Karta serwisowa koncentratorów tlenu

Transkrypt

Karta serwisowa koncentratorów tlenu
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UMOWY DZIERŻAWY NR……………… O ŚWIADCZENIE USŁUG UŻTYKOWANIA OSPRZĘTU MEDYCZNEGO
Karta serwisowa koncentratorów tlenu
(Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 51/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. Załącznik nr 5a do Zarządzenia Nr 67/2011/DSOZ)
Data
Nr seryjny
Wymiana filtra
powietrza
Wymiana filtra
przeciwbakteryjnego
Pomiar stężenia
tlenu wytwarzanego
przez koncentrator
przy przepływie
2l/min
Podpis serwisanta

Podobne dokumenty