Program 21 czerwca 2006 r. „Umiejętność robi wiedzę

Transkrypt

Program 21 czerwca 2006 r. „Umiejętność robi wiedzę
Program
21 czerwca 2006 r. „Umiejêtnoœã robi wiedzê”
13.00 godz.
K1
13.00 godz.
Rozpoczêcie otwarcia piosenkami
polski jêzyk dla dzieci przedszkola
przedszkole integracyjne „Bummi”
Pani Jahnke
Przywitanie przez moderatora
Pan Dyplom-In¿. Fiebig
13.15 godz.
Wykùad „Umiejêtnoœã robi wiedzê”
pomysù tematu
Pani prof. Giesecke,
uniwersytet im. Humboldta Berlin
13.45 godz.
K2
Akademia malców
Przedszkola Neulewin
nauki przyrodnicze prowadzone przez
uczniów dla dzieci przedszkolnych
13.55 godz.
K3
Tournee orientacyjne zawodu
Sieã Przyszùoœci Brandenburgii
Orientacja w zawodzie dla nauczycieli Pan Pursche
14.05 godz.
K4
Poradnia kariery
Orientacja w zawodzie dla uczniów i
rodziców
ZSP nr 3 Myœlibórz, Pan Urbaniak
14.15 godz.
K5
Dawna szkoùa
Historia dla uczniów
Brandenburski Skansen Altranft
Pani Hemm
14.30 godz.
przerwa Historycznie dania przy Odrze
Rzemiosùo niepeùnosprawnych
15.00 godz.
K6
Szansa historycznego gotowania
Historia dla kucharzy
ZSP nr 3 Myœlibórz
Pan Rêbia¿
15.10 godz.
K7
Zawodowe ksztaùcenie
niepeùnosprawnych
ksztaùcenie przez zajêcia dla
niepeùnosprawnych
Stefanus-warsztaty
Pani Marx
15.20 godz.
K8
Projekt „Mùode matki”
rozwijanie kompetencji kobiet
uczestnicy projektu
Pani Pyschliglowa, Pani Kiel
15.30 godz.
K9
wymarzony zawód
forma uczenia dla ucznia
szkoùa IB Neuenhagen,
3 przedstawicieli klasy
15.40 godz.
K10
nasza szansa - turystyka
projekt uczenia poza szkoù¹
gimnazjum z Cedyni, uczniowie
Iwona Kramer, Renata Karkowska
15.50 godz.
K11
Akademia 50+
Aktywnoœã do staroœci
stowarzyszenie akademia „Druga
poùowa ¿ycia”, Pani Köstler
16.10 godz.
K12
Niemiecko-polskie ksztaùcenie
BBV Eberswalde e.V.
stowarzyszenie
Pani Schulz
do zawodu w hotelarstwie i gastronomii
16.20 godz.
Podsumowanie
stowarzyszenie VfBQ, Pani Dr. Roth
16.30 godz.
Podziêkowanie i po¿egnanie
Pan Dyplom-In¿. Fiebig