1200 Proste substancje odżywcze w ściekach

Transkrypt

1200 Proste substancje odżywcze w ściekach
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PRODUKTEM
1200 Proste substancje odżywcze w ściekach /Effluent Simple Nutrients/
Rewizja 083111
Opis:
1. Wzorzec znajduje się w dwóch zakręcanych fiolkach o objętości 15ml każda, zawierających po około
14ml skoncentrowanego wzorca.
2. Koncentrat nie jest konserwowany.
3. Koncentrat może być przechowywany w temperaturze pokojowej.
4. Rozcieńczony wzorzec będzie zawierać następujące anality w podanym zakresie ilościowym:
Amoniak jako N
1 - 20 mg /l
Azotany jako NO3
0,5 - 10 mg /l
Azotyny jako NO2
0,5 - 5 mg /l
Azot całkowity utleniony
1 - 15 mg /l
Rozpuszczalny reaktywny fosfor jako P
0,5 - 5,0 mg /l
Przed rozpoczęciem:
1. Wzorzec jest w postaci koncentratu i przed analizą musi zostać rozcieńczony.
2. Dla amoniaku wynik należy podać w przeliczeniu na azot N – nie jako NH3
Dla azotanów wynik należy podać jako NO3 – nie jako N
Dla azotynów wynik należy podać jako NO2 – nie jako N
Dla rozpuszczalnego reaktywnego fosforu wynik należy podać jako P – nie jako PO4
Dla azotu całkowitego rozpuszczonego wynik ma być sumą zawartości NO2 i NO3.
3. Wzorzec powinien zostać wykorzystany jak najszybciej po rozcieńczeniu.
4. Fiolka nr 1 jest przeznaczona do analizy: amoniaku w postaci N, azotanów w postaci NO3 oraz
rozpuszczalnego reaktywnego fosforu jako P.
Fiolka nr 2 jest przeznaczona do analizy azotynów w postaci NO2.
Instrukcja:
1. Dodać po 100-200ml wody dejonizowanej do dwóch czystych kolb miarowych o objętości 1000ml i klasie
czystości A.
2. Wstrząsnąć fiolką nr 1 i fiolką nr 2 przed otwarciem.
3. Używając czystej, suchej pipety o klasie czystości A, pobrać objętościowo 5,0 ml koncentratu z fiolki nr 1
do przygotowanej kolby o objętości 1000 ml. Następnie pobrać objętościowo 5,0 ml koncentratu
z fiolki nr 2 do drugiej przygotowanej kolby o objętości 1000 ml. Nie wolno mieszać zawartości dwóch
fiolek w jednej kolbie.
4. Uzupełnić kolby do objętości końcowej (1000ml) wodą dejonizowaną.
5. Zamknąć kolby i dobrze wymieszać.
6. Natychmiast wykonać analizę rozcieńczonych prób wg przyjętych procedur.
7. Przygotować raport dla rozcieńczonej próby, wyniki należy podać w mg/l.
Produkty ERA mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne. Są one przeznaczone do stosowania przez wykwalifikowany
personel laboratoryjny, szkolony w zakresie odpowiednieogo postępowania z takimi związkami. Odpowiedzialność
za bezpieczne użycie tych produktów całkowice spoczywana na kupującychi/lub użytkowniku. Karty charaktersytyki
dla produktów ERA są dostępne on-line (w wersji angielskiej). W celu uzyskania wersji polskiej prosimy o kontakt
z opiekunem klienta w Tusnovics Instruments sp. z o.o.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji
z udziałem w badaniu biegłości prosimy o kontakt.
o
produkcie
lub
informacji
technicznych
Tel. 12 633 13 54
Fax. 12 633 76 46
E-mail: [email protected]
Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
1
związanych

Podobne dokumenty