Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej RZĄDOWY

Transkrypt

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej RZĄDOWY
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
Źródło:
http://www.dabrowa.slaska.policja.gov.pl/ka8/bezpieczenstwo/krajowe-programy-prewe/25743,RZADOWY-PROGRAM-POPRA
WY-STANU-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-I-PLACOWKACH-ZERO-TOLERA.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 05:49
RZĄDOWY PROGRAM POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W
SZKOŁACH I PLACÓWKACH - „ZERO TOLERANCJI DLA
PRZEMOCY W SZKOLE”
Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach,
a także wzmocnienia działań profilaktycznych realizowanych w społeczności szkolnej.
Cele programu:
Najważniejszym, priorytetowym zadaniem programu jest osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w
polskich szkołach, ograniczenie występujących zjawisk patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej.
Dla osiągnięcia tych celów zostaną zastosowane odpowiednie środki, od zaproponowania szkołom nowych sposobów
zapewnienia uczniom ochrony, przez wzmocnienie nadzoru nad tą sferą działalności szkoły i opracowanie skuteczniejszego
katalogu oddziaływań wychowawczych, aż do realizacji działań mających na celu korektę społecznych warunków w jakich
funkcjonuje szkoła.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
198.58 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty