XIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek 27

Transkrypt

XIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek 27
XIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Kolęd i Pastorałek
27 stycznia 2016 r., godz. 930
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
Karta zgłoszenia
Nazwisko i imię solisty .................................................................................................... klasa ................
Utwór przygotowany na przegląd ........................................................................... czas trwania ............
Nazwa zespołu ....................................................................................... klasa ......... ilość osób ...............
Utwór przygotowany na przegląd ....................................................……………… czas trwania ..................
Rodzaj akompaniamentu ...................................................................................................... ...................
Szkoła ........................................................................................................................................................
Nazwisko i imię Nauczyciela przygotowującego .......................................................................................
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego konkursu i innych celów
promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.