miasta. Spotkanie odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 dębiczan. Wraz z nimi łamali się opłatkami poświęconymi przez proboszcza
parafii Matki Bożej Bolesnej i Krzyża Świętego ks. Józefa Wątrobę i ks. Józefa Dobosza, proboszcza parafii Miłosierdzia
Bożego burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej, Małgorzata Kędzior,
dyrektor MOPS i Marzena Socha, jej zastępca.
Światło Betlejemskie przynieśli harcerze z harcmistrzem Mateuszem Cebulą, radnym Rady Miejskiej w Dębicy.
Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w wigilii posiłek świąteczny został przywieziony do domu. Posiłek dostarczono
około 60 osobom.
Jak co roku spotkanie uświetnił swoim występem zespół Ludowy „Morsy”.
1