Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Biuro Stowarzyszenia Władze Stowarzyszenia przy realizowaniu zadań posługują się biurem kierowanym
przez Dyrektora Generalnego. W posiedzeniach Rady Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia i jego
Prezydium, Dyrektor Generalny uczestniczy z prawem głosu, a inni członkowie dyrekcji ? z głosem
doradczym.
Organizację biura odpowiadającą zadaniom Stowarzyszenia i zapewniającą realizację uprawnień członków
oraz pełną kontrolę biura ze strony odpowiednich władz Stowarzyszenia ? określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Stowarzyszenia.
? Dyrekcje okręgowe
? Dyrekcja generalna
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 08.03.2017 05:44:57
PDF ze strony: http://www.zaiks.org.pl/85,33
1/1

Podobne dokumenty